Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli eetikakomitee (edaspidi komisjon) on sõltumatu ekspertkogu, mille eesmärgiks on hinnata Tallinna Tehnikaülikoolis läbiviidavate teadusuuringute andmekaitsealaseid ja eetilisi aspekte ja anda eetikapõhimõtetest lähtuvaid hinnanguid akadeemiliste tavade eiramistele.

Komisjon lähtub oma tegevuses isikuandmete kaitse seadusest ja teistest asjakohastest õigusaktidest, Eesti heast teadustavast, Euroopa teadlaste eetikakoodeksist ja teistest valdkondlikest eetikakoodeksitest ning Eesti ülikoolide kvaliteedi hea tava leppest.

Tutvu akadeemilise eetika koodeksiga

Komisjoni praegune koosseis kinnitati 16.03.2021 otsus nr 7. Põhimäärus kinnitati 22.10.2019 otsusega 24.

Tutvu põhimäärusega

Komisjoni kuuluvad:

Komisjoni esinaine on Birgy Lorenz ja aseesimees Ott Scheler. Komisjoni kohtumised toimuvad üks kord kuus, iga kuu kolmandal teisipäeval kell 16:00-18:00. Komisjoni üldmeiliaadress on: eetika@taltech.ee

Komisjonilt saab akadeemilise eetika põhimõtete eiramisega seotud küsimustes nõu läbi emaili eetika@taltech.ee. Anonüümseid pöördumisi eetikakomisjon ei menetle.

Komisjon menetleb juhtumeid, mis on meieni saabunud koosoleku toimumise kuu teiseks kuupäevaks.