Tallinna Tehnikaülikool

KUI SOOVID KAASA AIDATA UUTE ÄRIMUDELITE TEKKELE NING RESSURSSIDE PARIMALE VÕIMALIKULE VÄÄRINDAMISELE, ON MINERAALTOORMETE RINGMAJANDUSE MIKROKRAADIKAVA JUST SULLE!

Mikrokraadikava tutvustus

Mikrokraadikava eesmärk on anda teadmised ringmajanduse toormete ja ressursitõhususe valdkonnas ning tagada oskused jätkusuutlike protsesside juurutamiseks mäenduse ja mineraaltoormete väärtusahelates. Kava läbinu mõistab kriitiliste toormete kaevandamise ning kasutamise globaalseid mõjusid. Samuti oskab luua mineraaltoormete ringmajandusest lähtuvaid ärimudeleid.

Tutvu kava täisversiooniga

Esita avaldus

Intervjuu kavajuhiga

Millest olete oma kava õppeainete valikul lähtunud?

Mikrokraadi õppeainete valiku aluseks on mineraaltoormete globaalne tähtsus ja nende kriitiline kättesaadavus. Oluline on samuti toodetavate toodete elutsükli tundmine, mis peaks võimaldama leida uusi lahendusi ringmajanduse toimimiseks.

Kuidas antud mikrokraadikava võiks kõnetada TalTech vilistlast?

Meie ühiseks eesmärgiks on kliimaneutraalsus, milleni peame ühiselt pingutama. Teadmised mineraaltoormete ressurssidest ning nende kriitilisusest on teadmised, mida iga insenerina töötav isik peab mõistma ning seeläbi saame koos muuta materjalid tugevalt ringmajanduse osaks ja muudame keskkonna paremaks elukeskkonnaks.

Mikrokraadi juhi Veiko Karu portree
Kavajuht Veiko Karu

Küsi lisa

Avatud õppe vastuvõtu spetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:

620 3600; 620 3601
mikrokraadid@taltech.ee

Kavajuht

oskab vastata mikrokraadi sisu ja karjäärivõimalusi puudutavatele küsimustele:

Veiko Karu
620 3850
veiko.karu@taltech.ee