Tallinna Tehnikaülikool

Kevadine stipendiumikonkurss 2023

Kevadise stipendiumikonkursi nimekirjad on avalikud "Stipendiaadid" lehel.

Aitäh kõigile kandidaatidele ja kohtumiseni sügisel!

Kõikidele tasemete ja erialade üliõpilastele suunatud stipendiumid

PKN Orlen Capital Group is an integrated, multi-utility company, operating in Central Europe and Canada. We provide energy gas and fuel to over 100 million of Europeans, while our advanced products are marketed to over 90 countries across 6 continents. Orlen Eesti scholarships is intended up to two TalTech students from any faculty.

Miks kandideerida Orlen Eesti stipendiumile? Loe intervjuud siit.

Read the requirements here.

TalTechi õppeosakonna stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni neljale üliõpilasele. Stipendiumile on oodatud kandideerima TalTechi bakalaureuse-, magistri-, rakenduskõrgharidus- ja integreeritud õppe üliõpilased, kes on aktiivselt panustanud oma eriala populariseerimisse TalTechis ja väljaspool TalTechi.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Üliõpilasesinduse stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kolmele statsionaarse õppevormi, bakalaureuse-, magistri-, inseneri- või rakenduskõrgharidusõppe üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Tallinna Tehnikaülikooli EuroTeQ stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli edukatele bakalaureuse-ja magistriõppe üliõpilastele, kes soovivad end täiendada EuroTeQ Engineering University liikmesülikoolide Müncheni Tehnikaülikool (DE), Taani Tehnikaülikool (DK), Eindhoveni Tehnikaülikool (NL), École Polytechnique (FR), Tšehhi Tehnikaülikool (CZ) juures. Täienduskoolituseks sobivad näiteks erinevad talve- ja suvekoolid, rahvusvahelised konkursid, häkatonid ja teaduskonverentsid ning muud sarnased algatused. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

The XRP Ledger Trust scholarship is intended for up to 12 successful bachelor, 6 successful masters student. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Loodusteaduskonna stipendiumid

Balbiino stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele loodusteaduskonna rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia (sh endine toidutehnika ja tootearenduse eriala) edukale üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Eesti Energia AS loodusteaduskonna stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni viiele loodusteaduskonna edukale bakalaureuseõppe ja kuni viiele loodusteaduskonna edukale magistriõppe üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Miks kandideerida Eesti Energia stipendiumile? Vaata siit videost.

Erkki Truve nimeline magistriõppe stipendium on ette nähtud valdkonna populariseerimiseks Tallinna Tehnikaülikooli ühele loodusteaduskonna rakenduskeemia ja biotehnoloogia eriala magistriõppe edukale üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Cambrex Tallinn magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele loodusteaduskonna magistriõppe edukale üliõpilasele.

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Balbiino toidutehnoloogia ja -arenduse magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli stipendium ühele loodusteaduskonna toidutehnoloogia ja -arenduse (sh endine toidutehnika ja tootearenduse eriala) edukale üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Erkki Truve nimeline doktoriõppe stipendium on ette nähtud valdkonna populariseerimiseks Tallinna Tehnikaülikooli ühele loodusteaduskonna keemia ja biotehnoloogia eriala doktoriõppe edukale üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Viru Keemia Grupp AS bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kahele Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika, maapõueressurside (sh varasem maa-teadused ja geotehnoloogia) ja maa süsteemid, kliima ja tehnoloogia või keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia (sh varasem keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia) või materjalitehnoloogia või rakenduskeemia ja geenitehnoloogia erialade edukatele bakalaureuseõppe üliõpilastele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Viru Keemia Grupp AS magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele äriinfotehnoloogia, keemia ja keskkonnakaitse tehnoloogia, jätkusuutlikud keemiatehnoloogiad, rohelised energiatehnoloogiad, maapõueressursside (sh varasem maa-teadused ja geotehnoloogia), energiatehnoloogia ja soojusenergeetika ning elektroenergeetika erialade edukatele magistriõppe üliõpilastele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Eesti Mäeseltsi magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele loodusteaduskonna maapõueressursside eriala edukale üliõpilasele

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Eesti Mäeseltsi bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele loodusteaduskonna maa süsteemid, kliima ja tehnoloogiad eriala edukale üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Majandusteaduskonna stipendiumid

Admiral Markets AS on rahvusvaheline finantsteenuste kaubamärk, mille alt pakutakse klientidele Forex ja hinnavahelepingute (CFD) võimendatud veebipõhist kauplemisteenust börsivälisel turul ning ka börsil noteeritud instrumente. Alates asutamisest 2001. aastal on Admiral Markets oma haaret pidevalt laiendanud ning tegutseb täna kohalikule regulatsioonile alluvate ettevõtete kaudu terves maailmas. 
Admirals magistriõppe stipendium on ette nähtud kuni kahele Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna või majandusteaduskonna magistriõppe edukale üliõpilasele. 
 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Miks kandideerida Admiralsi stipendiumile? Vaata videost. 

Endel Palla bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele majandusteaduskonna erialade edukale üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Grant Thornton Baltic stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele majandusteaduskonna bakalaureuseõppe edukale üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Swedbanki tulevikutalendi stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele majandusteaduskonna ja ühele infotehnoloogia teaduskonna bakalaureuse õppetaseme edukale üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

KPMG magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele majandusteaduskonna magistriõppes ärirahandus ja majandusarvestuse või majandusanalüüsi edukale üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Gunvor Services majandusteaduskonna stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli
ühele majandusteaduskonna majandusanalüüsi ja rahanduse instituudis õppivale edukale
bakalaureuseõppe üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Inseneriteaduskonna ehitus- ja planeerimise valdkonna stipendiumid

Uno Tölpus stipendium antakse välja 2023. aasta kevadisel ja 2024. aasta kevadisel stipendiumikonkursil 
koostöös Saint-Gobain Eesti AS-ga. Stipendium on ette nähtud ühele Tallinna Tehnikaülikooli arhitektuuri 
ja urbanistika
akadeemia üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Capital Mill OÜ inseneriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna  hooned ja rajatised eriala magistriõppe edukale üliõpilasele. 

Miks kandideerida Capital Mill stipendiumile? Loe lähemalt intervjuud ettevõtte juhi Kaarel Loiguga siit.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

K-Projekt AS inseneriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine või teedeehitus ja geodeesia eriala edukale üliõpilasele.

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

OÜ EstKONSULT inseneriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna ehitiste projekteerimise või teede- ja sillaehituse peaeriala üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Peep Sürje teedeehitus ja geodeesia stipendiumite eesmärgiks on üliõpilastele parimate võimaluste loomine keskendumaks õpingutele ja teadmiste omandamisele ning seeläbi tagada tagamaks teedeehituse ja geodeesia valdkonna jätkusuutlik areng Eestis. 
Peep Sürje teedeehitus ja geodeesia stipendiumid on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kümnele inseneriteaduskonna teedeehituse- ja geodeesia eriala 2.- 6. semestri edukale üliõpilasele. Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Eastman Specialties OÜ bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna edukale üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Eastman Specialties OÜ magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna edukale magistriõppe üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Projekt Kuubis OÜ inseneriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele 
inseneriteaduskonna ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimine või arhitektuuri eriala
inseneriõppe edukale üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Ruukki Products AS stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna edukale tootearendus ja robootika, arhitektuuri või ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine eriala edukale üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Inseneriteaduskonna energeetika-, keskkonna-, tootearendus- ja robootika valdkonna stipendiumid

Adveni jätkusuutliku energia stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele
Inseneriteaduskonna Keskkonna, energia ja keemiatehnoloogia bakalaureuseõppe
üliõpilasele. 

Miks kandideerida Adven stipendiumile? Loe intervjuud Adven Baltikumi ja Tehnikaülikooli vilistlase Juhan Aguraijujaga siit.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Sunly rohelise energiatehnoloogia stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna  rohelise energiatehnoloogiate magistriõppe edukale üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

OÜ Skeleton Technologies magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna tootearendus ja tootmistehnika, mehhatroonika, elektroenergeetika, energiamuundus- ja juhtimissüsteemid või infotehnoloogia teaduskonna elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiad eriala edukale magistriõppe üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Miks kandideerida Skeleton Technologies stipendiumile? Vaata siit videost.

OÜ Skeleton Technologies bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna tootearendus ja robootika, elektroenergeetika ja mehhatroonika, materjalitehnoloogia või infotehnoloogia teaduskonna riistvara arendus ja programmeerimise eriala edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Artec Design on Eesti tootearendusettevõte, mis pakub elektroonikatoodete arendusteenust - toote kontseptsiooni ja elektroonika väljatöötamist, tarkvaraarendust, FPGA ja tööstusdisaini ning tootmist. Enam kui kahekümne tegevusaasta jooksul oleme arendusteenuseid pakkunud enam kui 100-le ettevõttele üle maailma, sh Saksamaale, Jaapanisse ja USA-sse. Meie klientideks on olnud nii Eesti iduettevõtted (Myoton, Ridango, Nutimaja) kui ka suuremad välisettevõtted (Trinamic, 
CSEM, Trakkers). 
Artec Design'i bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele infotehnoloogia või inseneriteaduskonna edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Arvo Otsa keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia stipendiumi eesmärgiks on üliõpilastele parimate võimaluste loomine keskendumaks õpingutele ja teadmiste omandamisele ning seeläbi tagada energiatehnoloogia  valdkonna jätkusuutlik areng.  Stipendiumid on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kümnele inseneriteaduskonna bakalaureuseõppe keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia eriala 1.- 6. semestri edukale üliõpilasele.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Eesti Energia AS inseneriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni 15 inseneriteaduskonna edukale bakalaureuseõppe ja/või magistriõppe üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Miks kandideerida Eesti Energia stipendiumile? Vaata siit videost.

AS Hansab stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna elektroenergeetika ja mehhatroonika, integreeritud tehnoloogiad, tootearendus ja robootika eriala bakalaureuseõppe, telemaatika ja arukad süsteemid eriala rakenduskõrgharidusõppe või infotehnoloogia teaduskonna edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

AS Kitman Thulema tootearenduse bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna tootearendus ja robootika (sh varasem tootearendus ja tootmistehnika) edukale üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Onninen AS inseneriõppe stipendium on ette nähtud ühele Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna elektroenergeetika eriala edukale üliõpilasele, kes soovib saada praktilisi kogemusi Eesti suurimas ehituse eritööde valdkonna tehnilise hulgimüügi ettevõttes, tutvudes päikeseelektri, automaatika ja elektri valdkonna kaasaegsete lahendustega ja maailma tipptehnoloogia tootjatega ning suheldes suurprojektide kavandamise faasis Eesti juhtivate eritööde  projekteerimisettevõtetega. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Viru Keemia Grupp AS bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kahele Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika, maapõueressurside (sh varasem maa-teadused ja geotehnoloogia) ja maa süsteemid, kliima ja tehnoloogia või keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia (sh varasem keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia) või materjalitehnoloogia või rakenduskeemia ja geenitehnoloogia erialade edukatele bakalaureuseõppe üliõpilastele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Viru Keemia Grupp AS magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele äriinfotehnoloogia, keemia ja keskkonnakaitse tehnoloogia, jätkusuutlikud keemiatehnoloogiad, rohelised energiatehnoloogiad, maapõueressursside (sh varasem maa-teadused ja geotehnoloogia), energiatehnoloogia ja soojusenergeetika ning elektroenergeetika erialade edukatele magistriõppe üliõpilastele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Tiit Kapsi nimeline Eesti Mööblitootjate Liidu magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna puidu-, plast- ja tekstiilitehnoloogia magistrikava puidutehnoloogia õppesuuna edukale üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Scanfil OÜ bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele elektroenergeetika ja mehhatroonika bakalaureuseõppe edukale üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist

AS Eesti Raudtee bakalaureuseõppe stipendiumid on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kahele inseneriteaduskonna elektroenergeetika ja mehhatroonika erialal õppivale edukale üliõpilasele. 

Miks kandideerida Eesti Raudtee stipendiumile? Vaata siit videost 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Eastman Specialties OÜ bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna edukale üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Eastman Specialties OÜ magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna edukale magistriõppe üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Ruukki Products AS stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna edukale tootearendus ja robootika, arhitektuuri või ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine eriala edukale üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Infotehnoloogia teaduskonna stipendiumid

At Wise, we believe that in order to build a diverse, empathetic and inclusive product we have to have a diverse team working on it. We want to help erase obstacles to careers in technology and encourage women who are just getting started to enter the industry. The Wise scholarship is intended for one successful woman bachelor’s student in the TalTech School of Information Technology.

Miks kandideerida Wise stipendiumile? Loe siit intervjuust Wise finantskuritegevuse tõkestamise strateegiajuhi Sandra Hormaga.

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Artec Design on Eesti tootearendusettevõte, mis pakub elektroonikatoodete arendusteenust - toote kontseptsiooni ja elektroonika väljatöötamist, tarkvaraarendust, FPGA ja tööstusdisaini ning tootmist. Enam kui kahekümne tegevusaasta jooksul oleme arendusteenuseid pakkunud enam kui 100-le ettevõttele üle maailma, sh Saksamaale, Jaapanisse ja USA-sse. Meie klientideks on olnud nii Eesti iduettevõtted (Myoton, Ridango, Nutimaja) kui ka suuremad välisettevõtted (Trinamic, 
CSEM, Trakkers). 
Artec Design'i bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele infotehnoloogia või inseneriteaduskonna edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Tallinna linna infotehnolooga stipeniumi eesmärgiks on motiveerida Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna tudengeid. Üliõpilased on oodatud osalema Tallinna linnale huvipakkuvates IT-projektides või IT-lahenduste väljatöötamisel; kirjutama lõputöö või üksikjuhtudel aine- või kursusetöö Tallinna linna pakutud või Tallinna linnale huvipakkuval teemal. Teave Tallinna linnale huvipakkuvate IT-projektide ja IT-lahenduste ning uurimisteemade kohta leiab siit.


Tallinna linna infotehnoloogia stipendium on nähtud kuni kolmele Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna bakalaureuseõppe edukale üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

TalTechDigitali stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele informaatika, IT-süsteemide administreerimise, IT-süsteemide arenduse, küberturbe tehnoloogiate või äriinfotehnoloogia bakalaureuseõppe või informaatika, infosüsteemide analüüs ja kavandamine või äriinfotehnoloogia magistriõppe edukale üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

OÜ Skeleton Technologies bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna tootearendus ja robootika, elektroenergeetika ja mehhatroonika, materjalitehnoloogia või infotehnoloogia teaduskonna riistvara arendus ja programmeerimise eriala edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Miks kandideerida Skeleton Technologies stipendiumile? Vaata siit videost.

Admiral Markets AS on rahvusvaheline finantsteenuste kaubamärk, mille alt pakutakse klientidele Forex ja hinnavahelepingute (CFD) võimendatud veebipõhist kauplemisteenust börsivälisel turul ning ka börsil noteeritud instrumente. Alates asutamisest 2001. aastal on Admiral Markets oma haaret pidevalt laiendanud ning tegutseb täna kohalikule regulatsioonile alluvate ettevõtete kaudu terves maailmas. 
Admirals magistriõppe stipendium on ette nähtud kuni kahele Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna või majandusteaduskonna magistriõppe edukale üliõpilasele. 
 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Miks kandideerida Admiralsi stipendiumile? Vaata videost. 

OÜ Skeleton Technologies magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna tootearendus ja tootmistehnika, mehhatroonika, elektroenergeetika, energiamuundus- ja juhtimissüsteemid või infotehnoloogia teaduskonna elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiad eriala edukale magistriõppe üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Miks kandideerida Skeleton Technologies stipendiumile? Vaata siit videost.

Eesti Energia AS infotehnoloogia stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni viiele infotehnoloogia teaduskonna edukale bakalaureuseõppe ja kuni viiele infotehnoloogia teaduskonna edukale magistriõppe üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Miks kandideerida Eesti Energia stipendiumile? Vaata siit videost.

AS Hansab stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna elektroenergeetika ja mehhatroonika, integreeritud tehnoloogiad, tootearendus ja robootika eriala bakalaureuseõppe, telemaatika ja arukad süsteemid eriala rakenduskõrgharidusõppe või infotehnoloogia teaduskonna edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Swedbanki tulevikutalendi stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele majandusteaduskonna ja ühele infotehnoloogia teaduskonna bakalaureuse õppetaseme edukale üliõpilasele. 

Miks kandideerida Swedbank stipendiumile? Vaata siit videost.

Loe kandideerimistingimusi statuudist.

Viru Keemia Grupp AS magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele äriinfotehnoloogia, keemia ja keskkonnakaitse tehnoloogia, jätkusuutlikud keemiatehnoloogiad, rohelised energiatehnoloogiad, maapõueressursside (sh varasem maa-teadused ja geotehnoloogia), energiatehnoloogia ja soojusenergeetika ning elektroenergeetika erialade edukatele magistriõppe üliõpilastele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist. 

Viru Keemia Grupp AS rakenduskõrgharidusõppe stipendiumid on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni kahele Virumaa Kolledži keemiatehnoloogia, masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise ning arukad süsteemid ja rakendusinfotehnoloogia erialade edukatele rakenduskõrgharidusõppe üliõpilasele. 

Loe kandideerimistingimusi statuudist.