Tallinna Tehnikaülikool

IT VALDKONNAS ON MUUTUNUD ÜHA OLULISEMAKS BAASTEADMISED C# PROGRAMMEERIMISKEELEST JA INFOSÜSTEEMIDE ARENDAMISEST. OOTAME MIKROKRAADIKAVALE ÕPPIMA KESKHARIDUSE OMANDANUD HUVILISI ERINEVATEST VALDKONDADEST!

Mikrokraadikava tutvustus

Mikrokraadikava eesmärk:

  • anda teadmised refaktoorimise, ühiktestimise, isedokumenteeruva, valideeritud ja evolutsioneeruva koodi mõistetest ja oskused neid infosüsteemide arendamisel kasutada;
  • anda oskused keskmise raskusega infosüsteeme iseseisvalt kavandada ja arendada;
  • anda teadmised testidel tuginevast tarkvaraarendusest;
  • õpetada ettevõtte infosüsteemide disaini ning arhitektuuri mustreid ja tehnikaid.

Kava läbinu võib edukalt alustada tööd infosüsteemide (noorem)arendajana.

Intervjuu kavajuhiga

Miks pakute välja nimelt sellise mikrokraadikava?

Seda, et Eestis on puudu tarkvaraarendajaid, kinnitatakse meile aastast aastasse. Antud kava eesmärk on õpetada huvilistele tarkvaraarenduse algteadmisi, infosüsteemide arendamise tehnikaid ning veebirakenduste loomise oskust, et leevendada olukorda tööturul ning olla lähtepunkt edasisteks õpinguteks.

Millise tööturu vajaduse katab antud kava lõpetaja?

Antud kava lõpetaja on võimeline alustama tööd infosüsteemide (noorem)arendajana IT-tööturul.

Kuidas see mikrokraadikava võiks kõnetada TalTech vilistlast?

Kui lõpetasid õpingud mõnes teises valdkonnas, kuid sulle pakub huvi programmeerimine ning oled mõelnud kuidas oleks töötada tarkvaraarendajana siis antud mikrokraadikaval on sul võimalik saada oma esimene kokkupuude tarkvaraarendusega.
 

Küsi lisa

Avatud õppe vastuvõtu spetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:

620 3600; 620 3601
mikrokraadid@taltech.ee

Kavajuht

oskab vastata mikrokraadi sisu ja karjäärivõimalusi puudutavatele küsimustele:

Karl-Erik Karu
553 9706
karl-erik.karu@taltech.ee