Tallinna Tehnikaülikool

2022 Kevadine stipendiumikonkurss

Kandideerimine kevadisel konkursil on lõppenud. Stipendiaatide nimekiri avaldatakse aprilli viimasel nädalal Arengufondi veebis. 

Mõned näpunäited kandideerimisel:

  • loe tähelepanelikult läbi statuudid;
  • kandideeri vaid nendele stipendiumidele, kuhu kriteeriumide põhjal kvalifitseerud;
  • avalduse juurde minevad lisadokumendid allkirjasta digitaalselt;
  • Oluline! Iga motivatsiooni kirja juures tee vastava ettevõtte poole eraldi pöördumine. Võta motivatsioonikirja (ja vajadusel essee) kirjutamiseks aega. 

Kui tekib küsimusi, siis kirjuta arengufond@taltech.ee 

Rakenduskõrgharidusõppe stipendiumid

Nimekirjas olevatele stipendiumitele saavad kandideerida Tallinna Tehnikaülikooli rakenduskõrgharidusõppe statuudis nimetatud erialade tudengid. Tutvu täpselt statuudiga ja esita stipendiumiavaldus.

TalTechi õppeosakonna stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni neljale TalTechi üliõpilasele. Stipendiumile on oodatud kandideerima TalTechi bakalaureuse-, magistri-, rakenduskõrgharidus- ja integreeritud õppe üliõpilased, kes on aktiivselt panustanud oma eriala populariseerimisse TalTechis ja väljaspool TalTechi. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Viru Keemia Grupp AS rakenduskõrgharidusõppe stipendiumid on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni neljale Virumaa Kolledži  keemiatehnoloogia, masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise ning telemaatika ja arukate süsteemide erialade edukatele rakenduskõrgharidusõppe üliõpilastele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Eastman Specialties OÜ bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

AS Hansab stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna elektroenergeetika ja mehhatroonika, integreeritud  tehnoloogiad, tootearendus ja robootika eriala bakalaureuseõppe, telemaatika ja arukad süsteemid eriala rakenduskõrgharidusõppe või infotehnoloogia teaduskonna edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist

Gunvor Services rakenduskõrgharidusõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli Mereakadeemia ühele mereveonduse ja sadamatöö korraldamise õppekava edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Bakalaureuseõppe stipendiumid

Nimekirjas olevatele stipendiumitele saavad kandideerida Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureuseõppe statuudis nimetatud erialade tudengid. Tutvu täpselt statuudiga ja esita stipendiumiavaldus.

Balbiino rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele loodusteaduskonna rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia (sh endine toidutehnika ja tootearenduse eriala) edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Peep Sürje teedeehitus ja goedeesia stipendiumid on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kümnele inseneriteaduskonna teedeehituse- ja geodeesia eriala 2.-6. semestri edulake üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Eesti Energia AS infotehnoloogia stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni viiele infotehnoloogia teaduskonna edukale bakalaureuseõppe ja kuni viiele infotehnoloogia teaduskonna edukale magistriõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Eesti Energia AS inseneriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni 15 inseneriteaduskonna edukale bakalaureuseõppe ja/või magistriõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

AS Hansab stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna elektroenergeetika ja mehhatroonika, integreeritud  tehnoloogiad, tootearendus ja robootika eriala bakalaureuseõppe, telemaatika ja arukad süsteemid eriala rakenduskõrgharidusõppe või infotehnoloogia teaduskonna edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist

K-Projekt AS inseneriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine või teedeehitus ja geodeesia eriala edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Ruukki Products AS stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna edukale tootearendus ja robootika, arhitektuuri või ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine eriala edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

OÜ Skeleton Technologies bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna tootearendus ja robootika, elektroenergeetika ja mehhatroonika, materjalitehnoloogia või infotehnoloogia teaduskonna riistvara arendus ja programmeerimise eriala edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Swedbanki tulevikutalendi stipendiumid on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele majandusteaduskonna ja kahele infotehnoloogia teaduskonna bakalaureuse õppetaseme edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudis. 

TalTechi õppeosakonna stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni neljale TalTechi üliõpilasele. Stipendiumile on oodatud kandideerima TalTechi bakalaureuse-, magistri-, rakenduskõrgharidus- ja integreeritud õppe üliõpilased, kes on aktiivselt panustanud oma eriala populariseerimisse TalTechis ja väljaspool TalTechi. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

AS Kitman Thulema tootearenduse bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna tootearendus ja robootika (sh varasem tootearendus ja tootmistehnika) edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Trimble Solutions Oy stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna ehituserialade edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Viru Keemia Grupp AS bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud kuni kahele Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna elektroenergeetika ja mehhatroonika, (loodusteaduskonna) maapõueressurside (sh varasem maa-teadused ja geotehnoloogia), keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia (sh varasem keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia) või soojusenergeetika erialade edukatele bakalaureuseõppe üliõpilastele. Loe kandideerimistingumisu statuudist. 

Eastman Specialties OÜ bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

AS Tallinna Vesi bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia bakalaureuse õppetaseme edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Eesti Mäeseltsi bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele loodusteaduskonna maapõueressursside eriala edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele. pLoe kandideerimistingimusi statuudist. 

AS Eesti Raudtee bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni neljale inseneriteaduskonna elektroenergeetika ja mehhatroonika õppekaval õppivale edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

CF&S Estonia bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele majandusteaduskonna ärikorralduse või inseneriteaduskonna integreeritud tehnoloogiad (Integrated Engineering) bakalaureuseõppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Rantelon OÜ bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kahele infotehnoloogia riistvara arendus ja programmeerimine eriala edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

ABB AS bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud ühele Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika, mehhatroonika, tootearenduse ja robootika eriala edukale üliõpilasele, Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

XRP Ledger Trust bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kaheteistkümnele edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele. Avaldus tuleb täita inglise keeles. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

TalTechDigitali stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele informaatika, IT-süsteemide administreerimise, IT-süsteemide arenduse, küberturbe tehnoloogiate või äriinfotehnoloogia bakalaureuseõppe või informaatika, infosüsteemide analüüs ja kavandamine või äriinfotehnoloogia magistriõppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Gunvor Services majandusteaduskonna stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele majandusteaduskonna majandusanalüüsi ja rahanduse instituudis õppivale edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Gunvor Services infotehnoloogia stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele infotehnoloogia teaduskonna bakalaureuseõppe edukale üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Scanfil OÜ bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele elektroenergeetika ja mehhatroonika ning ühele tootearenduse ja robootika bakalaureuseõppe edukale üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist

Vladimir Heinrichseni nimelise bakalaureuseõppe stipendiumi eesmärk on Vladimir Heinrichseni elutööst lähtuvalt eelkõige motiveerida täiendava stipendiumi kaudu Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna või inseneriteaduskonna tootearenduse ja robootika eriala edukaid bakalaureuseõppe üliõpilasi. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Magistri- ja integreeritudõppe stipendiumid

Nimekirjas olevatele stipendiumitele saavad kandideerida Tallinna Tehnikaülikooli magistri- ja integreeritudõppe statuudis nimetatud erialade tudengid. Tutvu täpselt statuudiga ja esita stipendiumiavaldus.

Projektibüroo OÜ magistri- ja integreeritudõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna üliõpilasele, kes õpib integreeritud õppes hoonete sisekliima ja veetehnika või magistriõppes hoonete sisekliima ja tehnosüsteemid või hoonete energiatõhusus peaerialal edukale üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Projektibüroo OÜ magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimise eriala magistriõppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Balbiino toidutehnoloogia ja -arenduse magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele loodusteaduskonna toidutehnoloogia ja - arenduse (sh endine toidutehnika ja tootearenduse eriala) edukale üliõpilasele.  Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Peep Sürje teedeehitus ja goedeesia stipendiumid on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kümnele inseneriteaduskonna teedeehituse- ja geodeesia eriala 2.-6. semestri edulake üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Kandideerimine Peep Sürje stipendiumile on lõppenud. 

Cambrex Tallinn magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele loodusteaduskonna magistriõppe edukale üliõpilasele.  Loe kandideerimistingimusi statuudist.  

Eesti Energia AS infotehnoloogia stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni viiele infotehnoloogia teaduskonna edukale bakalaureuseõppe ja kuni viiele infotehnoloogia teaduskonna edukale magistriõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Eesti Energia AS inseneriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni 15 inseneriteaduskonna edukale bakalaureuseõppe ja/või magistriõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Erkki Truve nimeline magistriõppe stipendium on ette nähtud valdkonna populariseerimiseks Tallinna Tehnikaülikooli ühele loodusteaduskonna rakenduskeemia ja biotehnoloogia eriala magistriõppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

OÜ Skeleton Technologies magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna tootearendus ja tootmistehnika, mehhatroonika, elektroenergeetika, energiamuundus- ja juhtimissüsteemid või infotehnoloogia teaduskonna elektroonika ja  kommunikatsioonitehnoloogiad eriala edukale magistriõppe üliõpilasele, Loe knaniddeerimistingimusi statuudist. 

TalTechi õppeosakonna stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni neljale TalTechi üliõpilasele. Stipendiumile on oodatud kandideerima TalTechi bakalaureuse-, magistri-, rakenduskõrgharidus- ja integreeritud õppe üliõpilased, kes on aktiivselt panustanud oma eriala populariseerimisse TalTechis ja väljaspool TalTechi. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

TalTechDigitali stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele informaatika, IT-süsteemide administreerimise, IT-süsteemide arenduse, küberturbe tehnoloogiate või äriinfotehnoloogia bakalaureuseõppe või informaatika, infosüsteemide analüüs ja kavandamine või äriinfotehnoloogia magistriõppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Tiit Kapsi nimeline Eesti Mööblitootjate Liidu magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna puidu-, plast- ja tekstiilitehnoloogia magistrikava puidutehnoloogia õppesuuna edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Trimble Solutions Oy stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna ehituserialade edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

ENSTO ENSEK AS magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna tootearendus ja tootmistehnika või elektroenergeetika seotud eriala magistriõppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Viru Keemia Grupp AS magistriõppe stipendium on ette nähtud kuni kahele Tallinna Tehnikaülikooli keemia ja keskkonnakaitse tehnoloogia, kütuste keemia ja tehnoloogia, maapõueressurside (sh varasem maa-teadused ja geotehnoloogia), energiatehnoloogia ja soojusenergeetika ning elektroenergeetika erialade edukatele magistriõppe üliõpilastele.  Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Eastman Specialties OÜ magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

AS Tallinna Vesi integreeritud õppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli 2-le inseneriteaduskonna hoonete sisekliima ja veetehnika eriala integreeritud õppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

AS Tallinna Vesi magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna hoonete ja rajatiste, peaerialaga vee- ja keskkonnatehnikale magistri õppetaseme edukale üliõpilasele. Loe Kandideerimistingimusi statuudist. 

Eesti Mäeseltsi magistriõppeõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele loodusteaduskonna maapõueressursside eriala edukale magistriõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Admiral Markets AS-i magistriõppe stipendium on ette nähtud kuni kahele Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna või majandusteaduskonna magistriõppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

CF&S Estonia magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna logistika eriala magistriõppe edukale üliõpilaseleLoe kandideerimistingimusi statuudist.

KPMG Baltics magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele  majandusteaduskonna magistriõppes ärirahandus ja majandusarvestuse või majandusanalüüsi edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Estanc AS magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna energiatehnoloogia ja soojusenergeetika magistriõppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist

Estanc AS magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna tootearendus ja toomistehnika magistriõppe edukale üliõpilasele Loe kandideerimistingimusi statuudist

Astlanda Ehitus stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele 
inseneriteaduskonna magistriõppe edukale üliõpilasele, kellel on guvi hooneautomaatika ja erinevate hooneautomaatika süsteemide edendamise vastu. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist

ABB AS magistriõppe stipendium on ette nähtud ühele Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika, mehhatroonika, tööstustehnika ja juhtimise ning tootearenduse ja tootmistehnika eriala edukale üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

XRP Ledger Trust magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kuuele edukale magistriõppe üliõpilasele. Avaldus tuleb täita inglise keeles. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Projekt Kuubis OÜ inseneriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna ehitiste projekteerimise ja  ehitusjuhtimine või arhitektuuri eriala inseneriõppe edukale üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Doktoriõppe stipendiumid

Nimekirjas olevatele stipendiumitele saavad kandideerida Tallinna Tehnikaülikooli doktoriõppe statuudis nimetatud erialade tudengid. Tutvu täpselt statuudiga ja esita stipendiumiavaldus.

Tallinna Vesi doktoriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele edukale ehituse ja arhitektuuri, peaerialaga  vee- ja keskkonnatehnikale doktoriõppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Erkki Truve nimeline doktoriõppe stipendium on ette nähtud valdkonna populariseerimiseks Tallinna Tehnikaülikooli ühele loodusteaduskonna keemia ja biotehnoloogia eriala doktoriõppe edukale üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Muud stipendiumid

Erinevad stipendiumid....

Mihkel Aitsami mälestusstipendiumi eesmärgiks on M. Aitsami elutööst lähtuvalt eelkõige toetada ja soodustada erivajadusega Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilaste õppimist ülikooli tasemeõppes. Mihkel Aitsami nimeline mälestusstipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Üliõpilasesinduse stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kolmele statsionaarse õppevormi, bakalaureuse-, magistri-, inseneri- või rakenduskõrgharidusõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.