Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli akadeemilise eetika komisjon (edaspidi komisjon) on sõltumatu ekspertkogu, mille eesmärgiks on hinnata Tallinna Tehnikaülikoolis läbiviidavate teadusuuringute andmekaitsealaseid ja eetilisi aspekte ning anda eetikapõhimõtetest lähtuvaid hinnanguid akadeemiliste tavade eiramistele.

Komisjon lähtub oma tegevuses isikuandmete kaitse seadusest ja teistest asjakohastest õigusaktidest, Eesti heast teadustavast, Euroopa teadlaste eetikakoodeksist ja teistest valdkondlikest eetikakoodeksitest ning Eesti ülikoolide kvaliteedi hea tava leppest.

Komisjoni praegune koosseis kinnitati  20.02.2024 senati otsusega nr 8. Põhimäärus kinnitati 22.10.2019 otsusega 24.

Komisjoni kuuluvad:

Komisjoni esimees on Vello Tõugu ja aseesimehed on  Jakob Kübarsepp ja Aive Pevkur. Komisjoni kohtumised toimuvad üks kord kuus.

Komisjoni üldmeiliaadress on: eetika@taltech.ee. Komisjonilt saab akadeemilise eetika põhimõtete eiramisega seotud küsimustes nõu läbi emaili eetika@taltech.ee. Anonüümseid pöördumisi eetikakomisjon ei menetle.

Komisjon menetleb juhtumeid, mis on meieni saabunud koosoleku toimumise kuu kolmandaks kuupäevaks.