Algavad koolitused

Vaata koolituskalendrit 

Andmekvaliteedi tagamise ABC (05.04.2019)

UUS KURSUS! Kursuse käigus omandatakse baasteadmised andmekvaliteedi rakendamiseks ettevõtte/asutuse infosüsteemides. Vaata lähemalt

Küttesüsteemide ehitamine-spetsialiseerumisalane baaskoolitus (Ehitusjuht 6) (28.03. - 12.04.2019)

Kursusel osaleja teab ja tunneb erinevate küttesüsteemide tööpõhimõtteid; küttesüsteemide ehitamiseks kasutatavaid seadmeid ja materjale; küttesüsteemide peamisi parameetreid; norme ja nõudeid; küttesüsteemide peamisi kontroll- ja mõõteseadmeid; nõudeid küttesüsteemide käivitamisel, häälestamisel ja hooldusel; kasutatavaid ehitustehnoloogiaid küttesüsteemide ehitamisel.Vaata lähemalt

Introduction to Networks(CCNA1) (01.04.-20.05.2019)

The curriculum is designed for those who are seeking entry-level jobs in the ICT industry or hope to fulfill prerequisites to pursue more specialized ICT skills. Vaata lähemalt

Scaling Networks(CCNA3) (03.04.-29.05.2019)

The target audience is anyone who desires a practical and technical introduction to the field of networking. This includes field technicians, headend technicians, network operations center (NOC) staff, network engineers, network administrators, and network help-desk staff. Vaata lähemalt

Andmebaaside päringukeele SQL kasutamine (03.-04.04.2019)

Kursus on mõeldud huvilistele, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku relatsioonilisest andmebaasist andmete kättesaamiseks vajalike päringute koostamisega. Vaata lähemalt

Andmete visualiseerimine PowerQuery ja Power BI abil (23.-24.05.2019)

UUS KURSUS! Koolitus on suunatud arvutikasutajatele, kes soovivad importida andmeid erinevatest allikatest ja nende alusel luua pilkupüüdvaid arvjooniseid ja diagramme. Vaata lähemalt

DigiTarkuse e-kursus (04.03-07.06.2019)

UUS KURSUS! Kursuse eesmärk on omandada baastasemel digipädevused vastavalt rahvusvahelisele digipädevuse raamistikule. Vaata lähemalt