Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Koolituse tulemusena on õppuril vajalikud teadmised ja oskused esmaabi andmiseks õnnetusjuhtumi korral ja vigastatu/haigestunu põetuseks ja hoolduseks
laeval.

Target group:

Kaptenid ja vanemtüürimehed ning need laevapere liikmed, kellele pannakse kohustus anda meditsiiniabi.

Prerequisites:

Koolitusel osalejad peavad olema eelnevalt läbinud koolituse "Esmaabi baasõpe" (STCW VI/1, A-VI/1, A-VI/1-3, B-VI/1)

Topics:

1. Esmaabi baasõppe ja esmaabiõppe kordamine (6,0 tundi):
- esmaabivahendid,
- esmased toimingud esmaabi andmisel,
- kannatanu terviseseisundi hindamine ja jälgimine,
- laeval nõutav meditsiinivarustus jm.

2. Meditsiiniabi õnnetusjuhtumite korral (7,5 tundi):
- pea- ja seljatraumad,
- kõrva-, nina-, kurgu- ja silmatraumad ja -haigused,
- sisemised ja välimised verejooksud,
- põletus, kuumatrauma, külmakahjustus,
- luumurrud, nihestused ja pehmete kudede vigastused,
- haavad, verejooksud, haavainfektsioonid,
- valu vaigistamine,
- haavade töötlus ja õmblemine,
- ägedad seedetrakti haigused, kõhupiirkonna traumad,
- elementaarsed kirurgilised protseduurid,
- sidumine ja lahastamine.

3. Haige põetamine (2,5 tundi).

4. Meditsiiniabi haigestumise korral (4,5 tundi):
- vältimatut meditsiiniabi vajavad terviseseisundid,
- suguhaigused,
- troopilised ja muud nakkushaigused.

5. Alkoholi ja narkootikumide toime organismile (2,0 tundi).

6. Hammaste ja suuõõne haigused (1,0 tundi).

7. Naistehaigused, rasedus, sünnitusabi (2,0 tundi).

8. Päästetule meditsiiniabi andmine. Šoki ja alajahtumise olemus (2,0 tundi).

9. Tegevusjuhised surmajuhtumi korral merel (1,0 tundi).

10. Hügieeni ja ohutu töökeskkonna tagamine laeval (2,0 tundi).

11. Nakkusohu vältimine (2,0 tundi):
- desinfektsioon, desinsektsioon, deratisatsioon,
- vaktsineerimine.

12. Seadusandlus ja aruandlus (2,5 tundi):
- asjakohased Eesti ja rahvusvahelised normdokumendid,
- meditsiinidokumentide vormistamine ja registreerimine.

13. Laeval nõutavad ravimid, nende näidustused ja kasutamine (4,0 tundi).

14. Laeval nõutavad meditsiiniseadmed, nende kasutamine (4,0 tundi).

15. Kaldal paiknevate teenistuste antav abi (3,0 tundi):
- meditsiinialane nõustamine raadiokonsultatsioonikeskusest,
- haigete ja vigastatute vedu, sh evakueerimine helikopteriga,
- koostöö merepäästekeskustega haigetele ja vigastatutele meditsiiniabi andmisel.

Study results:

Teab koordineeritud meditsiiniabi andmise põhimõtteid laeval.
Oskab anda vigastatud või haigele isikule rahuldaval tasemel meditsiiniabi tema laeva pardal viibimise ajal.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 46 academic hours

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Evelin Reiljan

Contact:

Täiendusõpe, +372 613 5588, marinetraining@taltech.ee

Price:

330 € + VAT/participant

Price comment:

Laevajuhtide Liidu liikmetele soodustused

Registration deadline:

12.05.2024 23:59

Attachment(s):

Price:

330 € + VAT/participant

Price comment:

Laevajuhtide Liidu liikmetele soodustused

Volume:

contact study:
46 academic hours

Contact:

Täiendusõpe, +372 613 5588, marinetraining@taltech.ee