Tallinna Tehnikaülikool

SÜGISENE STIPENDIUMIKONKURSS 2022

Kandideerimine on lõppenud.

Tulemused avaldatakse alates 22. novembrist. 

Kõik stipendiaadid on kutsutud osalema stipendiumite kätteandmise aktusel 8. detsembri ülikooli aulas. 

Eristipendiumid

Nimekirjas olevatele stipendiumitele saavad kandideerida Tallinna Tehnikaülikooli tudengid, kes stipendiumite statuutides välja toodud kriteeriumid täidavad. Tutvu täpselt statuudiga ja esita stipendiumiavaldus. 

Southwestern Advantage Foundation's vision is to be the biggest charitable foundation in Eastern Europe that is built on investment principles and helping young people in obtaining knowledge and developing character so they can fulfill their dreams in life. We help European youth in getting better entrepreneurship education and offering investment knowledge to those who do not have the opportunity. We are working to reduce and prevent 
poverty.
Southwestern Advantage Scholarship is intended for one successful TalTech Applied higher 
education or Bachelor’s student with Ukrainian citizenship. 
Read the requirements from the statute. 

Mihkel Aitsami mälestusstipendiumi eesmärgiks on M. Aitsami elutööst lähtuvalt eelkõige toetada ja soodustada erivajadusega Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilaste õppimist ülikooli tasemeõppes.   Mihkel Aitsami nimeline mälestusstipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 
 

Rakenduskõrgharidusõppe stipendiumid

Nimekirjas olevatele stipendiumitele saavad kandideerida Tallinna Tehnikaülikooli rakenduskõrgharidusõppe erialade tudengid. Tutvu täpselt statuudiga ja esita stipendiumiavaldus.

Eastman Specialties OÜ bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Viru Keemia Grupp AS rakenduskõrgharidusõppe stipendiumid on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni neljale Virumaa Kolledži keemiatehnoloogia, masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise ning telemaatika ja arukate süsteemide erialade edukatele rakenduskõrgharidusõppe üliõpilasele. Loe kandiderimistingimusi statuudist.

IPA stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureuseõppe inseneriteaduskonna elektroenergeetika, mehhatroonika, tootearenduse, materjalitehnoloogia, integreeritud tehnoloogia ning tootearenduse ja robootika ning Virumaa Kolledži rakenduskõrgharidusõppe telemaatika ja arukad süsteemid, masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise eriala edukale üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Estonian Celli stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna keemiatehnoloogia (Virumaa kolledž) rakenduskõrgharidusõppe või materjalitehnoloogia või keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia bakalaureuseõppe edukale üliõpilasele.

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Bakalaureuseõppe stipendiumid

Nimekirjas olevatele stipendiumitele saavad kandideerida Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureuseõppe statuudis nimetatud erialade tudengid. Tutvu täpselt statuudiga ja esita stipendiumiavaldus.

Tallinna linna infotehnoloogastipeniumi eesmärgiks on motiveerida Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna tudengeid. Üliõpilased on oodatud osalema Tallinna linnale huvipakkuvates IT-projektides või IT-lahenduste väljatöötamisel; kirjutama lõputöö või üksikjuhtudel aine- või kursusetöö Tallinna linna pakutud või Tallinna linnale huvipakkuval teemal. Teave Tallinna linnale huvipakkuvate IT-projektide ja IT-lahenduste ning uurimisteemade kohta tehakse hiljemalt iga aasta septembri lõpuks teatavaks Tallinna linna veebilehel 


Tallinna linna infotehnoloogiastipendium on nähtud kuni kolmele Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna bakalaureuse- või magistriõppe edukale üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Fibenol OÜ bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele bakalaureuseõppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

BLRT Grupp AS bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna integreeritud tehnoloogiate, materjalitehnoloogia või tootearendus ja robootika edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

OÜ Kitman Coldtech hoonete sisekliima ja veetehnika bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna hoonete sisekliima ja veetehnika edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Elering - Targa energiasüsteemi stipendium on ette nähtud kuni kolmele Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna bakalaureuseõppe ja kuni kolmele magistriõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist

AS Eesti Raudtee bakalaureuseõppe stipendiumid on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kahele inseneriteaduskonna elektroenergeetika ja mehhatroonika erialal õppivale edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Grant Thornton Baltic stipendium on ette nähtud ühele majandusteaduskonna bakalaureuseõppe ärinduse eriala, peaerialaga majandusarvestus või ärirahandus edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Eesti Energia AS infotehnoloogia stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni viiele infotehnoloogia teaduskonna edukale bakalaureuseõppe ja kuni viiele infotehnoloogia teaduskonna edukale magistriõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Miks kandideerida Eesti Energia stipendiumile? Vaata videost 

Utilitase Puhta Energia stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia edukale bakalaureuseõppe esimese kursuse üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Gunvor Services majandusteaduskonna bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele majandusteaduskonna majandusanalüüsi ja rahanduse instituudis õppivale edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

AS Tallinna Vesi bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia bakalaureuse õppetaseme edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Miks kandideerida AS Tallinna Vesi stipendiumile? Vaata videost

Utilitase Puhta Energia stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kahele inseneriteaduskonna keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Elering - Tuleviku energiasüsteemi stipendium on ette nähtud kuni kolmele Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna bakalaureuseõppe ja kuni kolmele magistriõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Riigi Kinnisvara AS stipendium „Tuleviku Tipud“ on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe edukale üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Riigi Kinnisvara AS üheks strateegiliseks eesmärgiks on olla kinnisvaravaldkonna kompetentsikeskus ja innovatsioonivedur. Meile läheb korda, et kogu ruumiloome, sh ruumilise planeerimise, projekteerimise, ehituse ja kinnisvaravaldkonna tippspetsialistide järelkasv oleks kvaliteetne ning peame oluliseks, et valdkonna erialad oleksid noorte seas atraktiivsed. Näeme võimalusi nii tippteadlaste kui ka alustava põlvkonna kaasamises, sest uute ideede ja teadmistega saame luua innovaatilisi lahendusi ruumiloome valdkonnas eri sektorite ja paljude valdkondade ning osaliste koosmõjus. Homse loovad tänased talendid, mistõttu soovime Eesti suurima kinnisvaraettevõttena märgata, tunnustada ja toetada uut andekat põlvkonda. 

Nordecon inseneriõppe stipendium on ette nähtud kahele Tallinna Tehnikaülikooli ehituserialade vähemalt teise kursuse inseneriõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Estonian Celli stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna keemiatehnoloogia (Virumaa kolledž) rakenduskõrgharidusõppe või materjalitehnoloogia või keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia bakalaureuseõppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Kinnisvarabüroo Uus Maa stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele majandusteaduskonna bakalaureuseõppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

IPA stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureuseõppe inseneriteaduskonna elektroenergeetika, mehhatroonika, tootearenduse, materjalitehnoloogia, integreeritud tehnoloogia ning tootearenduse ja robootika ning Virumaa Kolledži rakenduskõrgharidusõppe telemaatika ja arukad süsteemid, masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise eriala edukale üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Kristel Kruustüki nimeline bakalaureuse õppeastme eristipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele infotehnoloogia teaduskonna bakalaureuse õppeastme edukale naisüliõpilasele.Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Loe siit ka intervjuud Kristel Kruustükiga, mis teda inspireerib ning miks ta otsustas tudengitele stipendiumi välja panna. 

Eesti Energia AS inseneriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni 15 inseneriteaduskonna edukale bakalaureuseõppe ja/või magistriõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Miks kandideerida Eesti Energia stipendiumile? Vaata videost 

Saku Metall Allhanke Tehas AS bakalaureuse stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna tootearenduse ja robootika bakalaureuseõppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Playtech Estonia tarkvarateaduse instituudi bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele infotehnoloogia teaduskonna informaatika ja äriinfotehnoloogia bakalaureuseõppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Eastman Specialties OÜ bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

AS-i TREV-2 Grupp stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele edukale inseneri- või loodusteaduskonna üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

OÜ Skeleton Technologies bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud ühele inseneriteaduskonna tootearendus ja robootika, elektroenergeetika ja mehhatroonika, materjalitehnoloogia või infotehnoloogia teaduskonna riistvara arendus ja programmeerimise eriala edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Miks kandideerida Skeleton Technologies stipendiumile ja millist noort kandideerima oodatakse? Vaata videost. 

AS Kitman Thulema tootearenduse bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna tootearendus ja robootika (sh varasem tootearendus ja tootmistehnika) edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Finestmedia bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud ühele Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna bakalaureuseõppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

PwC bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele majandusteaduskonna bakalaureuseõppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

MTÜ XRP Ledger Trust primary objective focuses on developing and supporting the development of a free inter-operable distributed digital ledger infrastructure for digitally sending value. We promote the creation of tools and services that can create social and financial inclusion in the new
financial technologies of the 21st century. 
The XRP Ledger Trust scholarship is intended up to 12 successful TalTech bachelor, 6 successful master students. Read the requirements from the statute.

AS Harju Elekter on asutanud alates 2001. aastast stipendiumi Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureuseõppe üliõpilastele.
Harju Elekter bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud kuni kahele Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna bakalaureuseõppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Prysmian Group Baltics AS bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele majandusteaduskonna logistika või inseneriteaduskonna elektroenergeetika ja mehhatroonika bakalaureuseõppe edukale üliõpilasele. Loe kandiderimistingimusi statuudist. 

AS Liwathon E.O.S stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele mistahes teaduskonnas või kolledižis õppivale edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Arvo Otsa keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia stipendiumi eesmärgiks on üliõpilastele parimate võimaluste loomine keskendumaks õpingutele ja teadmiste omandamisele ning seeläbi tagada energiatehnoloogia  valdkonna jätkusuutlik areng.  Stipendiumid on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kümnele inseneriteaduskonna bakalaureuseõppe keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia eriala 1.- 6. semestri edukale üliõpilasele.

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Viru Keemia Grupp AS bakalauteuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kahele Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna elektroenergeetika ja mehhatroonika, loodusteaduskonna maapõueressurside (sh varasem maa-teadused ja geotehnoloogia) ja maa süsteemid, kliima ja tehnoloogia või keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia (sh varasem keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia) või soojusenergeetika erialade edukatele bakalaureuseõppe üliõpilastele.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

eEERO stipendium  Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilastele on loodud aitamaks kaasa üliõpilaste õppimismotivatsioonile ja akadeemilise personali järelkasvule Tehnikaülikoolis. 

EERO stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna bakalaureuseõppe edukale II või III õppeaasta üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

TalTechi majandusteaduskonna Lillestipendiumi eesmärgiks on üliõpilastele parimate võimaluste loomine keskendumaks õpingutele ja teadmiste omandamisele ning seeläbi tagada majanduse valdkonna jätkusuutlik areng Eestis.
TalTech majandusteaduskonna stipendiumid on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna bakalaureuse või magistriõppe vähemalt teisel kursusel õppivale edukale üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist

Miks kandideerida stipendimile ja millele tähelepanu pöörata? Vaata videost

Ernst & Young Baltic AS bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele majandusteaduskonna bakalaureuseõppe edukale üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Favorte OÜ inseneriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna  bakalaureuse- või magistriõppe või integreeritud õppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Miks kandideerida Favorte stipendiumile ja mis võimalusi see noortele avab? Loe juhatse liikme Rainer Hinno lühiintervjuust. 

Peep Sürje teedeehitus ja geodeesia stipendiumite eesmärgiks on üliõpilastele parimate võimaluste loomine keskendumaks õpingutele ja teadmiste omandamisele ning seeläbi tagada tagamaks teedeehituse ja geodeesia valdkonna jätkusuutlik areng Eestis. 
Peep Sürje teedeehitus ja geodeesia stipendiumid on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kümnele inseneriteaduskonna teedeehituse- ja geodeesia eriala 2.- 6. semestri edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Magistri- ja integreeritudõppe stipendiumid

Nimekirjas olevatele stipendiumitele saavad kandideerida Tallinna Tehnikaülikooli magistri- ja/või inseneriõppel statuudis nimetatud erialade tudengid. Tutvu täpselt statuudiga ja esita stipendiumiavaldus.

Tallinna linna infotehnoloogastipeniumi eesmärgiks on motiveerida Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna tudengeid. Üliõpilased on oodatud osalema Tallinna linnale huvipakkuvates IT-projektides või IT-lahenduste väljatöötamisel; kirjutama lõputöö või üksikjuhtudel aine- või kursusetöö Tallinna linna pakutud või Tallinna linnale huvipakkuval teemal. Teave Tallinna linnale huvipakkuvate IT-projektide ja IT-lahenduste ning uurimisteemade kohta tehakse hiljemalt iga aasta septembri lõpuks teatavaks Tallinna linna veebilehel 


Tallinna linna infotehnoloogiastipendium on nähtud kuni kolmele Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna bakalaureuse- või magistriõppe edukale üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Sander Paas nimeline magistriõppe stipendium on loodud selleks, et mälestada varalahkunud leidlikku ja inspireerivat (Kõu Mobility Group) inseneri ning toetada noorte, innukate inseneride arenguteed. Sander Paas nimeline stipendium on mõeldud Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia või elektroonika eriala magistriõppe üliõpilasele, kes on oma ala entusiast ning soovib inseneriteadmistega maailma paremaks paigaks muuta. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Miks kandideerida Sander Paasi nimelisele stipendiumile? Vaata videost Kristjan Maruste üleskutset.

Playtech Estonia magistriastme stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele infotehnoloogia teaduskonna informaatika, tarkvaratehnika ja äriinfotehnoloogia magistriastme edukale üliõpilasele.

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

AS Tallinna Vesi magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna hoonete ja rajatiste, peaerialaga vee- ja keskkonnatehnikale magistri õppetaseme edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Miks kandideerida AS Tallinna Vesi stipendiumile? Vaata videost

Rein Lind magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli automaatika ja elektroonika  valdkonna magistriõppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Projekt Kuubis OÜ inseneriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimine või arhitektuuri eriala inseneriõppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Onninen AS inseneriõppe stipendium on ette nähtud ühele Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna elektroenergeetika eriala edukale üliõpilasele, kes soovib saada praktilisi kogemusi Eesti suurimas ehituse eritööde valdkonna tehnilise hulgimüügi ettevõttes, tutvudes päikeseelektri, automaatika ja elektri valdkonna kaasaegsete lahendustega ja maailma tipptehnoloogia tootjatega ning suheldes suurprojektide kavandamise faasis Eesti juhtivate eritööde projekteerimisettevõtetega. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Miks kandideerida Onninen AS stipendiumile ja mis võimalused on stipendiaadil edaspidi? Vaata videost

BLRT Grupp AS magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna tööstustehnika ja juhtimise, tootearendus ja tootmistehnika, mehhatroonika või disain ja tootearendus erialade edukale magistriõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Fibenol OÜ magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele magistriõppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

OÜ EstKONSULT inseneriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna ehitiste projekteerimise või teede- ja sillaehituse peaeriala neljanda või viienda aasta edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Riigi Kinnisvara AS stipendium „Tuleviku Tipud“ on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe edukale üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Riigi Kinnisvara AS üheks strateegiliseks eesmärgiks on olla kinnisvaravaldkonna kompetentsikeskus ja innovatsioonivedur. Meile läheb korda, et kogu ruumiloome, sh ruumilise planeerimise, projekteerimise, ehituse ja kinnisvaravaldkonna tippspetsialistide järelkasv oleks kvaliteetne ning peame oluliseks, et valdkonna erialad oleksid noorte seas atraktiivsed. Näeme võimalusi nii tippteadlaste kui ka alustava põlvkonna kaasamises, sest uute ideede ja teadmistega saame luua innovaatilisi lahendusi ruumiloome valdkonnas eri sektorite ja paljude valdkondade ning osaliste koosmõjus. Homse loovad tänased talendid, mistõttu soovime Eesti suurima kinnisvaraettevõttena märgata, tunnustada ja toetada uut andekat põlvkonda. 

AS Merko Ehitus Eesti inseneriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna ehituserialade inseneriõppe kolmanda, neljanda või viienda aasta edukale üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Miks kandideerida Merko Ehitus Eesti stipendiumile? Vaata videost

Admiralsi magistriõppe stipendium on ette nähtud kuni kahele Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna või majandusteaduskonna magistriõppe edukale üliõpilasele.

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Miks kandideerida Admiralsi stipendiumile? Vaata videost. 

AS Tallinna Vesi integreeritud õppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli 2-le inseneriteaduskonna hoonete sisekliima ja veetehnika eriala integreeritud õppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Miks kandideerida AS Tallinna Vesi stipendiumile? Vaata videost

Nordecon inseneriõppe stipendium on ette nähtud kahele Tallinna Tehnikaülikooli ehituserialade vähemalt teise kursuse inseneriõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Miks tasub stipendiumile kandideerida? Loe Nordecon kommunikatsioonijuhi Mirjam Mikkiniga intervjuust

Elering - Targa energiasüsteemi stipendium on ette nähtud kuni kolmele Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna bakalaureuseõppe ja kuni kolmele magistriõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist

Utilitase Puhta Energia stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kolmele inseneriteaduskonna energiatehnoloogia ja soojusenergeetika edukale magistriõppe üliõpilaselea. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Elering - Tuleviku energiasüsteemi stipendium on ette nähtud kuni kolmele Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna bakalaureuseõppe ja kuni kolmele magistriõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

R8 Technologies magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele infotehnoloogia teaduskonna edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Juhan Laugise stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna ettevõtlikule ja edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Mapri Ehitus OÜ inseneriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise integreeritud õppe edukale üliõpilasele.  Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Ösel Conslting OÜ stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna magistriõppe edukale üliõpilasele.  

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Favorte OÜ inseneriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna  bakalaureuse- või magistriõppe või integreeritud õppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Miks kandideerida Favorte stipendiumile ja mis võimalusi see noortele avab? Loe juhatse liikme Rainer Hinno lühiintervjuust. 

Eastman Specialties OÜ magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele.

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse (EKVÜ) magistriõppe stipendium on ette nähtud ühele inseneriteaduskonna üliõpilasele, kes õpib integreeritud õppes Hoonete sisekliima ja veetehnika või magistriõppes Hoonete sisekliima ja tehnosüsteemid või Hoonete energiatõhusus peaerialal edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Estonian Celli stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia, keskkonnatehnika ja juhtimise, kütuste keemia ja tehnoloogia või puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia, roheliste energiatehnoloogiate, tootearenduse ja tootmistehnika või tööstustehnika ja juhtimise eriala edukale magistriõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

AS-i TREV-2 Grupp stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele edukale inseneri- või loodusteaduskonna üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Sirkel ja Mall magistri- ja integreeritud õppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele integreeritud õppekava arhitektuuri või hoonete sisekliima ja veetehnika eriala või magistriõppes hooned ja rajatised eriala (hoonete sisekliima ja tehnosüsteemid, hoonete energiatõhusus peaerialal, konstruktsioonid) edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

OÜ Skeleton Technologies magistriõppe stipendium on ette nähtud ühele inseneriteaduskonna tootearendus ja tootmistehnika, mehhatroonika, elektroenergeetika, energiamuundus- ja juhtimissüsteemid või infotehnoloogia teaduskonna 
elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiad
eriala edukale magistriõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Miks kandideerida Skeleton Technologies stipendiumile ja millist noort kandideerima oodatakse? Vaata videost. 

MTÜ XRP Ledger Trust primary objective focuses on developing and supporting the development of a free inter-operable distributed digital ledger infrastructure for digitally sending value. We promote the creation of tools and services that can create social and financial inclusion in the new
financial technologies of the 21st century. 
The XRP Ledger Trust scholarship is intended up to 12 successful TalTech bachelor, 6 successful master students. Read the requirements from the statute.

Mis võimalusi annab XRP Ledger Trust stipendiumile kandideerimine? Loe siit. 

Helga Minnuse ja Elmar Minnuse pärandvara stipendiumi määratakse igal aastal ühele väga heade õpitulemustega Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna teedeehitus ja geodeesia eriala, soovitavalt ehitusgeodeesia spetsialiseerumisega, inseneri- või magistriõppe üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Endel Palla magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna elektroenergeetika, energiamuundus- ja juhtimissüsteemid, energiatehnoloogia ja soojusenergeetika (sh varasemad  hajaenergeetika, elektroenergeetika, elektriajamid ja jõuelektroonika) erialade edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

AS Harju Elekter on asutanud alates 2001. aastast stipendiumi Tallinna Tehnikaülikooli magistriõppe üliõpilastele.
Harju Elekter bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud kuni kahele Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna magistriõppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Viru Keemia Grupp AS magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kahele Tallinna Tehnikaülikooli äriinfotehnoloogia,  keemia ja keskkonnakaitse tehnoloogia, kütuste keemia ja tehnoloogia, maapõueressurside (sh varasem maa-teadused ja geotehnoloogia), energiatehnoloogia ja soojusenergeetika ning elektroenergeetika erialade edukatele magistriõppe üliõpilastele.

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

TalTechi majandusteaduskonna Lillestipendiumi eesmärgiks on üliõpilastele parimate võimaluste loomine keskendumaks õpingutele ja teadmiste omandamisele ning seeläbi tagada majanduse valdkonna jätkusuutlik areng Eestis.
TalTech majandusteaduskonna stipendiumid on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna bakalaureuse või magistriõppe vähemalt teisel kursusel õppivale edukale üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist

Miks kandideerida majandusteaduskonna stipendiumile ja millele tähelepanu pöörata dokumentides? Vaata videost

Peep Sürje teedeehitus ja geodeesia stipendiumite eesmärgiks on üliõpilastele parimate võimaluste loomine keskendumaks õpingutele ja teadmiste omandamisele ning seeläbi tagada tagamaks teedeehituse ja geodeesia valdkonna jätkusuutlik areng Eestis. 
Peep Sürje teedeehitus ja geodeesia stipendiumid on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kümnele inseneriteaduskonna teedeehituse- ja geodeesia eriala 2.- 6. semestri edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Noore teadlase ja doktoriõppe stipendiumid

Nimekirjas olevatele stipendiumitele saavad kandideerida Tallinna Tehnikaülikooli doktoriõppel statuudis nimetatud erialade doktorandid/noorteadlased. Tutvu täpselt statuudiga ja esita stipendiumiavaldus. 

Professor Heinrich Laulu nimeline Nordeconi noore teadlase/õppejõu stipendium on ette nähtud ühele ehitusteaduserialadel doktorikraadi kaitsnud kuni 40-aastasele Tallinna Tehnikaülikooli õppejõule/teadlasele, kellel on valmisolek osaleda koostöös AS-iga Nordecon ehituseala tudengite silmaringi laiendamisel ning uurimustöö valdkonna sobivused korral huvi võimaluste otsimiseks teaduslik-praktiliseks koostööks. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

AS Merko Ehitus Eesti stipendium on ette nähtud ühele Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi edukale kuni 40-aastasele õppejõule või teadlasele aitamaks kaasa Tallinna Tehnikaülikooli akadeemiliste töötajate järelkasvule.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Miks kandideerida Merko Ehitus Eesti stipendiumile? Vaata videost stipendiaadiga ja siit videost valdkonna juhiga. 

Rein Lind stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli automaatika ja elektroonika valdkonna doktorantuuri edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

AS Tallinna Vesi doktoriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele edukale ehituse ja arhitektuuri, peaerialaga vee- ja keskkonnatehnikale doktoriõppe edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Miks kandideerida AS Tallinna Vesi stipendiumile? Vaata videost

Lembit Maiste nimeline noore teadlase stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna energeetika valdkonnaga seotud kuni 40-aastasele noorele doktori kraadiga noorele teadlasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Mati Jostovi nimeline doktoriõppe stipendium on loodud aitamaks kaasa Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilaste õppimismotivatsioonile ja akadeemilise personali järelkasvule. 
Stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli doktoriõppe edukale üliõpilasele, kes õpib energeetikaga seotud erialal. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Riigi Kinnisvara AS stipendium „Tuleviku Tipud“ on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe edukale üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Riigi Kinnisvara AS üheks strateegiliseks eesmärgiks on olla kinnisvaravaldkonna kompetentsikeskus ja innovatsioonivedur. Meile läheb korda, et kogu ruumiloome, sh ruumilise planeerimise, projekteerimise, ehituse ja kinnisvaravaldkonna tippspetsialistide järelkasv oleks kvaliteetne ning peame oluliseks, et valdkonna erialad oleksid noorte seas atraktiivsed. Näeme võimalusi nii tippteadlaste kui ka alustava põlvkonna kaasamises, sest uute ideede ja teadmistega saame luua innovaatilisi lahendusi ruumiloome valdkonnas eri sektorite ja paljude valdkondade ning osaliste koosmõjus. Homse loovad tänased talendid, mistõttu soovime Eesti suurima kinnisvaraettevõttena märgata, tunnustada ja toetada uut andekat põlvkonda. 

Baltic Workboatsi merenduse stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna merenduse programmi doktoriõppe edukale üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist.