Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Üldeesmärgiks on erialase kompetentsi ja konkurentsivõime tugevdamine. Koolituse õppekava vastab ühtlasi Geodeet kutsekvalifikatsiooni taotlemise/pikendamise tingimustele.

Sihtgrupp:

Topograafiliste, ehitusgeodeetiliste ning maamõõdualaste töödega praktiliselt kokkupuutuvad spetsialistid; geoinformaatikud ning kohaliku omavalitsuse ruumiandmetega tegelevad spetsialistid

Eeldused:

Praktiline kogemus maamõõtmise, geodeesia, geoinformaatika ning muudes ruumiandmete kogumise/töötlemise tegevusvaldkondades

Teemad:

• Reaalajalise RTK-GNSS droonimõõdistuse võlud ja valud
• Mobiilse laserskaneerimise tehnoloogia rakendamine Eestis
• Hoonete inventariseerimine käsilaserkänneriga (GeoSLAM näitel), kogemused ja demo
• Geodeedile vajalike 3D mudelite moodustamine 2D projektjoonistest, märkeroboti kasutamise demo

Õpiväljund:

Ülevaade teemadest: Reaalajalise RTK-GNSS droonimõõdistuse võlud ja valud; mobiilse laserskaneerimise tehnoloogia rakendamine Eestis; hoonete inventariseerimine käsilaserkänneriga (GeoSLAM näitel), kogemused ja demo; geodeedile vajalike 3D mudelite moodustamine 2D projektjoonistest, märkeroboti kasutamise demo

Keel:

eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 8 akadeemilist õppetundi

TP:

6.4

Kontakt:

Ave Eessalu, 6202601, ave.eessalu@taltech.ee

Hind:

110 € + KM/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

04.04.2021

Asukoht:

veebikoolitus Zoom'i keskkonnas

Ajakava:

05.04.2021


09:15 - 10:45

Reaalajalise RTK-GNSS droonimõõdistuse võlud ja valud
Lektor: Vaiko Veeleid


10:45 - 11:00

Paus


11:00 - 12:30

Mobiilse laserskaneerimise tehnoloogia rakendamine geodeetiliste tööde tegemisel
Lektor: Mairolt Kakko


12:30 - 13:30

Lõunapaus


12:30 - 15:00

Hoonete inventariseerimine käsilaserkänneriga (GeoSLAM näitel), kogemused ja demo
Lektor: Vaiko Veeleid


15:00 - 16:30

Mehitamata õhusõidukite poolt kogutud andmete kasutamine 1:500 mõõtkavas alusplaanide ja teostusjooniste koostamisel
Lektor: Mart Rae


16:30 - 16:45

Küsimused ja arutelu