Tallinna Tehnikaülikool

Igaüks meist saab toetada TalTechi üliõpilasi ja töötajaid läbi stipendiumite andmise ning panustada uurimis- ja arendusprogrammidesse. Arengufondi eesmärk on aidata kaasa üliõpilaste õppimismotivatsioonile ja akadeemilise personali järelkasvule Tallinna Tehnikaülikoolis. Ettevõtlikud ülikooli lõpetajad ja kõrgete visioonidega teadusarendustöötajad panustavad enim Eesti majanduse arendamisse ja edasi viimisesse. Detailsemalt saab Arengufondi põhikirjast lugeda fondi juhtimisest ning pikaajalisematest eesmärkidest. 

2023. aasta sügisene stipendiumikonkurss on planeerimisel. Soovist panustada kirjuta aadressile arengufond@taltech.ee  

  • 3.-24. oktoober - stipendiumitele kandideerimise periood
  • 31. oktoober - avalduste edastamine koostööpartnerile
  • 21. november - stipendiaadi valiku teavitamine fondile
  • 24. november - stipendiaatide nimekirjade avalikustamine 
  • 6. detsember - stipendiumite üle andmise aktus

Laeb infot...