Tallinna Tehnikaülikool

SELLEL MIKROKRAADIKAVAL SAAD ÕPPIDA ANDMEBAASIKEELT SQL JA ERINEVAID ANDMEMUDELITE PÕHIMÕTTEID. KUNA SQL ANMDEBAASIKEELT SAAB KASUTADA PALJUDE ANDMEBAASISÜSTEEMIDEGA SUHTLEMISEKS, ON SELLE KEELE TUNDMINE KASULIK JA VAJALIK SÕLTUMATA MUUDE PROGRAMMEERIMISKEELTE KASUTAMISE OSKUSEST. 

Mikrokraadikava tutvustus

Mikrokraadikava annab:

  • teadmised erinevate andmemudelite põhimõtetest, erinevat liiki andmebaasidest ja andmebaasisüsteemide arhitektuurist ning võimekusest;
  • teadmised andmebaasikeelest SQL ning tehingutöötluse SQL-andmebaaside ja nende andmebaasirakenduste UML keele abil projekteerimisest ja seejärel realiseerimisest;
  • ülevaate erinevat tüüpi ärirakendustest, andmeaida süsteemidest ja nende loomisest ning mõjust äriprotsesside tõhususele.

NB! Vaata lisainfot mikrokraadi kohta siit.  

Tutvu kava täisversiooniga

Oluline info

ÕPPEKAVA

  • Kava juht: Erki Eessaar
  • Teaduskond: IT-teaduskond
  • Haridusnõue: bakalaureusekraad
  • Õppemaht: 18 EAP

ÕPPEAINED

ÕPPEKORRALDUS

  • Keel ja vorm: eesti keeles, päevaõpe
  • Maksumus: 18 EAP x 75 €

Intervjuu kavajuhiga

Miks pakute välja nimelt sellise mikrokraadikava?
Õppeained "Andmebaasid I" ja "Andmebaasid II" annavad pildi operatiivandmete andmebaaside ja nende andmebaasirakenduste kavandamisest, andmebaasi ehitamisest ning andmebaasikeelest SQL. Õppeaine "Äriinfosüsteemid" täiendab seda pilti andmeaida süsteemide ning ärirakendustega. Kokkuvõttes annab see minu arvates küllaltki tervikliku sissevaate mahukasse andmebaaside maailma.

Mida ainulaadset mikrokraadi läbija saab?
Tahtmise korral on võimalik SQL andmebaasikeel päris hästi selgeks saada. IEEE Spectrum programmeerimiskeelte populaarsuse indeksis oli nii 2022. kui 2023. aastal SQL keele oskus tööandjate oodatud programmeerimiskeelte oskuste hulgas esikohal. Tööandjad soovivad väga, et töövõtjad oskaks lisaks mõnele muule programmeerimiskeelele kindlasti ka SQLi, sest väga tihti on just see keel vajalik, et pääseda ligi programmide kasutatavatele andmetele. Parafraseerides uuringu tutvustust, siis pole SQL ehk kõige säravam ja elegantsem keel, kuid see on väärtuslik tööriist tööriistakastis. Selle tööriista areng ning täienemine jätkub ka pool sajandit peale väljamõtlemist.

Kuidas antud mikrokraadikava võiks kõnetada TalTech vilistlast?
Kõik moodsad tehnoloogiad vajavad toimimiseks andmeid ning kõik otsused vajavad sisendina andmeid. Väga sageli tulevad need andmebaasisüsteemide abil loodud andmebaasidest. Osates luua hästi läbimõeldud ja korrastatud andmebaase ning osates andmebaasidest andmeid küsida ja uuendada, saab anda omapoolse panuse uute süsteemide loomisesse, olemasolevate süsteemide kvaliteedi parandamisse ning täpsete ja õigeaegsete otsuste langetamisse. Oskust andmeid kätte saada ja töödelda vajavad nii analüütikud, andmeteadlased kui ka tehisintellekti spetsialistid.

Küsi lisa

Avatud õppe vastuvõtu spetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:

620 3600; 620 3601
mikrokraadid@taltech.ee

Kavajuht

vastab mikrokraadi sisu ja karjäärivõimalusi puudutavatele küsimustele:                                                                       

Erki Eessaar     
tel 620 2306
erki.eessaar@taltech.ee