Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Üldeesmärgiks on erialase kompetentsi ja konkurentsivõime tugevdamine

Target group:

Topograafiliste, ehitusgeodeetiliste ning maamõõdualaste töödega praktiliselt kokkupuutuvad spetsialistid; geoinformaatikud ning kohaliku omavalitsuse ruumiandmetega tegelevad spetsialistid

Prerequisites:

Praktiline kogemus maamõõtmise, geodeesia, geoinformaatika ning muudes ruumiandmete kogumise/töötlemise tegevusvaldkondades

Topics:

• Töövõtted suuremahulisel staatilisel laserskaneerimisel ja punktipilvede andmetöötlusel;
• Mobiilse laserskaneerimise arengud Eestis;
• Mehitamata õhusõidukite poolt kogutud andmete kasutamine 1:500 mõõtkavas alusplaanide ja teostusjooniste koostamisel.

Study results:

Kursuse läbinu omandab teadmised teemadel: töövõtted suuremahulisel staatilisel laserskaneerimisel ja punktipilvede andmetöötlusel, mobiilse laserskaneerimise arengud Eestis ning mehitamata õhusõidukite poolt kogutud andmete kasutamine 1:500 mõõtkavas alusplaanide ja teostusjooniste koostamisel

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 7 academic hours

TP:

7

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Dr. Sander Varbla; Ins. Mairolt Kakko; Ins. Mart Rae

Contact:

Ave Eessalu, 6202601, ave.eessalu@taltech.ee

Price:

140 € + VAT/participant

Price comment:

Juhul kui samast ettevõttest on kolm ja rohkem osalejat, saavad kõik hinnasoodustust 10%. Sellisel juhul palume registreerida osalejad rühmana

Registration deadline:

03.04.2024 23:59

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, auditoorium NRG-131

Timetable:

04.04.2024


09:15 - 10:45

Töövõtted suuremahulisel staatilisel laserskaneerimisel ja punktipilvede andmetöötlusel
Lector: Dr. Sander Varbla


10:45 - 11:00

Kohvipaus


11:00 - 12:30

Mobiilse laserskaneerimise arengud Eestis
Lector: Ins. Mairolt Kakko


12:30 - 13:30

Lõuna


13:30 - 15:45

Mehitamata õhusõidukite poolt kogutud andmete kasutamine 1:500 mõõtkavas alusplaanide ja teostusjooniste koostamisel
Lector: Ins.Mart Rae


Attachment(s):

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, auditoorium NRG-131

Price:

140 € + VAT/participant

Price comment:

Juhul kui samast ettevõttest on kolm ja rohkem osalejat, saavad kõik hinnasoodustust 10%. Sellisel juhul palume registreerida osalejad rühmana

Volume:

contact study:
7 academic hours

TP:

7

Contact:

Ave Eessalu, 6202601, ave.eessalu@taltech.ee