Tallinna Tehnikaülikool

Arengufondist

Sihtasutus Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond on eraõiguslik juriidiline isik, millel ei ole liikmeid ning mis on loodud vara valitsemiseks ja käsutamiseks ning toetuste vahendamiseks. Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond asutati 1991. aastal, reorganiseeriti sihtasutuseks 1998. aasta aprillis. 

Arengufondi eesmärk on aidata kaasa TalTechi ja tema üliõpilaste arengule. Seda läbi erinevate stipendiumite ja toetuste rahastamaks uurimis- ning arendusprogramme. Selleks kaasatakse võimalikult erineva profiiliga ettevõtteid, organisatsioone, vilistlasi ja teisi eraisikuid, kes on tuleviku talentide toetamiseks valmis välja andma omanimelist stipendiumi.