Tallinna Tehnikaülikool

Sügisene stipendiumikonkurss 2021

Kandideerimine sügisesele stipendiumikonkursile on lõppenud.
 

Vaata stipendiumide saajate nimekirja ->

2. detsember toimus stipendiumide pidulik kätteandmine hübriidüritusena. Vaata aktust järgi siin. 

Miks stipendiumile kandideerida?

"Usun, et stipendiumi saamine aitab tõepoolest veelgi rohkem pühenduda oma õpingutele ning tõstab õpimotivatsiooni. Mina plaanin kasutada stipendiumina saadud toetust näiteks oma välisõpingutel, kus see tuleb kindlasti kasuks.
Tudeng, mitmed ettevõtted on valmis toetama Sinu õpinguid ning panustama sinu, kui tulevikutegija arengusse. Kasuta seda võimalust ja kandideeri erinevatele stipendiumitele. Kaotada ei ole mitte midagi, ainult võita ja kasvõi ühe kogemuse võrra jälle rikkamaks saada. Pärast stipendiumi saamist võivad avaneda mitmeid uued ning põnevad võimalused, millest me ei pruugi unistadagi." Henri Olavi Suomalainen, 2021. aasta kevadise stipendiumikonkursi stipendiaat.

Rakenduskõrgharidusõpe

Nimekirjas olevatele stipendiumitele saavad kandideerida Tallinna Tehnikaülikooli rakenduskõrgharidusõppel statuudis nimetatud erialade tudengid. Tutvu täpselt statuudiga ja esita stipendiumiavaldus. 

Eastman Specialties OÜ bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna edukale rakenduskõrgharidusõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

AS Liwathon E.O.S stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kolmele infotehnoloogia teaduskonna, inseneriteaduskonna, loodusteaduskonna, majandusteaduskonna või Eesti Mereakadeemia bakalaureuseõppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Viru Keemia Grupp AS rakenduskõrgharidusõppe stipendiumid on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni neljale Virumaa Kolledži kütuste tehnoloogia, tootmise automatiseerimise, energiatehnika, keemiatehnoloogia, masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise ning telemaatika ja arukate süsteemide erialade edukatele rakenduskõrgharidusõppe üliõpilastele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Bakalaureuseõpe

Nimekirjas olevatele stipendiumitele saavad kandideerida Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureuseõppel statuudis nimetatud erialade tudengid. Tutvu täpselt statuudiga ja esita stipendiumiavaldus. 

Eesti Energia AS infotehnoloogia stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele infotehnoloogia teaduskonna edukale bakalaureuseõppe ja ühele magistriõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Eesti Energia AS inseneriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni 13 inseneriteaduskonna edukale bakalaureuseõppe ja/või magistriõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist

Elering AS - Targa energiasüsteemi stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna ühele bakalaureuseõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Harju Elekter bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud kuni kahele Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureuseõppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

AS Liwathon E.O.S stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kolmele infotehnoloogia teaduskonna, inseneriteaduskonna, loodusteaduskonna, majandusteaduskonna bakalaureuseõppe või Eesti Mereakadeemia rakenduskõrgharidusõppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Rantelon OÜ bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kahele infotehnoloogia Riistvara arendus ja programmeerimine eriala edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Elering AS - Tuleviku energiasüsteemi stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli inseneri-, loodus- või majandusteaduskonna ühele bakalaureuseõppe, ühele magistriõppe ja ühele doktoriõppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Eastman Specialties OÜ bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

AS Tallinna Vesi bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia bakalaureuse õppetaseme edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist

AS Tallinna Vesi integreeritud õppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli 2-le inseneriteaduskonna hoonete sisekliima ja veetehnika ning 1-le teedeehituse ja geodeesia eriala integreeritud õppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

TREV-2 Grupp stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele edukale inseneri või loodusteaduskonna üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Utilitase stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kahele inseneriteaduskonna keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Viru Keemia Grupp AS bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud kuni kahele Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna elektroenergeetika ja mehhatroonika, (loodusteaduskonna) maapõueressurside (sh varasem maa-teadused ja geotehnoloogia), keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia (sh varasem keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia) või soojusenergeetika erialade edukatele bakalaureuseõppe üliõpilastele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

AS Eesti Raudtee bakalaureuseõppe stipendiumid on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kahele inseneriteaduskonna elektroenergeetika ja mehhatroonika erialal õppivale üliõpilasele ja ühele inseneriteaduskonna teedeehituse ja geodeesia õppekava teede ja sillaehituse peaerialal õppivale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Kuna COVID-19 olukorrast tingituna pole võimalik välja anda Lillestipendiumit, siis otsustas majandusteaduskond ka sel sügisel anda oma vahenditest välja kaks asendusstipendiumit hea õppeedukuse ja aktiivse eluhoiakuga majandusteaduskonna üliõpilastele, kes on panustanud TalTechi üliõpilasellu.

TalTech majandusteaduskonna bakalaureuseõppe stipendiumid on ette nähtud kuni kahele Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna bakalaureuseõppe vähemalt teisel kursusel õppivale edukale üliõpilasele. Stipendiumi suurus on 1300 eurot ning see makstakse välja ühekordse maksena. 
Loe kandideerimistingimusi statuudist

XRP Ledger Trust bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni seitsmele edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist

Telia Eesti bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kahele infotehnoloogia teaduskonna bakalaureuseõppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Ernst & Young Baltic AS bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele majandusteaduskonna bakalaureuseõppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist

Riigi Kinnisvara AS stipendium „Tuleviku Tipud“ on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist

Magisti- ja inseneriõpe

Nimekirjas olevatele stipendiumitele saavad kandideerida Tallinna Tehnikaülikooli magistri- ja/või inseneriõppel statuudis nimetatud erialade tudengid. Tutvu täpselt statuudiga ja esita stipendiumiavaldus.

Eesti Energia AS infotehnoloogia stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele infotehnoloogia teaduskonna edukale bakalaureuseõppe ja ühele magistriõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Eesti Energia AS inseneriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni 13 inseneriteaduskonna edukale bakalaureuseõppe ja/või magistriõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Endel Palla magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kahele inseneriteaduskonna elektroenergeetika, energiamuundus- ja juhtimissüsteemid, energiatehnoloogia ja soojusenergeetika (sh varasemad  hajaenergeetika, elektroenergeetika, elektriajamid ja jõuelektroonika) erialade või majandusteaduskonna ärirahandus ja majandusarvestuse eriala edukale üliõpilasele. 

 Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Eastman Specialties OÜ magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna edukale magistriõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Elering AS - Tuleviku energiasüsteemi stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli inseneri-, loodus- või majandusteaduskonna ühele bakalaureuseõppe, ühele magistriõppe ja ühele doktoriõppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Elering AS - Targa energiasüsteemi stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna ühele magistriõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

AS Merko Ehitus Eesti inseneriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna ehituserialade inseneriõppe kolmanda, neljanda või viienda aasta edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Admiral Markets AS-i magistriõppe stipendium on ette nähtud kuni kahele Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia või majandusteaduskonna magistriõppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

OÜ EstKONSULT inseneriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna ehitiste projekteerimise või teede- ja sillaehituse peaeriala neljanda või viienda aasta edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Juhan Laugise stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna ettevõtlikule ja edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Mapri Ehitus OÜ inseneriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise inseneriõppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Nordecon inseneriõppe stipendium on ette nähtud kahele Tallinna Tehnikaülikooli ehituserialade vähemalt teise kursuse inseneriõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist

Onninen AS inseneriõppe stipendium on ette nähtud ühele Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna elektroenergeetika eriala edukale üliõpilasele, kes soovib saada praktilisi kogemusi Eesti suurimas ehituse eritööde valdkonna tehnilise hulgimüügi ettevõttes, tutvudes päikeseelektri, automaatika ja elektri valdkonna kaasaegsete lahendustega ja maailma tipptehnoloogia tootjatega ning suheldes suurprojektide kavandamise faasis Eesti juhtivate eritööde projekteerimisettevõtetega. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Helga Minnuse ja Elmar Minnuse pärandvara stipendiumi määratakse igal aastal ühele väga heade õpitulemustega Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna teedeehitus ja geodeesia eriala, soovitavalt ehitusgeodeesia spetsialiseerumisega, inseneri- või magistriõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudis

Projekt Kuubis OÜ inseneriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimine või arhitektuuri eriala inseneriõppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist

AS Tallinna Vesi magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna hoonete ja rajatiste, peaerialaga vee- ja keskkonnatehnikale magistri õppetaseme edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

TREV-2 Grupp stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele edukale inseneri või loodusteaduskonna üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Utilitase "Puhta energia" stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kolmele inseneriteaduskonna energiatehnoloogia ja soojusenergeetika edukale magistriõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Harju Elekter magistriõppe stipendium on ette nähtud kuni kahele Tallinna Tehnikaülikooli edukale magistriõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Viru Keemia Grupp AS magistriõppe stipendium on ette nähtud kuni kahele Tallinna Tehnikaülikooli keemia ja keskkonnakaitse tehnoloogia, kütuste keemia ja tehnoloogia, maapõueressurside (sh varasem maa-teadused ja geotehnoloogia), energiatehnoloogia ja soojusenergeetika ning elektroenergeetika erialade edukatele magistriõppe üliõpilastele. Loe kandideerimistingimusi statuudist

TalTech majandusteaduskonna magistriõppe stipendium on ette nähtud ühele Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna magistriõppe vähemalt teisel kursusel õppivale edukale üliõpilasele. Stipendiumi suurus on 2000 eurot ning see makstakse välja ühekordse maksena.
Loe kandideerimistingimusi statuudist.

XRP Ledger Trust magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni viiele edukale magistriõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse (EKVÜ) magistriõppe stipendium on ette nähtud ühele inseneriteaduskonna üliõpilasele, kes õpib integreeritud õppes Hoonete sisekliima ja veetehnika või magistriõppes Hoonete sisekliima ja tehnosüsteemid või Hoonete energiatõhusus peaerialal edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Sweco Projekt AS magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna magistriõppekava hooned ja rajatised eriala (hoonete sisekliima ja tehnosüsteemid peaeriala) või integreeritud õppekava hoonete sisekliima ja veetehnika eriala (hoonete sisekliima ja tehnosüsteemid peaeriala, täitnud oma kava vähemalt 180 EAP mahus) edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist

Teedeehituse ja geodeesia sektori 26 ettevõtet ühendasid jõud, et toetada tudengite õppimist ning valdkonna arengut – loodi fond, mis sai nime valdkonna kunagise eestvedaja ja Tallinna Tehnikaülikooli endise rektori Peep Sürje järgi. Fondist jagatavad stipendiumid on mõeldud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kümnele inseneriteaduskonna teedeehituse ja geodeesia eriala 2. ‒ 7. semestri üliõpilasele, kes täidavad edukalt õppekava, on oma eriala fännid ning kelle eesmärgiks on areneda tipptegijaks.

Peep Sürje stipendiumile saab kandideerida kuni 15. oktoobri kella 10.00ni.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

OÜ Sandla Puit magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna tööstustehnika ja juhtimine, puidu-plasti ja tekstiiltehnoloogia või tootearendus ja tootmistehnika eriala edukale magistriõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Telia Eesti magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kahele infotehnoloogia teaduskonna magistriõppe edukale üliõpilasele.  Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Astlanda Ehitus stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna magistriõppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Riigi Kinnisvara AS stipendium „Tuleviku Tipud“ on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe edukale üliõpilasele,Loe kandideerimistingimusi statuudist

Sander Paas nimeline magistriõppe stipendium on loodud selleks, et mälestada varalahkunud leidlikku ja inspireerivat (Comodule´i) inseneri ning toetada noorte, innukate inseneride arenguteed. Sander Paas nimeline stipendium on mõeldud Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia või elektroonika eriala magistriõppe üliõpilasele, kes on oma ala entusiast ning soovib inseneriteadmistega maailma paremaks paigaks muuta. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Doktoriõpe

Nimekirjas olevatele stipendiumitele saavad kandideerida Tallinna Tehnikaülikooli doktoriõppel statuudis nimetatud erialade doktorandid/noorteadlased. Tutvu täpselt statuudiga ja esita stipendiumiavaldus. 

AS Merko Ehitus Eesti stipendium on ette nähtud ühele Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi edukale kuni 40-aastasele õppejõule või teadlasele aitamaks kaasa Tallinna Tehnikaülikooli akadeemiliste töötajate järelkasvule. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Elering AS - Tuleviku energiasüsteemi stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli inseneri-, loodus- või majandusteaduskonna ühele bakalaureuseõppe, ühele magistriõppe ja ühele doktoriõppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist

Stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli doktoriõppe edukale üliõpilasele, kes õpib energeetikaga seotud erialadel. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Professor Heinrich Laulu nimeline Nordeconi noore teadlase/õppejõu stipendium on ette nähtud ühele ehitusteaduserialadel doktorikraadi kaitsnud kuni 40-aastasele Tallinna Tehnikaülikooli õppejõule/teadlasele, kellel on valmisolek osaleda koostöös AS-iga Nordecon ehituseala tudengite silmaringi laiendamisel ning uurimustöö valdkonna sobivused korral huvi võimaluste otsimiseks teaduslik-praktiliseks koostööks. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

AS Tallinna Vesi doktoriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele edukale ehituse ja arhitektuuri, peaerialaga vee- ja keskkonnatehnikale doktoriõppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

XRP Ledger Trust doktoriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kolmele edukale doktoriõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist

Olaf Hermani nimeline stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele ehituse ja arhitektuuri doktoriõppe edukale üliõpilasele ja/või noorele doktorikraadiga õppejõule/teadlasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist

Riigi Kinnisvara AS stipendium „Tuleviku Tipud“ on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe edukale üliõpilasele,Loe kandideerimistingimusi statuudist

Täienduskoolituse stipendiumid

Nimekirjas olevatele stipendiumitele saavad kandideerida Tallinna Tehnikaülikooli statuudis nimetatud erialade tudengid, kes soovivad osaleda mõnel täienduskoolitusel. Tutvu täpselt statuudiga ja esita stipendiumiavaldus. 

TalTechi infotehnoloogia teaduskonna stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna edukale üliõpilasele, kes soovib end täiendada EuroTeQ Engineering University konsortsiumi liikmesülikoolide juures. Täienduskoolituseks sobivad näiteks erinevad talve- ja suvekoolid, rahvusvahelised konkursid, häkatonid ja teaduskonverentsid ning muud sarnased algatused. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Esita kandideerimisavaldus siin

Rickard Kruusbergi nimeline stipendium “Seikle õpingute läbi!” on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilasele, kes soovivad oma algatusel osaleda erinevates suvekoolides või rahvusvahelistel täienduskoolitustel. 
Käesolev stipendium ei sea piiranguid eriala, õppeastme ega täienduskoolituse valdkonna osas. Kandideerima on oodatud aktiivsed rakendus-, bakalaureuse-, magistri-, integreeritud- ja doktoriõppe tudengid, kes otsivad toetust enese õppetööväliseks täiendamiseks. Stipendiumid antakse välja koostöös Swedbank, European Innovation Academy, Infotehnoloogia teaduskond ja XRP Ledger Trust-ga. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Esita kandideerimisavaldus siin