Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

PLC algkursuse eesmärk on anda osalejatele esmane ülevaade programmeeritavate loogikakontrollerite põhimõtetest ja praktilised oskused nende tõhusaks kasutamiseks automatiseerimissüsteemides, võimaldades neil rakendada programmeerimise aluseid erinevates tööstusharudes.

Sihtgrupp:

PLC algkursuse sihtgrupp hõlmab vähemalt keskharidusega nii algajaid insenere kui ka tööstusharudes tegutsevaid spetsialiste, kes soovivad omandada põhiteadmised programmeeritavate loogikakontrollerite kasutamisel automatiseerimissüsteemides.

Eeldused:

Keskharidus, arvutikasutusoskus (levinud veebiteenuste iseseisev kasutaja), internetiühendusega arvuti kasutamise võimalus.

Teemad:

E-õpe – programmeerimise alused: loogikaelemendid, kahendsüsteem, programmeerimisülesanded simulaatoris.
Praktiline töö – praktiliste programmeerimisülesannete lahendamine Wago 750 seeria PLC süsteemiga.
Programmeerimiskeeled: redeldiagrammid, funktsionaalblokid, struktuurtekst.
Analoog- ja digitaalsignaalid, matemaatika-, loogika- ja võrdlusoperatsioonid. Tagasiside. PID algoritm. Andmeside.

Õpiväljund:

Kursuse läbinu:
- kirjeldab põhilisi digitaalloogika elemente ja kahendarvusüsteemi;
- kirjeldab ülevaadet PLC programmeerimise alustest;
- koostab PLC programme vähemalt ühes IEC 61131-3 standardi keeles;
- valib ja ühendab andureid ning täitureid PLC süsteemiga;
- loob PLC süsteemide vahelisi andmesideühendusi.

Keel:

eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 26 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 26 akadeemilist õppetundi

EAP:

2

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Kaarel Koppel, MSc, TalTech Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse mehhatroonikainsener, lektor; kaarel.koppel@taltech.ee

Kontakt:

Helen Sääsk, helen.saask@taltech.ee

Märkused hinna kohta:

Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“ raames.

Registreerumise tähtaeg:

10.10.2021

Kommentaar:

E-õppematerjalides sisalduvaid teste ja laboris praktilisi ülesandeid lahendades on kursuse käigus võimalik koguda kuni 100 punkti. Kursuse läbimiseks tuleb teenida vähemalt 51 punkti ja osaleda vähemalt 70% kontaktõppe (praktilise töö) tundides. Tutvu kindlasti TalTechi COVID-19 infolehega: https://taltech.ee/covid19info Väikelaevaehituse kompetentsikeskus koolitajana: https://www.scc.ee/teenused/teave-ja-koolitused/koolitused/

Asukoht:

Tallinna 19, Väikelaevaehituse kompetentsikeskus

Ajakava:

01.10.2021


00:00 - 00:00

Algab e-õpe – programmeerimise alused: loogikaelemendid, kahendsüsteem, programmeerimisülesanded simulaatoris.


18.10.2021


17:00 - 20:15

Praktiline töö – praktiliste programmeerimisülesannete lahendamine Wago 750 seeria PLC süsteemiga. Programmeerimiskeeled: redeldiagrammid, funktsionaalblokid, struktuurtekst. Analoog- ja digitaalsignaalid, matemaatika-, loogika- ja võrdlusoperatsioonid. Tagasiside. PID algoritm. Andmeside.


19.10.2021


17:00 - 20:15

Praktiline töö


20.10.2021


17:00 - 20:15

Praktiline töö


21.10.2021


17:00 - 20:15

Praktiline töö


22.10.2021


17:00 - 20:15

Praktiline töö


23.10.2021


10:00 - 15:00

Praktiline töö