Site logo

Tekstiilitehnoloogia ja rõivatootmine

Sihtgrupp

Kõik huvilised, kes soovivad omandada tekstiilitehnoloogia ja rõivatootmise alaseid ülikooliteadmisi. 

Eesmärk

Tekstiilitehnoloogia ja rõivatootmisalaste algteadmiste ning oskuste omandamine või avardamine kõrghariduse esimese astme tasemel ning vajalike kompetentsidega asjatundja kujundamine. 

Õpiväljund

Tekstiilitehnoloogia ja rõivatootmise mooduli läbinu:

  • saab algteadmised rõivaste ja tekstiiltoodete arendamisest;
  • omab ülevaadet erinevatest kaasaegsetest seadmetest ning tarkvaradest, mis hõlbustavad tootearenduse protsessi.

Õppeained

Aine kood Aine nimi EAP E/A Sem
KMT0320 Tekstiili- ja rõivamaterjalid 6,0 E K
KMT0045 Konstrueerimine rõiva- ja tekstiilitööstuses 6,0 E S
KMT0055 Rõivatööstuse tehnoloogia 6,0 E S
KMX0570 CAD/CAM tehnoloogiad materjalide töötlemisel 6,0 E K
  Kokku 24,0    

Vastuvõtt

Täiendusõppemoodulile õppima asumiseks toimub avalduste vastuvõtt kaks korda aastas.