Tallinna Tehnikaülikool

Koostööpartnerite kogemuslood

SA Tallinna Tehnikaülikooi Arengufondi kaudu on ettevõtted ja eraisikud andnud stipendiume alates 1998. aastast. Kogemuslugusid läbi aastate on palju ning erinevaid. Läbi aegade kõikide koostööpartnerite nimesid saab näha siit. 

Mida stipendiumite välja panemise ja Arengufondiga koostöö kohta partnerid arvavad? 

Arengufondi partnerite poolt välja pandud stipendiumid annavad võimaluse üliõpilasel keskenduda õppetööle. Stipendium on suurepärane innustus üliõpilasele, kelle pühendumus on eeskujuks. Lisaks annab stipendiumiga kõnetada järelkasvu, kes võiksid tulevikus olla Sinu kolleegid, kliendid või hästi haritud konkurendid. Minul on olnud ääretult hea meel näha kui avatud ja valmis on ettevõtted noortesse panustama. Suur aitäh teile! 

Lisaks on suurepärane näha hulga inspireerivaid ja aktiivseid üliõpilasi, kes õppetöö kõrvalt tegelevad üliõpilasorganisatsioonides oma valdkonna populariseerimise, õppetöö ja ettevõtluskoostöö parendamisega. Ka need andekad noored väärivad tähelepanu ja tunnustust.   Elinor Toming, SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond juhataja

Üliõpilaste kogemuslood ja soovitused

Julgustame üliõpilasi stipendiumitele kandideerima. Kogemus kandideerimisel (dokumentide kokku panemine ja korda tegemine; soovituskirja küsimine, essee ja/või motivatsioonikirja kirjutamine), selle protsessi läbimisel (ettevõtetega suhtlemised ja kohtumised) on ideaalseks ettevalmistuseks tööturule sisenemiseks. Kaotada ei ole midagi, ainult võita. 

Vaata videotest, mida räägivad varasemad stipendiaadid kandideerimisest ja miks soovitavad nad konkursil osaleda? 

Järgmine stipendiumikonkurss on juba ettevalmistamisel. Koostöö soovist kirjuta aadressil arengufond@taltech.ee