Tallinna Tehnikaülikool

2021. AASTA KEVADINE STIPENDIUMIKONKURSS- KANDIDEERIMINE ON LÕPPENUD!

Kandideerimine

Üliõpilastel on võimalik kandideerida konkursi raames mitmele stipendiumile.  Juhul kui kandidaat peaks pälvima sama konkursi raames kaks stipendiumit, siis peab kandidaat otsustama kumma stipendiumi vastu võtab. Ühele kandidaadile ühe konkurssi raames kahte stipendiumi ei määrata.

Juhul kui magistriõppe 1.õppeaasta üliõpilasel ei ole kandideerimise hetkeks õppetulemusi (sh keskmist hinnet), siis magistrant võib kandideerida stipendiumi(te)le bakalaureuseõpingute lõputunnistuse hinnetelehe alusel. 

NB! Kevadisele stipendiumikonkursile kandideerimine lõppes 28. märtsil!

KANDIDEERI

Lisainfo ja küsimused: arengufond@taltech.ee