Tallinna Tehnikaülikool

Inimesed

Tarlan on doktorant ja jätkusuutliku väärtusahela juhtimise valdkonna teadur.

Ta omandas 2020. aastal Tallinna Tehnikaülikoolis keskkonnatehnika ja -juhtimise magistrikraadi. Tema uurimisvaldkondadeks on innovatsiooni arenduse võimalused, digitaaltehnoloogiaid ja teadmusjuhtimine kahesuunalise andme- ja teabejuhtimissüsteemi loomiseks, et tulla toime tulevaste kliima- ja keskkonnamuutustega, mis on väljakutseks nii ettevõtetele kui ka juhtidele.

Käimasolev doktoritöö: Solving Sustainability: data, digital technologies, innovation and knowledge management (põhijuhendaja Wolfgang Gerstlberger, kaasjuhendaja Susanne Durst)

ETIS

Roger Allas on lektor.

Roger õpib TalTechi insenseriteaduskonnas doktoriõppes, on lõpetanud Estonian Business School’i Strateegilise Juhtimise Digiajastul (MBA) ning eelnevalt Tallinna Tehnikakõrgkooli logistika ja transpordi erialal. Ta on tegutsenud logistika ja tarneahela juhtimise suunal üle 17 aasta.

Ta on äriarhitekt-juhtkonna konsultant, nõustaja ja eestvedaja, kes toetab organisatsioone ärijuhtimise süsteemide loomisel, muudatuste juhtimisel, strateegiliste väljakutsete ületamisel, äriprotsesside korrastamisel ning digitaliseerimise teekonnal. 

Aastate jooksul on ta tegutsenud nii erialaste ühingute liikmena, külalislektorina, viinud läbi erialaseid koolitusi, kirjutanud erinevaid artikleid ning osalenud avalikel esinemistel.

ETIS

Katrin on ettevõtluse õppejõud ja programmijuht kahele magistritaseme õppekavale: juhtimine ja turundus ning rahvusvaheline ärikorraldus. Ta õpetab peamiselt bakalaureuse taseme kursusi – sissejuhatus ettevõtlusesse. Lisaks kõrghariduses õpetamisele viib ta läbi ettevõtluse töötube Mektorys nii koolilastele kui teistele huvilistele eesti ja inglise keeles.

„Ettevõtluse õpetamisel pean oluliseks õpilastega interaktiivset suhtlemist ja seda, et õpilane oleks võimalikult ettevõtlik. Lisaks omandatud teadmistele on oluline suurendada õpilaste vahelist suhtlusvõrgustikku, mis aitab kaasa nende edaspidisele karjäärile.“

Hetkel osaleb ta Erasmus+ projektis BeComE, mis tegeleb ettevõtluspädevuse metoodika integreerimisega kõrgharidusse erinevates riikides.

ETIS

René on turunduse vanemlektor ja tema peamine uurimishuvi on suunatud tarbijakäitumisele, jätkusuutlikkusele ja brändi juhtimisele. Tema õpetada on mitmed õppeained, näiteks Turunduskommunikatsioon ja ta juhendab üliõpilasi bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppes. Alates aastast 2009 on René Arvola Euroopa Tarbijakäitumise Uurimise Võrgustiku (COBEREN) liige ning alates aastast 2018 on ülikooli satelliidimeeskonna liige. Ta on ka ülikooli kõneisikuks turunduse teemadel.

René Arvola akadeemiline karjäär Tallinna Tehnikaülikoolis algas aastal 2000. Ta on avaldanud mitmeid teadusartikleid ja raamatuid, esinenud rahvusvahelistel teaduskonverentsidel ja neid ka korraldanud. Oma doktorikraadi kaitses ta aastal 2018 kaugtöö ergonoomika alal ning lisaks akadeemilisele karjäärile on tal ka pikaajaline kogemus ettevõtjana.

ETIS

Google Scholar

Mari töötab alates 2017. aastast TalTechis strateegilise finantsjuhtimise vanemlektorina. Ta oli ärikorralduse instituudi direktor ja 9. märtsist  2023 on  majandusteaduskonna dekaan.

Maril on doktorikraad finantsökonoomikas ning oma teadustöödes ta on uurinud Baltikumi ettevõtete kapitali struktuuri ning selle seoseid ettevõtete kasvu ning tootlikkusega. Viimastel aastatel on ta keskendunud Fintechile kui kiiresti kasvavale rahandusvaldkonnale, olles uurinud Fintech ettevõtete asutamist soodustavaid ja piiravaid tegureid ning Fintech ökosüsteeme. Samuti tegeleb ta ettevõtete finantsjuhtimise digitaliseerimise valdkonna teemadega. 

Mari õpetab strateegilist juhtimisarvestust ning on varasemalt õpetanud ettevõtte finantsjuhtimist puudutavaid õppeaineid. 

Perioodil 2006–2013 oli Mari Avarmaa Nordea panga Eesti finantsdirektor ning aastatel 2013–2017 Nordea Baltikumi ärikontrollingu osakonna juht. Alates 2020. aastast on ta AS Eesti Posti nõukogu liige.

ETIS

Google Scholar

Levani (või Levan) on järeldoktor-teadur. Levani tegeleb majandusarvestuse ja rahanduse digitaliseerimise teemadega ning tema peamine huvi on masinõppe rakendamine erinevates äriprotsessides.

Tal on majandusteaduse doktorikraad Max Plancki majandusinstituudist ja Friedrich Schilleri Ülikoolist Jenas Saksamaal.

ETIS

Google Scholar

Ekaterina Demiankova on ettevõtluse valdkonna doktorant-nooremteadur. Käimasolev doktoritöö: Entrepreneurship eco-system – who are the enablers, acting in between the policies and action. The role, motivation and expertise (põhijuhendaja Sirje Ustav, kaasjuhendaja Susanne Durst)

ETIS

Istemi on kaasatud professor. Ta kaitses doktorikraadi 1985. aastal Glasgow'i Ülikoolis ja magistrikraadi 1978. aastal Strathclyde'i Ülikoolis Ühendkuningriigis. Tal on mitmekülgne akadeemiline töökogemus, olles töötanud raamatupidamisprofessorina Keele'i ja Queen's University's (Ühendkuningriik), lisaks konsultandina Ühendkuningriigi riigikassale (teadus- ja arendustegevuse tulemustabel), Maailmapangale (avaliku sektori reformid Ukrainas) ja ÜRO avaliku ja erasektori koostöös (PPP).

ETIS

Google Scholar

Susanne on kaasatud professor. Tema uurimisvaldkondade hulka kuuluvad väikeettevõtete juhtimine, teadmiste (riskide) juhtimine, innovatsioonijuhtimine ja vastutustundlik digitaliseerimine. Ta on viinud läbi mitmeid riiklikke ja rahvusvahelisi uurimisprojekte teadmusjuhtimise, VKE-de äritegevuse siirde, turunduse, ettevõtte juhtimise ja innovatsioonijuhtimise kohta. Tema tööd on tunnustatud erinevate auhindadega, sealhulgas Emerald Literati Award "Outstanding Paper", ning neid on avaldatud rahvusvahelistes eksperdihinnangutega ajakirjades.

ETIS

Google Scholar

Üllas Ehrlich on dotsent.

ETIS

Google Scholar

Airi on turunduse doktorant ja külalislektor. Ta on turundus- ja IT-projektide rakendaja "reaalses elus". Pühendunud plokiahela ja sidusrühmade kaasamisele akadeemilises valdkonnas.

Käimasolev doktoritöö: Customer engagement in service/product innovation: the stakeholders’ interplay (põhijuhendaja Linda Hollebeek, kaasjuhendaja Iivi Riivits-Arkonsuo)

ETIS

Vera on doktorant-nooremteadur. Tema uurimisvaldkonnad on seotud teenuste disaini, VKEde arendamise ja innovatsiooniga. Veral on töökogemus turunduses ja riigiasutustes, samuti on ta juhtinud ja töötanud ELi rahastatud teadus- ja piiriüleste koostööprojektidega.

Käimasolev doktoritöö: Service design models for sustainable business development (juhendaja Gunnar Prause)

ETIS

Wolfgang on professor ja jätkusuutliku väärtusahela juhtimise valdkonna juht.

Ta omandas 1998. aastal doktorikraadi (Rer. Pol.) Kasseli Ülikoolis Saksamaal ja 2004. aastal samas ülikoolis üldises ärijuhtimises habilitatsiooni. Enne TalTechi töötas ta üle kümne aasta Lõuna-Taani Ülikooli innovatsioonijuhtimise professorina.

Tema praegune teadustöö keskendub jätkusuutlikule tegevus- ja innovatsioonijuhtimisele, ettevõtete digitaalsele ümberkujundamisele (nt "Tööstus 4.0"), innovatsioonisüsteemidele ja innovatsioonipõhisele ettevõtlusele.

ETIS

Google Scholar

Amit Gupta on doktorant-nooremteadur. Käimasolev doktoritöö: Uncovering ESG Criteria: Meeting Stakeholders' Expectations in Strategic Management (põhijuhendaja Karin Reinhold, kaasjuhendaja Merle Ojasoo)

Natalie Gurvitš-Suits on dotsent.

ETIS

Google Scholar

Marii on lektor. Ta õpetab üliõpilastele enesejuhtimist ja tegeleb bakalaureuse- ja magistritööde juhendamisega.

ETIS

Basel on doktorant-nooremteadur, kes uurib tehnoloogia võimalusi ettevõtlusõppes. Ta on pikaajalise kogemusega strateegia- ja turundusspetsialist, kes on töötanud konsultatsiooni-, tehnoloogia- ja tervishoiuvaldkonnas Ühendkuningriigis ja ME-s. Ta on diplomeeritud juht (CMgr MCMI), turundaja (FCIM) ja juhtimisspetsialist (AGP). Basel on kogenud ettevõtja ja idufirmade mentor USA-s, Ühendkuningriigis ja ME-s. Ta on digitaalse ümberkorralduse ekspert ning osaleb regulaarselt mitme ettevõtlusajakirja ja poliitikagrupi töös. Ta on töötanud arstina, kuid lõpetas Aston Business School'i (Ühendkuningriik) MBA kraadiga strateegia valdkonnas.

Käimasolev doktoritöö: The role of digital technology in changing our knowledge utilisation for an accelerated development of innovate and entrepreneurial skills and ventures (juhendaja Susanne Durst)

ETIS

Google Scholar

Aki Harima on alates 2024. a veebruarist ärikorralduse instituudi ettevõtluse ja rahvusvahelise äri valdkonna kaasprofessor tenuuris. Aastatel 2013-2024 töötas Aki Harima Saksamaal Bremeni Ülikooli ettevõtlus- ja majandusteaduskonna väikeettevõtluse ja äri õppetooli teadurina. Selle aja jooksul oli ta rahvusvahelise konverentsi “Migration and Diaspora Entrepreneurship” (ränne ja sisserändajate kogukondade ettevõtlus) kaasalgatajaks ja korraldajaks. Aki on alates 2023. aastast olnud ajakirja Entrepreneurship & Regional Development toimetuse aktiivne liige. Tema peamisteks uurimisvaldkondadeks on ettevõtluse ökosüsteemide, riikideülese ettevõtluse, ettevõtluse toetusmehhanismide ja ettevõtlushariduse uurimine. Viimastel aastatel on Aki oma teadustöös keskendunud pagulaste ettevõtluspotentsiaalile erinevates kontekstides, näiteks Süüria pagulaste Euroopas, Ukraina pagulaste Ida-Euroopas ja Somaalia pagulaste Lääne-Ida-Aafrikas. Lisaks uurib ta piirkondlike ökosüsteemide varajast arengut erinevates riikides, sealhulgas Tšiilis, Namiibias ja Eestis. Aki on olnud õppejõud Saksamaal, Ühendkuningriigis, Namiibias, Lõuna-Aafrikas ja Mehhikos. Teda on tunnustatud suurepärase õpetamise ja innovatsiooni eest Berninghauseni auhinnaga, mis on Saksamaa vanim õpetamispreemia.

Jelena Hartšenko on lektor.

ETIS

Google Scholar

Hla Thel Phyu on doktorant-nooremteadur. Käimasolev doktoritöö: Transparency and accountability in Special Purpose Vehicles under the UK’s Private Finance Initiative (põhijuhendaja Istemi Demirag, kaasjuhendaja Natalie Gurvitš-Suits)

ETIS

Linda Hollebeek on kaasatud professor.

ETIS

Google Scholar

Ulrika (MA, Euroopa õpingud) on lektor jätkusuutliku väärtusahela juhtimise valdkonnas. Tema uurimisvaldkonda kuuluvad sidusrühmade kaasamine, protsesside muutmine, koostalitlusvõime ja piiriülese kaubanduse paberivaba informatsiooni ja dokumentatsiooni mõju. Tema kursused hõlmavad ärijuhtimist ja rahvusvahelisi suundumusi, mis mõjutavad äritegevust, strateegiaid ja väärtusahelaid. Ulrika on Euroopa Komisjoni eksperdirühma Digital Transport and Logistics Forum liige ja Single Window Initiative / Cluster Estonia kaasjuht, kes aitab kaasa valdkonna õigusaktide ja tehniliste lahenduste analüüsile ja ettevalmistamisele.

ETIS

Huma Ittefaq on doktorant-nooremteadur. Käimasolev doktoritöö: Three-wave longitudinal study of green consumerism in Estonian green consumers to foster booking intentions and affective commitment for sharing accommodations: persuasive roles of receptivity of green communications and social influence (juhendaja Volker Kuppelwieser)

Marina on organisatsiooni ja juhtimise valdkonna nooremprofessor. Ta juhendab nii magistri- kui ka doktoritöid.

2013. aastal kaitses ta oma doktoritöö „Ohutusteadmiste hindamine ohutusjuhtimises jätkusuutlikkuse tagamiseks Eesti väikestes ja keskmistes ettevõtetes“ (teadmusjuhtimine ja töötervishoiud ja tööohutuse teemal) ning pärast seda on ta tegelenud mitmete Euroopa Liidu projektidega, mis puudutavad ohutusjuhtimist ja  heade praktikate kasutamist ettevõtetes. Ta on töötanud eksperdina Euroopa Komisjonis, teostades erinevaid töötervishoiu- ja tööohutusealaseid projekte.

Tema peamisteks uurimissuundadeks on organisatsiooni- ja  ohutuskultuur, juhtimisstiil, sotsiaalne kapital, juhtide ja töötajate ohutus- ja tervisealased käitumismustrid, töötervishoiu ja -tööohutuse juhtimine, kaasaegsed töökeskkonnad ja töövormid ning töötajate vaimne ja füüsiline heaolu.

ETIS

Google Scholar

Tarmo Kadak on dotsent ja majandusarvestuse valdkonna õppetöö juht.

ETIS

Google Scholar

Kristel Kaljund on lektor.

ETIS

Google Scholar

Kaidi Kallaste on majandusarvestuse valdkonna lektor ja ärirahanduse ja majandusarvestuse õppekava programmijuht. Kaidi kaitses doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis 2018. aastal. Kaidi õpetab maksundust bakalaureuseõppe tudengitele ja täiendkoolituse õppuritele. Tema peamised juhendamise ja uurimisvaldkonnad on olnud seotud maksude ja kvalifikatsioonisüsteemidega.

ETIS

Google Scholar

Marianne on lektor ja rahvusvahelise ärikorralduse bakalaureuseõppekava programmijuht. Ta õpetab enamasti magistriõppe tasemel eesti ja inglise keeles, õppeained: ettevõtlus ja äri planeerimine (Est), sotsiaalne ettevõtlus (Eng), personali arendamine (Est). Bakalaureuseõppes on ta olnud lektor õppeaines ettevõtluse alused (Est). Lisaks kõrghariduses õpetamisele viib ta läbi ettevõtluse töötube Mektorys nii koolilastele kui teistele huvilistele eesti ja inglise keeles. 

Tema uurimisvaldkonna peamised märksõnad on ettevõtlus, ettevõtlikkus, ettevõtluspädevus, ettevõtlusharidus ning organisatsiooni juhtimise teemad personali arendamise suunal. Nendes valdkondades on ta ka bakalaureuse- ja magistritöid juhendanud.  

Hetkel osaleb ta Erasmus+ projektis BeComE, mis tegeleb ettevõtluspädevuse metoodika integreerimisega kõrgharidusse erinevates riikides.

ETIS

Google Scholar

Tarmo Kalvet on kaasatud professor.

ETIS

Google Scholar

TalTech Industrial

Tiiu töötab TTÜs lektorina alates 1991. a. Ta kaitses doktorikraadi 2003. a. Tiiu õpetab organisatsiooniteooria ja -psühholoogia, meeskonnatöö ja grupiprotsesside juhtimise ning töötajate nõustamise aineid. Tema uurimistöö fookuses on töötajate ja organisatsiooni suhete psühholoogilised aspektid: seotus töö ja organisatsiooniga, motivatsioon ja rahulolu, töö kujundamine ja kohandamine, tööstress. Nendel teemadel on ta juhendanud ka bakalaureuse- ja magistritöid. Tiiu on Eesti Grupianalüüsi Seltsi liige.

ETIS

Google Scholar

Vaiva Kiaupaite-Grušniene on vanemlektor.

ETIS

Google Scholar

Mihhail Kirejev on doktorant. Käimasolev doktoritöö: Implementation of the smart mobility concept in smart city model: Applying a holistic approach on the example of Tallinn (põhijuhendaja Wolfgang Gerstlberger, kaasjuhendajad Tarvo Niine ja Enno Lend)

ETIS

Tarmo töö käsitleb tehnoloogilisi edusamme – kuidas need mõjutavad ettevõtteid, töötajaid ja avalikkust ning millised riskid on sellega seotud. See töö on interdistsiplinaarne, hõlmates infotehnoloogia, riskijuhtimise, ärijuhtimise, inimtegurite, tervise ja ohutuse valdkondi.  

Tarmo põhiteemad hõlmavad järgmist:

  • Digitaliseerimine – digitaalne transformatsioon ja innovatsioon, tehisintellekt, masinõpe, asjade internet – IoT, otsuste tugisüsteemid, tehisintellekt juhtimisotsustes, tehisintellekt riskijuhtimises, kiired andmed, mobiilne ühenduvus ärijuhtimises, äriteave ja analüüs.
  • Küber-füüsilised süsteemid – tööstus 4.0, nutikad töökohad, andmete hankimine ja signaalitöötlus, sensorvõrgud, robootika.
  • Juhtimine – operatsioonide parendamine, andmetega seotud otsuste tegemine, riskide kindlakstegemine, hindamine ja neile reageerimine, tõhus ja tulemuslik riskijuhtimine, töökoht, töökeskkond ja -korraldus, avalik ja töötervishoid ja tööohutus, inimtegurid, töövõime ja tööviljakus, ohutus, turvalisus, vastupidavus ja privaatsus, privaatsete andmete lekkimine, jätkusuutlik areng.

ETIS

Google Scholar

Arseni Kotov on doktorant-nooremteadur. Käimasolev doktoritöö: Blending open innovation and circular economy models (põhijuhendaja Wolfgang Gerstlberger, kaasjuhendaja Merle Küttim)

Elisabeth on Saksamaalt pärit doktorant, kes teeb ärikorralduse instituudis teadusuuringuid innovatsiooni ja jätkusuutlikkuse valdkonnas. Läbi innovatsioonijuhtimise ja selle tööriistade keskendub ta ringmajandusele ja selle rakendamisele organisatsioonipraktikas.

Käimasolev doktoritöö: Innovation and Circular Economy (juhendaja Susanne Durst)

ETIS

Kristo on hariduselt nii füüsik, majandusinimene kui ka politoloog. Ta on õppinud TTÜ-s tehnilist füüsikat, Audentese ülikoolist on omandatud MBA kraad rahvusvahelises ärijuhtimises ja Tallinna Ülikoolist MA kraad riigiteadustes. 

Pool oma tööelust on ta veetnud erasektoris müüki ja turundust juhtides ja teise poole õpetades ja koolitades. Kristo akadeemiline õpetamiskarjäär on möödunud Audentese Ülikoolis, Mainoris, aastatel 2009 - 2015 oli tööl TTÜ Tallinna Kolledzis, vahepealsed aastad veetis peamiselt Tallinna Ülikooli ettevõtluse lektorina ja nüüd taas TalTechis. Täna, lisaks õppejõu tööle, veab endanimelist koolitusfirmat, kus peamine suund on ettevõtlus, finants ja juhtimiskoolitustel, seega peab end praktiseerivaks teoreetikuks.

ETIS

Jana Kukk on vanemlektor.

ETIS

Google Scholar

d.Lab (taltech.ee)

Margit Kull on doktorant-nooremteadur.

Margit on pikalt töötanud tervishoiusektoris, kuid huvist rohepöörde vastu suundus TTÜ Tartu Kolledžisse magistriõppesse tööstusökoloogiat õppima. Kevadel kaitses ta edukalt magistritöö, milles uuris tööstussümbioosi praktikaid metallitööstuses. Õpingute ajal osales Margit meie instituudi uurimismeeskonna töös, kus uuriti ringmajanduse praktikaid Eesti neljas erinevas tööstussektoris. Samuti oli tal võimalus osaleda külalislektorina erinevatel loengutel nii tudengitele kui ettevõtjatele. Nüüd alustab Margit õpinguid doktorantuuris ning uurib riigi regulatiivset tugisüsteemi tööstussümbioosi rakendamiseks.

Käimasolev doktoritöö: Potential cooperation between companies and the state as well as state agencies to support bottom-up industrial symbiosis in Estonia (juhendaja Wolfgang Gerstlberger)

Laura Kullerkupp on turunduse lektor.

Mari Kurashvili on doktorant. Käimasolev doktoritöö: Assessment of ageing health management in healthcare: ways to increase wellbeing and sustainability (põhijuhendaja Karin Reinhold, kaasjuhendaja Marina Järvis)

ETIS

Maria Kütt on doktorant. Käimasolev doktoritöö: Situational Human Resource Management: Context and Practices (põhijuhendaja Mike Franz Wahl, kaasjuhendaja Divya Shukla)

ETIS

Merle on nooremprofessor. Ta kaitses oma doktorikraadi 2020. aastal Tallinna Tehnikaülikoolis, olles oma eelneva hariduse omandanud Tartu Ülikoolis.

Ta uurimisvaldkonnad on seotud ülikooli ja ettevõtete vahelise teadmusiirde, teadmusvõrgustike ja muude ettevõtluse, rahvusvahelise äri ja jätkusuutliku väärtusahela juhtimise valdkondadega. Hetkel osaleb ta Horisont 2020 projektis TalTech Industrial, mille eesmärgiks on koostöös Aalto Ülikooli, Bocconi Ülikooli ja mõttekojaga NESTA tugevdada Tallinna Tehnikaülikooli teadusvõimekust ettevõtete strateegia ja konkurentsivõime ning globaalsete väärtusahelate ja klastrite alastes uuringutes, kasutades selles kaasaegseid andmeanalüüsi meetodeid.

ETIS

Google Scholar

Anu Leppiman on d.Lab (taltech.ee) ekspert.

ETIS

Google Scholar

Ljudmila Linnik on doktorant. Käimasolev doktoritöö: Ohutuskultuuri juhtimise erinevate aspektide eristamine - strateegiline juhtimise lähenemisviis tervishoiuorganisatsiooni patsientide ja töötajate ohutuseks (põhijuhendaja Karin Reinhold, kaasjuhendaja Jaana Sepp)

Anna Litvinenko on doktorant-nooremteadur. Käimasolev doktoritöö: AI in Credit Risk Management Processes (põhijuhendaja Mari Avarmaa, kaasjuhendaja Mari-Klara Stein)

Agnes Makk on turunduse lektor.

Ebru Metin on doktorant-nooremteadur.

Ebrul on laiaulatuslik kogemus õigusteaduse, ettevõtte juhtimise ja sotsiaalse innovatsiooni valdkonnas. Ta tulevane teadustöö keskendub vastutusele ning vaidluste lahendamise digitaalse ja automatiseeritud haldamise juhtimisele. Enne oma praegust rolli doktorant-nooremteadurina oli ta auhinnatud sotsiaalse ettevõtte Legal Design Turkey asutaja, mis loob lahendusi õiguskaitse kättesaadavuse parandamiseks Türgis. Ebru osaleb mitmes õigusalase innovatsiooni edendamise kutseorganisatsioonis ja pakub regulaarselt mentorlust noortele selle valdkonna spetsialistidele. Ta sai magistrikraadi (LLM) Jean Monnet' stipendiumiga King’s College Londonis.

Käimasolev doktoritöö: Accountability and the governance of digital and automated management of dispute resolution (põhijuhendaja Mari-Klara Stein, kaasjuhendaja Maria Claudia Solarte Vasquez)

ETIS

Anne Muldme on turunduse lektor.

Tarvo Niine õpetab logistika ja tarneahela juhtimise kursuseid aastast 2007. Ta on ka ärinduse bakalaureuseõppe programmijuht ning lisaks logistika peaeriala vedaja. Tarvo on juhendanud üle 100 bakalaureusetöö (enamus logistika teemadel) ning üle 30 magistritöö (äriprotsesside juhtimine, ekspordi juhtimine). Talle kuuluvad tiitlid „TalTech aasta programmijuht 2020“ ning „Ärikorralduse instituudi aasta õppejõud 2020“. Veelgi rohkem tähendab talle aga olla ISBM ITP International Teachers’ Programme pedagoogika täiendkoolituse vilistlane aastast 2018.

Tarvo uurimisteemad on seotud tarneahela juhtimise õppimise ja õpetamisega. Muuhulgas on ta osalenud Euroopa Logistika Assotsiatsiooni juures logistika juhi kvalifikatsioonistandardi uuendamisel (2018–2019) ning on aeg-ajalt retsensent EMFD EOCCS e-kursuste sertifitseerimissüsteemis.

ETIS

Google Scholar

Monika Nikitina-Kalamäe on lektor.

ETIS

Airi Noppel on doktorant-nooremteadur, kelle uurimistöö keskendub ettevõtliku õpetamiskäsitluse arendamisele kõrghariduses. Tal on üle 10-aastane ülikoolis õpetamise kogemus ja oskus kasutada uuenduslikke õpetamismeetodeid ning seda eelkõige ettevõtluskursustel. Airi on piloteerinud üliõpilaste pädevusi (nt enesejuhtimise ja mõtlemisoskuse) arendamise integreerimist bakalaureusetaseme ettevõtluskursustesse. Ta on juhendanud mitmeid bakalaureuse- ja magistritöid ning osalenud ettevõtlusõppe arendamisega seotud rahvusvahelistes projektides.

Käimasolev doktoritöö: Developing the entrepreneurial approach of teaching in higher education (juhendaja Sirje Ustav)

ETIS

Google Scholar

Liis Ojamäe on dotsent.

ETIS

Google Scholar

Merle Ojasoo on dotsent.

ETIS

Google Scholar

Katrin Paadam on emeriitprofessor ja teadur.

ETIS

Google Scholar

Oliver Parts on dotsent.

ETIS

Google Scholar

Velli Parts on doktorant ja lektor. Käimasolev doktoritöö: Entrepreneurial personality from (sub)clinical perspective (põhijuhendaja Susanne Durst, kaasjuhendaja Karin Reinhold)

ETIS

Google Scholar

Algis on lektor ning ta õpetab projektijuhtimist nii bakalaureuse- kui magistriõppetasemel. Veel õpetab ta magistrantidele rahvusvahelist turundust ja äriprotsesside juhtimist. Algis on kolme projektijuhtimise õpiku autor ning koostöös ajalehega Äripäev andis aastatel 1999-2017 välja Projekti- ja protsessijuhtimise käsiraamatut olles selle peatoimetaja. Algis on rahvusvahelise heategevusorganisatsiooni Lions Clubs International (LCI) Häädemeeste klubi liige. Ta on olnud selle klubi president ja LCI Eesti piirkonna II regiooni II tsooni esimees.

ETIS

Google Scholar

Aive (PhD Phil, praktiline filosoofia) on vanemlektor. Tema uurimishuvid on seotud eetiliste probleemidega ühiskonnas, professionaalses tegevuses, inseneriteaduses ja tehnoloogias. Tema kursused on pühendatud samadele teemadele ning ta osaleb teadusuuringute terviklikkuse ja huvikonfliktide uurimisprojektides. Aive on TalTechi akadeemilise eetika komisjoni liige ja Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu teadussekretär. Euroopa Nõukogu, OECD ja UNODC eksperdina on ta avaliku eetika ja korruptsiooniennetuse eksperdina nõustanud paljusid riike Kesk- ja Ida-Euroopas, Kesk-Aasias ja Lähis-Idas.

ETIS

Google Scholar

Kristiina Pikand (end. Saarniit) on lektor, kes õpetab nii bakalaureuse- ja magistriõppe tasemel kui ka  täienduskoolituse raames majandusarvestuse valdkonna aineid (s.h finantsarvestuse alused, juhtimisarvestus, strateegiline juhtimisarvestus ja kulujuhtimine ning raamatupidamise tarkvara). Lisaks õpetamisele on Kristiina magistriõppe erialapraktika kuraator majandusarvestuse suunal.

Kristiina uurimistöö peamine fookus on kuluarvestusmeetodite ja -süsteemide rakendamisel ning majandusarvestusega seotud toimingute automatiseerimisel ja IT-lahenduste kasutamisel majandusarvestuse valdkonnas.

ETIS

Gunnar Klaus Prause on kaasatud professor.

ETIS

Google Scholar

Liina Randmann on vanemlektor ja programmijuht (HAPM - Personalijuhtimine).

ETIS

Google Scholar

Merli on ärikorralduse instituudi direktor. Ta sai doktorikraadi 2019. aastal. Merli on töötanud Tallinna Tehnikaülikoolis erinevatel ametikohtadel alates 2000. aastast, panustades nii teadustegevusse kui ka akadeemilisi töötajaid toetavatesse tegevustesse. Merli teadustegevus on seotud järgmiste märksõnadega: regionaalne areng, perifeersus, innovatsioon ja ettevõtlus. Ta keskendub peamiselt kvalitatiivsetele meetoditele ja on koostanud ka sotsiaalvõrgustiku analüüsi.

ETIS

Google Scholar

Karin Reinhold on kaasprofessor.

ETIS

Google Scholar

Rein on turunduse valdkonna lektor, kes käesoleval ajal viib läbi seminare rahvusvahelise turunduse õppeainetes nii välis- kui ka eesti tudengitele bakalaureuse- ja magistriõppes. Rein kasutab interaktiivseid õpetamistehnikaid, sh Harvard case method ja arvutisimulatsioonid, et arendada mõtlemis-, lugemis-, kirjutamis- ja esitlusoskusi, otsustamist, (multikultuurses) tiimis töötamise oskusi ning juhtimis- ja turundusalast intuitsiooni.

Reinul on kaitstud majandusteaduste magistrikraad (Tallinna Tehnikaülikool). Ta on end tudengina erialaselt täiendanud veel kolmes ülikoolis ja õppejõuna arendanud oma oskusi maailma juhtivate õppejõudude kursustel.

Paralleelselt õppejõu ametile on Rein olnud seotud juhtimise ja konsulteerimisega ärimaailmas ja avalikus sektoris. Kõige enam raudtee- ja transpordivaldkonnas.

ETIS

Google Scholar

Iivi Riivits-Arkonsuo on dotsent ja turunduse valdkonna juht.

ETIS

Google Scholar

Kaspar Roost on doktorant. Käimasolev doktoritöö: Change management for raising design maturity in organisations (juhendaja Mari-Klara Stein)

Eliis on doktorant-nooremteadur, õpetades ka erinevaid turunduse valdkonna õppeaineid (sealhulgas turunduse alused, äriturundus, turunduse juhtimine), hiljuti lisandus tema ainete hulka vastutustundlikkuse, jätkusuutlikkuse ja eetika kursus. Eliisil on turunduse ja juhtimise magistrikraad (MA) ja rakenduskõrgharidus tervisedenduses.

Eliis on aktiivne terviseedenduse valdkonnas. Ta annab tervise ja heaolu teemadel loenguid ja viib läbi töötubasid, panustab rahvatervise valdkonna poliitika kujundamisse ning organiseerib tervise ja jätkusuutlikkusega seotud üritusi (TalTech Tervisenädal, TalTech Jätkusuutlikkuse nädal). Tema peamiselt tervisekäitumisega seotud artiklid ja intervjuud ilmuvad üleriigilistes väljaannetes. Eliis usub praktilisse õppesse ning seetõttu kaasab oma õpetamisse sageli projektitöid, simulatsioone ja koostööd ettevõtetega.

Käimasolev doktoritöö: The Role of Sustainability in Consumer Decision Making (juhendaja Volker Kuppelwieser)

ETIS

Marge Sassi kaitses EBSis doktoritöö tulemuslikkuse hindamisest loomesektori organisatsioonides. Ta on töötanud sotsiaal-, kultuuri- ja haridussektoris ning viimased 5 aastat panustanud Creative Europe programmi arendusse Euroopa Komisjoni väliseksperdina. Marge hakkab TalTechis õpetama juhtimist, personalijuhtimist ja kvalitatiivseid uurimismeetodeid. Ta on Flow-teooria entusiast ja praktik ning suurimaks akadeemiliseks väljakutseks peab organisatsioonide sotsiaalse mõju uurimist.

ETIS

Paavo Siimann on majandusarvestuse valdkonna vanemlektor ja ärikorralduse instituudi nõukogu liige. Paavo kaitses doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis 2018. aastal. 

Paavo õpetab finantsaruandluse ja -analüüsi, äritulemuse juhtimise ja majandusarvestuse õppeained magistriõppe tudengitele ja täiendkoolituse õppuritele. 2019. aastal tunnustati Paavot majandusteaduskonna parima õppejõu tiitliga.  

Paavo uurimistöö fookus on finantsaruannete analüüsil. Tema viimane uurimisprojekt oli seotud majandusaasta aruannete mitteesitamise mõjuanalüüsiga. 

Paavol on pikaaegne töökogemus rahvusvahelises ärisektoris: ta on töötanud 12 aastat finantsjuhina ja kolm aastat finantsanalüütikuna. Lisaks Eestile on Paavo juhtinud finantsvaldkonna toimimist Läti, Leedu, Ukraina, Kasahstani, Valgevene, Gruusia, Armeenia ja Aserbaidžaani turgudel. 

Paavo on Eesti Ettevõtlike Noorte koja (JCI) ja Investeerimisklubi auliige ning Eesti Mentorite koja ja Eesti Äriinglite assotsiatsiooni liige.

ETIS

Google Scholar

Virve Siirde on lektor.

ETIS

Mari-Klara Stein on professor ja organisatsiooni ja juhtimise valdkonna juht.

Mari-Klara on juhtimise ja digitaliseerimise teadlane. Tema teadustöö keskendub töö digitaalsele transformatsioonile, sealhulgas esilekerkivate digitaalse töö vormidele, näiteks platvormitööle; töö digitaliseerimise mõjudele inimeste emotsionaalsele heaolule ja töö mõtestatusele ning andmestumise ja algoritmilise juhtimise tagajärgedele töökohal. Mari omandas doktorikraadi Bentley ülikoolis (USA-s) ja liitus seejärel Copenhagen Business Schooli digitaliseerimise instituudiga. Mari avaldab oma töid juhtimise ja infosüsteemide valdkondade tippajakirjades (nt MIS Quarterly, Journal of Management Studies). Mari MISQ artikkel (koos kolme kolleegiga) pälvis Euroopa aasta uurimistöö auhinna CIONETilt – Euroopa suurimalt IT-juhtide kogukonnalt, kuhu kuulub üle 5000 liikme. Mari on ka maineka Association for Information Systems (AIS) varajase karjääri auhinna laureaat. Praegu töötab ta MIS Quarterly ajakirja kaastoimetajana ja Information & Organization ajakirja vanemtoimetajana.

ETIS

Google Scholar

Dmitri Zdobnõh on lektor.

ETIS

Maris Zernand-Vilson on vanemlektor.

ETIS

Google Scholar

Akaki Tartarashvili on doktorant. Käimasolev doktoritöö: Monetization of the video gaming industry: the ways to reduce player vulnerability (põhijuhendaja Mari-Klara Stein, kaasjuhendaja Merle Ojasoo)

Juhan Teder on dotsent (PhD kraad aastast 1989).  

Juhan on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli cum laude ja on siin töötanud erinevatel ametikohtadel aastast 1984. Muuhulgas oli ta kunagise väikeettevõtluse õppetooli asutajate hulgas (hiljem ka õppetooli juhataja) olles nii üks ettevõtlusõppe pioneere Eestis. Ta on ka mitmete ettevõtluse ja strateegilise juhtimise alaste õpikute  jm õppevahendite kaasautor. Õppejõuna on Juhan keskendunud eelkõige ettevõtete rajamise, strateegia väljatöötamise ning ettevõtete kasvu juhtimisega seotud küsimustele

Teadustöös on Juhan lisaks eelnimetatud küsimustele käsitlenud ettevõtluspoliitika ja ettevõtluse tugisüsteemi temaatikat ning ettevõtlusõppe arendamisega seotud probleeme.

ETIS

Google Scholar

Marek Tiits on vanemteadur. Tema peamised tegevusvaldkonnad on arengu ökonoomika ja tehnoloogia valitsemine.

Marek on töötanud viimase 20 aasta jooksul erinevatel kohaliku ja rahvusvahelise eksperdi ja nõuniku töökohtadel, muuhulgas Eesti Vabariigi peaministri, Euroopa Komisjoni ja UNCTADi juures. Marek on Balti Uuringute Instituudi juhatuse esimees. 

ETIS

Google Scholar

TalTech Industrial

Martin Toding on lektor ja Ettevõtlik juhtimine MBA õppekava programmijuht. Ta õpetab enamasti magistriõppe tasemel eesti ja inglise keeles, õppeained: ettevõtlus ja äri planeerimine (Est), tehnoloogiaettevõtlus (Eng) ja ettevõtte loomine (Est).  Lisaks kõrghariduses õpetamisele viib ta läbi ettevõtluskoolitusi alustavatele ettevõtjatele.  

Tema uurimisvaldkonna peamised märksõnad on ettevõtlus, ettevõtlikkus, ettevõtluspädevus ja  ettevõtlusharidus. Nendes valdkondades on ta ka bakalaureuse- ja magistritöid juhendanud.   

Martinil on juhtimiskogemus erasektoris ja aastast 2007 on ta ettevõtja.

ETIS

Google Scholar

Artur Toikka on doktorant-nooremteadur, kes töötab koos Mari-Klara Steiniga projektis, mis käsitleb platvormi töö väärtust. Artur on lõpetanud TalTechi IT teaduskonnas äriinfotehnoloogia eriala ja majandusteaduskonnas juhtimise ja turunduse eriala (spetsialiseerumisega äriprotsesside juhtimisele digitaalühiskonnas).

Käimasolev doktoritöö: Exploring the Future of Work: Implications for Society and the Labor Market (juhendaja Mari-Klara Stein)

Sirle Truuts on ettevõtluse õppejõud.

Rusudan Tsiskaridze on doktorant. Käimasolev doktoritöö: The implication of Artificial Intelligence solutions in organizations (põhijuhendaja Karin Reinhold, kaasjuhendaja Marina Järvis)

Olga Tšernikova on doktorant. Käimasolev doktoritöö: Evaluation of employee productivity (juhendaja Tarmo Koppel)

ETIS

Tarmo Tuisk on projekti spetsialist.

ETIS

Sirje Ustav on vanemlektor ning ettevõtluse ja rahvusvahelise äri valdkonna õppetöö juht.

ETIS

Google Scholar

Maarit Vabrit-Raadla on organisatsiooni ja juhtimise valdkonna lektor.

Ester Vahtre on lektor.

ETIS

Helen Vaikma on doktorant. Käimasolev doktoritöö: Consumer-driven product development of plant-based dairy alternatives (põhijuhendaja René Arvola, kaasjuhendaja Sirli Rosenvald)

ETIS

Mike on organisatsiooni ja juhtimise valdkonna õppetöö juht ja dotsent. 2011 kaitses ta filosoofiadoktori kraadi. Ta õpetab vastutava õppejõuna kõigil kõrgharidusastmetel üldjuhtimist, strateegilist juhtimist ja doktorantidele ainet väärtused teoorias ja praktikas. Aastast 2018 omab Mike rahvusvahelise insenerpedagoogi kvalifikatsiooni (ING-PAED IGIP). Teadusalaselt tegutseb Mike peaasjalikult erinevate organisatsioonide omanikkonna strateegiate alal, uurimistööde raames on Mike’i juhendamisel oma väitekirjad edukalt kaitsnud üks doktorant ja 66 magistranti. Ta on hotellinduses töötanud juba 19 aastat ning lisaks 7 aastat jaekaubanduses tootmis- ja hulgimüügijuhina.

ETIS

Google Scholar