Tallinna Tehnikaülikool

2023. aasta kevadine stipendiumikonkurss stardib peagi! 

Teeme ettevalmistusi käivitamaks uut konkurssi. Oma soovist osaleda stipendiumi väljaandjana ootame esimesel võimalusel, et õigeks ajaks dokumendid vormistada ning infot üliõpilastele edastada. 

Kevadise konkursi ajakava:

  • 20 veebruar - konkursil osalemise kinnitus (dokumentide vormistamise tähtaeg)
  • 6.-26. märts - üliõpilastel kandideerimise periood
  • 2. aprill - avalduste edastamine koostööpartnerile
  • 25. aprill - stipendiaadi valiku teavitamine fondile
  • 18. mai - stipendiumite üle andmise aktus

Koostöö soovist kirjuta aadressile arengufond@taltech.ee  

Allolevates videotes jagavad ettevõtted ja tudengid kas ja miks üliõpilasi, õppejõude ja noori teadlasi toetada? 

Siim Pille: Saagu Skeletoni stipendiaadist klient, kolleeg või konkuret. Oluline on sektori areng täna ja edaspidi.
Eesti Energia: stipendiumite välja andmine on osa ettevõtte suuremast praktikaprogrammist.
Kahekordne stipendiaat Naatan Johannes Bender jagab oma kandideerimise kogemusi ja soovitusi.
Arengufond, stipendium, TalTech

Tudeng, kandideeri stipendiumile!

Arengufond vahendab erinevaid ettevõtete, vilistlaste ja fondide stipendiume. Suurepärane võimalus tubli tudengina jääda silma valdkonna edasiviivate ettevõtete võtmeisikutele ja saada heade õppetulemuste eest tunnustust.
2023. kevadine stipendiumikonkurss algab juba 6. märtsil.

Laeb infot...

Igaüks meist saab toetada TalTechi üliõpilasi ja töötajaid läbi stipendiumite andmise ning panustada uurimis- ja arendusprogrammidesse. Arengufondi eesmärk on aidata kaasa üliõpilaste õppimismotivatsioonile ja akadeemilise personali järelkasvule Tallinna Tehnikaülikoolis. Ettevõtlikud ülikooli lõpetajad ja kõrgete visioonidega teadusarendustöötajad panustavad enim Eesti majanduse arendamisse ja edasi viimisesse. Detailsemalt saab Arengufondi põhikirjast lugeda fondi juhtimisest ning pikaajalisematest eesmärkidest.