Tallinna Tehnikaülikool

Kui sind huvitab ühiskondlike probleemide lahendamine, see on sinu töö poliitika kujundaja või mõjutaja, oled poliitikaanalüüsi läbiviija, kasutaja või tellija, siis on see mikrokraadikava just sulle!

Mikrokraadikava tutvustus

Mikrokraadikava eesmärk on anda laiapõhjaline oskus analüüsida ühiskondlikke probleeme, seada strateegilisi eesmärke, tulemusnäitajaid ning planeerida vajalikke tegevusi ja ressursse eesmärkide saavutamiseks. Mikrokaval õpitakse mõistma strateegilise planeerimise eripära avalikus sektoris, samuti tulemusjuhtimise ja poliitikaanalüüsi piire. Lihvitakse oskust hinnata juba tehtud poliitikaanalüüside kvaliteeti.

Esita avaldus

Oluline info

Õppekava ja õppekorrladus

 • Õppemaht: 12 EAP
 • Maksumus: 840 € (1 EAP 70 €)
 • Toimumisaeg: 02.09.2024 - 16.06.2025
 • Õppekeel: eesti keel
 • Õppevorm: kontaktõpe ja iseseisev töö
 • Tunnistus: TalTech tunnistus
 • Kavajuht: Külli Taro
 • Teaduskond: majandusteaduskond
 • Tutvu õppekava täisversiooniga

Õppeained

Kandideerimine

 • Haridusnõue: bakalaureusekraad, oskus lugeda ja mõista inglisekeelset teaduskirjandust
 • Vastuvõtt: 3. - 21. juuni 2024
 • Kandideerimine: CV ja motivatsioonikiri, kandideerimisavaldus
 • Kohtade arv: 15

Intervjuu kavajuhiga

Miks pakute välja nimelt sellise mikrokraadikava?

Kava moodustab avaliku sektori töötaja jaoks loogilise terviku ja õpetab kolme väga olulist kompetentsi - strateegilist juhtimist ehk oskust seada eesmärke ja toimetada nende eesmärkide saavutamise nimel, finantsjuhtimist ehk ressursside planeerimist ning poliitikaanalüüsi ehk oskust valida eesmärkide saavutamiseks sobivaid vahendeid ja hinnata sihtide saavutatust. 

Millise tööturu vajaduse katab antud kava lõpetaja?

Üha enam räägitakse sellest, kui oluline on teadmis- ja tõenduspõhine poliitikakujundamine. Selles kavas omandatavad oskused peaks kuuluma iga avaliku sektori poliitikakujundaja ja arengu kavandaja tööriistakasti. Akadeemilisele haridusele kohaselt ei õpeta me lihtsalt vajalikke teadmiseid, vaid suuname nägema tervikut, kriitiliselt mõtlema, aru saama, miks midagi avalikus sektoris üldse tehakse ning millised on probleemid ja võimalikud komistuskivid.  

Küsi lisa

Avatud õppe vastuvõtu spetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele.

620 3600; 620 3601
avatudope@taltech.ee

Kavajuht

oskab vastata mikrokraadi sisu ja karjäärivõimalusi puudutavatele küsimustele.

Külli Taro

Külli Taro
620 2661
kylli.taro@taltech.ee