Tallinna Tehnikaülikool

Ainespetsialistid

Ainespetsialist on õppejõu ja teadlase tugi, nõustaja ja kontaktisik raamatukogus.

Meie põhiülesanded on teaduskonna infovajaduste väljaselgitamine ja infoteenindus, koolituste läbiviimine, uudistest teavitamine, õppe- ja teaduskirjanduse tellimise koordineerimine ja andmebaasidele juurdepääsu kindlustamine.

 Küllike Märtmaa

Küllike Märtmaa

Infotehnoloogia teaduskond

arvutisüsteemide instituut
- tarkvarateaduse instituut
- tervisetehnoloogiate instituut
- Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut
- IT kolledž
 

LIB-221, tel 620 3689
kullike.martmaa@taltech.ee

Mare Soidla

Mare Soidla

Inseneriteaduskond

- ehituse ja arhitektuuri instituut
- energiatehnoloogia instituut
- elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut
- materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut
- mehhaanika ja tööstustehnika instituut
- Kuressaare Kolledž
- Tartu Kolledž
- Virumaa kolledž
- Eesti inseneripedagoogika keskus
 

LIB-221, tel 620 3690
mare.soidla@taltech.ee

Annaliina Aavik

Annaliina Aavik

Loodusteaduskond

- geoloogia instituut
- keemia ja biotehnoloogia instituut
- küberneetika instituut
- meresüsteemide instituut
 

LIB-221, tel 620 3589
annaliina.aavik@taltech.ee

Marje Võrk

Marje Võrk

Majandusteaduskond

- majandusanalüüsi ja rahanduse instituut
- ärikorralduse instituut
- Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut
- õiguse instituut
- keelte- ja kommunikatsiooni keskus


LIB-221, tel 620 3589  
marje.vork@taltech.ee

Kairi Viisileht

Kairi Viisileht

Eesti Mereakadeemia

Kopli 101, ruum 168
tel 613 5572
kairi.viisileht@taltech.ee