Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Üldeesmärgiks on erialase kompetentsi ja konkurentsivõime tugevdamine

Target group:

Topograafiliste, ehitusgeodeetiliste ning maamõõdualaste töödega praktiliselt kokkupuutuvad spetsialistid; geoinformaatikud ning kohaliku omavalitsuse ruumiandmetega tegelevad spetsialistid

Prerequisites:

Praktiline kogemus maamõõtmise, geodeesia, geoinformaatika ning muudes ruumiandmete kogumise/töötlemise tegevusvaldkondades

Topics:

• infovajaduse kaardistus (BIM-GIS koostalitlusvõime);
• võrgurajatised - lahutamatu topo-geodeetilise uuringu osa
• võrgu RTK võimalused ja täpsus Eestis

Study results:

Kursuse läbinu omab ülevaate teemadel: infovajaduse kaardistus (BIM-GIS koostalitlusvõime), võrgurajatised ning võrgu RTK võimalused ja täpsus Eestis

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 7 academic hours

TP:

8

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Prof. Raido Puust, Ins. Raul Rokk , Dr. Harli Jürgenson

Contact:

Ave Eessalu, 6202601, ave.eessalu@taltech.ee

Price:

150 € + VAT/participant

Price comment:

Juhul kui samast ettevõttest on kolm ja rohkem osalejat, saavad kõik hinnasoodustust 10%. Sellisel juhul palume registreerida osalejad rühmana

Registration deadline:

07.04.2024 23:59

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, auditoorium SOC- 311

Timetable:

08.04.2024


09:15 - 10:45

Infovajaduse kaardistus (BIM-GIS koostalitlusvõime)
Lector: Prof. Raido Puust


10:45 - 11:00

Kohvipaus


11:00 - 12:30

Võrgurajatised - lahutamatu topo-geodeetilise uuringu osa
Lector: Ins. Raul Rokk


12:30 - 13:30

Lõuna


13:30 - 15:45

Võrgu RTK võimalused ja täpsus Eestis
Lector: Dr. Harli Jürgenson


15:45 - 16:00

Küsimused ja arutelu


Attachment(s):

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, auditoorium SOC- 311

Price:

150 € + VAT/participant

Price comment:

Juhul kui samast ettevõttest on kolm ja rohkem osalejat, saavad kõik hinnasoodustust 10%. Sellisel juhul palume registreerida osalejad rühmana

Volume:

contact study:
7 academic hours

TP:

8

Contact:

Ave Eessalu, 6202601, ave.eessalu@taltech.ee