Site logo

Hoidmaks ennast ja teisi ootame kõigilt Tallinna Tehnikaülikooli liikmetelt ja külalistelt mõistvat suhtumist ja vastutustundlikku käitumist. Oleme kirja pannud soovitused ja nõuanded erinevates olukordades tegutsemiseks. Infot täiendame jooksvalt. 

Info on uuendatud 30.11.2020

Üldised juhised

Nakkuse vältimiseks tuleb eelkõige järgida Terviseameti juhiseid

Alates 24. novembrist kehtib avalikes siseruumides üle Eesti maskikandmise või nina ja suu katmise kohustus. Avalikud siseruumid on ülikooli kontekstis need ruumid, mis on vabaks kasutamiseks kõigile sissetulijatele, sh ülikooliga mitteseotud isikutele, nt fuajee, koridorid jms. Sisuliselt kõik mis ei ole kabinet, labor, koosolekuruum või auditoorium.

Õppejõududel on õigus tudengitelt nõuda maski kandmist auditooriumites ning maski puudumisel on õigus auditooriumisse mitte lubada. Kolleegidel ja partneritel, kes sisenevad ülikooli erinevatesse ruumidesse, peab olema samuti valmidus maski kanda, kui ruumis viibijad seda oluliseks peavad. 

 • Pese tihti käsi. Kätepesuks tuleb kasutada sooja vett ja seepi, avalikes kohtades alkoholipõhist käte desinfitseerimisvahendit.
 • Aevastamisel või köhimisel tuleb oma suu ja nina katta ühekordse salvrätiga. Kasutatud salvrätt tuleb koheselt visata prügikasti ja seejärel käed puhastada. Salvrätikut puudumisel kasuta oma varrukat (küünarvarre osa), mitte paljast kätt.
 • Hoia haigussümptomitega inimestega distantsi. 
 • Väldi silmade, nina ja suu katsumist. 
 • Haigena tuleb püsida kodus, seda ka kergete sümptomitega.
 • Mistahes haigussümptomite puhul tuleb kahtlustada koroonaviirust ja helistada oma perearstile.

Tehnikaülikool tagab ülikooli üldises kasutuses, avalikult läbikäidavates kohtades käte desinfitseerimisvahendid. 

Ülikool tagab üldkasutatavate pindade puhastamise igapäevaselt. 

Juhised käitumiseks COVID-19 riskitasemete järgi

Alates 16.11.2020 oleme kollasel tasemel.

ROHELINE TASE:  
Tallinnas või mujal õppetöö toimumise piirkonnas on vähem kui 50 uut COVID-19 viirusesse nakatunut 100 000 elaniku kohta kahe nädala jooksul. 
Ülikooli liikmete hulgas nakatunud puuduvad või nakatanu kontaktid on tuvastatavad ja jälgitud.
Ülikooli liikmed võivad olla määratud eneseisolatsiooni.

KOLLANE TASE:  
Vabariigi Valitsus on kehtestanud korraldusega hädaolukorra COVID-19 haigusesse leviku tõkestamiseks. Kahe nädala jooksul lisandub Tallinnas või mujal õppetöö toimumise piirkonnas on 50-100 uut nakatunut 100 000 elaniku kohta. 
Ülikooli liikmete või külaliste hulgas on mitmed nakatunud, kes on viibinud ülikooli ruumides või puutunud kokku teiste ülikooli liikmetega, lähikontaktid enamasti jälgitavad, kuid on võimalus, et kõiki ei õnnestu tuvastada.  

PUNANE TASE:  
Vabariigi Valitsus on kehtestanud korraldusega eriolukorra COVID-19 haigusesse leviku tõkestamiseks. Kahe nädala jooksul lisandub Tallinnas või mujal õppetöö toimumise piirkonnas vähemalt 100 uut nakatunut 100 000 elaniku kohta. Ülikoolis on mitmeid nakatunuid ja lähikontaktseid ei ole võimalik tuvastada.

Riskitasemete ja nendele vastavate käitumisjuhiste terviktekst. Riskitasemete kriteeriumid on abiks tegevuste planeerimisel, otsus riskitaseme kohta tehakse ülikooli tegelikku olukorda arvestades. Teaduskondade ja teiste üksuste detailsed juhised tegutsemiseks on iga üksuse juhi määrata. 

COVID19 riskistsenaariumid töötajatele
Juhised töötajatele
COVID19 riskistsenaariumid tudengitele
Juhised tudengitele

*Kontaktõpe toimub auditoorselt
**Hübriidõpe toimub auditoorselt, aga sellest tehakse ülekanne veebikeskkonda 
***Distantsõpe toimub veebipõhiselt

Töö- ja õppekorraldus

Õppetöö läbiviimine kollase stsenaariumi korral.
Hilisemalt esmaspäevast, 16.11.2020 tohib auditooriumites lubada maksimaalselt 50%-list täituvust. Sellest johtuvalt on palutud õppejõududel leida kas suuremad ruumid, kuhu kogu kuulajaskond ära mahub rakendades 50% ruumi täituvust, või  leida täiendavad ruumid loengu ülekande jälgimiseks, et  ülikooli linnakusse tulnud üliõpilasel oleks võimalik loengust osa saada. Ruumide muudatused ja lisaruumid kajastuvad tunniplaanis.
Nii enda kui kaasüliõpilaste ja õppejõudude ohutuse tagamiseks soovitame ülikoolilinnakus kanda maske. Haigusnähtudega palume püsida kodus.

Ülikoolis kehtib tavapärane töökord, kui üksuse juht pole otsustanud teisiti. 

Reisimine, lähetused

Tehnikaülikool soovitab lähiajal igasugusest reisimisest võimalusel hoiduda. Isiklike, tööalaste ja õpirändega seotud vältimatute reiside planeerimisel tuleb lähtuda Välisministeeriumi antud soovitustest

COVID-19 riskiriikidest Eestisse naasjad saavad isolatsioonikohustuse lühendamiseks ning tööle naasmiseks lasta end koroonaviiruse suhtes Tallinna lennujaamas ja sadamas testida. Piiril koroonatesti tegemine ja 7 päeva hiljem toimuv kordustestimine isolatsioonikohustuse lühendamiseks on mõeldud eelkõige tööle naasmise kiirendamiseks, aga õppijad võivad samuti teha piiril koroonatesti, ent esimene negatiivne testitulemus ei anna õigust kohe haridusastutusse naasta.

Kui vähemalt 7 päeva pärast esimest testi tehakse teine test, mille tulemus on samuti negatiivne, loetakse see võrdseks 14-päevase eneseisolatsiooniga.

Spordihoone külastajale

Kõik spordihoone külastajad peavad oma spordihoonesse tuleku deklareerima, kas valideerides kaardiga väravate juures või administraatori lauas. Spordiklubile tuleb anda oma kontaktandmed, et meil oleks võimalik teiega ühendust võtta. 

Samuti on rangelt soovituslik desinfitseerida spordihoonesse sisenemisel käsi. 

Kui olukord Eestis või Tallinnas läheb seoses COVID-19 levikuga hullemaks, tuleb olla valmis selleks, et Spordihoonesse sisenemisel kraaditakse teie kehatemperatuuri ning olete kohustatud desinfitseerima käsi. 

Võimalusel kasutage lauatennises ja sulgpallis oma treeningvahendeid. Kui kasutad spordiklubi vahendeid, siis peale igat kasutuskorda puhasta vahendid. Samuti tuleb jõusaalis või rühmatreeningute saalis peale treeningvahendite kasutamist need puhastada järgmise kliendi jaoks. Spordiklubi puhastab pindasid ja treeningvahendeid igapäevaselt. 

Kui oled haigestunud või Sinu treeninggrupis keegi haigestus, tuleb sellest koheselt teada anda Spordiklubile rait.kabin@taltech.ee
 

Haiguse või selle kahtluse korral

Ükskõik milliste haigusnähtudega tuleb püsida kodus ning võtta koheselt ühendust oma perearstiga. 

COVID-19 positiivse testi tulemuse korral peab ülikooli töötaja viivitamatult teavitama oma otsest juhti. Ülikool teeb koostöös Terviseametiga kindlaks edasised tegutsemise viisid nakkusohu vältimiseks ja levimise takistamiseks. 

COVID-19 positiivse testi tulemuse korral peab tudeng viivitamatult teavitama oma teaduskonna dekanaadi või õppekeskuse juhatajat. Ülikool teeb koostöös Terviseametiga kindlaks edasised tegutsemise viisid nakkusohu vältimiseks ja levimise takistamiseks. 

Kontaktid üliõpilastele:
Inseneriteaduskond aime.piht@taltech.ee 
Loodusteaduskond kertu.kosk@taltech.ee 
Majandusteaduskond iris.laak@taltech.ee 
Infotehnoloogia teaduskond margus.kruus@taltech.ee 
Eesti Mereakadeemia heili.kangust@taltech.ee 
 

Juhised ühiselamu elanikele haiguse või selle kahtluse korral

Kui positiivse testi tulemuse on saanud tudeng, kelle elukoht on Üliõpilaskülas, siis peab tudeng sellest teavitama nii dekanaadi või õppekeskuse juhatajat kui Üliõpilasküla esindajat ning jääma oma tuppa. Ülikool teeb koostöös Terviseametiga kindlaks edasised tegutsemise viisid nakkusohu vältimiseks ja levimise takistamiseks.

Elanikud, kes elavad nakatunuga ühes boksis, peavad jääma eneseisolatsiooni koheselt. 

Vajadusel suletakse võimaluste piires mingi osa Üliõpilasküla hoonetest ja alustatakse koostööd Terviseameti ja vajadusel Politsei- ja Piirivalveametiga.

Töötajad, kes on olnud lähi- või otseses kontaktis nakatunuga, saadetakse 14 päevaks koju eneseisolatsiooni. 

Valmistutakse ruumide desinfitseerimiseks ja võimaliku karantiini kehtestamiseks.

Mobiilirakendus HOIA

Soovitame kõigil enda mobiiltelefoni alla laadida rakendus HOIA. Selle abil saad kiiresti teada võimalikust lähikontaktist COVID-19 nakatunuga, võimaldades sul astuda samme enda ja teiste tervise kaitseks.

Rakendus lae alla hoia.me

Kontaktid täpsustavate küsimuste ja probleemide korral

Tudeng
Viirusest tingitud probleemide ja küsimuste korral pöördu nõustamiskeskusesse studenthelp@taltech.ee, õppetööd puudutavates küsimustes aine õppejõu poole. 

Töötaja
Viirusest tingitud probleemide ja küsimuste korral pöördu Personaliosakonna poole liina.vossotskaja@taltech.ee, töökorraldust puudutavas küsimustes pöördu oma vahetu juhi poole.  

Välistöötaja
Viirusest tingitud probleemide ja küsimuste korral pöördu Rahvusvaheliste töötajate keskuse poole internationalcentre@taltech.ee, töökorraldust puudutavas küsimustes pöördu oma vahetu juhi poole.  

Kultuurikollektiivide liige helen.tamm@taltech.ee   

Spordihoone külastaja rait.kabin@taltech.ee

KKK

 • Pange mask ette puhaste kätega.
 • Seadke sõrmed läbi kõrva-aasade. Ninaklamber peab asuma ülal. Paigutage kõrva-aasad oma kõrvade taha. Mask peab teie nina ja suu korralikult katma. Moodustage ninajuurele ninaklamber, et minimeerida õhu lekkimine.
 • Hoidke mask puhas: ärge puudutage seda kasutamise ajal.
 • Kasutamise ajal ei tohi maski eemaldada ega kanda ümber kaela näiteks söömiseks või joomiseks.
 • Maski eemaldamisel võtke kinni ainult aasadest.
 • Pärast maski eemaldamist peske käed.
 • Peske maski pärast igat kasutuskorda, järgides hooldusjuhiseid.

 

Puhastamine: Maskid on korduvkasutatavad ja seda tuleb pesta masinpesuga 60 ºC . Toodet tuleb puhastada peale igat kasutuskorda ja seejärel kontrollida, et toode oleks puhas. Ärge hoidke alles määrdunud toodet. Mitte valgendada. Ära kasuta trummelkuivatust. Mitte kasutada keemilist puhastust. Toode ei sobi kasutamiseks kui puhastamise käigus ei ole seda suudetud puhataks saada.

Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse §-le 38 on avalik-õiguslikud ülikoolid nii akadeemilise vabaduse kandjad (riigi suhtes) kui ka adressaadid (tema koosseisu kuuluvate akadeemiliste töötajate suhtes). Akadeemilise vabaduse ühtset definitsiooni ei ole ja seega võib öelda, et akadeemiline vabadus laieneb muuhulgas ka akadeemilise vabaduse enda määratlemisele ning tema sisust ja tähendusest aru saamisele. 

Ülikoolide autonoomia kui institutsionaalne autonoomia tähendab Eesti Vabariigi põhiseaduse kommentaaride kohaselt ülikoolide piisavat iseseisvust väliste mõjutuste osas, mis puudutab sisemist organisatsiooni, tingimuste seadmist õppetööks, samuti teadus- ja õppetegevuse vabadust.

Eesti Vabariigi põhiseaduse alusel on ülikoolid ja teadusasutused autonoomsed seaduses ettenähtud piires. Akadeemiliste töötajate jaoks tähendab see vabadust oma töö- ja õppeprotsessi korraldamisel kooskõlas kehtivate seadustega. Seadusest ei tulene piiranguid, mis keelaks õppetööd läbiviival akadeemilisel töötajal üliõpilaselt  kontaktõppe läbiviimise või hindamismeetodi (kontrolltöö, eksami) rakendamise ajal maski kandmist nõuda või  maski puudumisel loengust osavõttu/kontrolltöö tegemist/ eksami sooritamist üliõpilasel mitte lubada.   Eelöeldu ei laiene meditsiiniliste näidustustega või muude erivajadustega üliõpilastele, kelle puhul loetakse piisavaks nende ütlusi selle kohta, et neil esinevad vastunäidustused maskikandmisele.
 

Ülikoolis toimub õppetöö tunniplaanijärgselt õppejõu poolt valitud viisil, kas kontaktõppes, hübriidõppes või distantsõppes. Kontaktõpe toimub auditoorselt. Hübriidõpe toimub auditoorselt, aga sellest tehakse ülekanne veebikeskkonda. Distantsõpe toimub veebipõhiselt. Vastavalt riskitaseme muutusele võib toimuda muudatusi ka õppekorralduses. Vaata riskitasemeid ja vastavaid käitumisjuhiseid

Oma tunniplaani vaata ÕIS-st. ÕIS-i logides palun veendu, et sinu kontaktandmed on õiged, sest ülikoolil võib tekkida vajadus üliõpilasega kiiresti ühendust võtta seoses COVID-19 levikuga.

Ülikool teeb tihedat koostööd Terviseametiga ja teavitab oma liikmeskonda, kui on vaja kasutusele võtta tavapärasest karmimad terviseohutuse meetmed. Olukorra muutumisel teavitame sellest üliõpilasi nii oma kodulehel kui e-maili teel.  
 

Järgida tuleb Terviseameti soovitusi    

 • Pese käsi. Käsi tuleks pesta sooja voolava vee ja seebiga, vajadusel kasutada alkoholipõhist käte desinfitseerimisvahendit.
 • Väldi kontakti. Väldi kontakti inimestega, kes köhivad või aevastavad. Kui seisad haigusnähtudega inimesele liiga lähedal, võid ka ise haigestuda.
 • Väldi silmade, nina ja suu katsumist. Kui puudutad oma silmi, nina või suud mustade kätega, siis on võimalus, et viirus kandub ka sinule edasi.
 • Kui sul on palavik, köha ja hingamisraskused, otsi varakult abi. Jälgi oma tervist ja püsi kodus. Argipäevadel helista enda perearstile, nädalavahetusel ajavahemikul 8.00-17.00 perearsti nõuandeliinile 1220. Perearstinõuandeliini arstid saavad testimisele saatekirju kirjutada vaid neile haiguskahtlusega inimestele, kelle isikut on võimalik tuvastada Smart-ID või Mobiil-ID lahendustega.
 • Kui sul on kerged hingamisteede haiguste sümptomid, järgi hoolikalt tavapäraseid kätehügieeni nõudeid ning võimalusel püsi kodus, kuni oled tervenenud.
 • Järgi hingamisteede hügieeni. Kui aevastad või köhid, siis kata oma suu ja nina ühekordse salvrätiga. Viska see koheselt prügikasti ja puhasta seejärel käed. Kui sul ei ole salvrätikut, kasuta oma varrukat (küünarvarre osa), aga mitte paljast kätt.
 • Suu ja nina katmine takistab pisikute ja viiruste edasi levimist. Kui aevastad vastu paljast kätt, siis võivad pisikud ja viirused sattuda sinu kaudu teistele inimestele ja esemetele, mida katsud.
   

Iga õppejõud saab lähtuda oma aine õpetamisel vabalt valitud ja tema hinnangul parimast õpetamise viisist. Jälgime hoolikalt viirusega seonduvat olukorda ning selle halvenedes võtame tarvitusele vajalikud meetmed õppetöö läbiviimise osas.

Sümptomite ilmnemisel kooli tulla ei tohi, võta ühendust perearstiga. Kui sul diagnoositakse COVID-19, siis palun teavita oma teaduskonda:

Inseneriteaduskond aime.piht@taltech.ee 
Loodusteaduskond kertu.kosk@taltech.ee 
Majandusteaduskond iris.laak@taltech.ee 
Infotehnoloogia teaduskond margus.kruus@taltech.ee 
Eesti Mereakadeemia heili.kangust@taltech.ee

Nii saab ülikooli volitatud esindaja koostöös Terviseametiga teha kindlaks edasised tegutsemise viisid nakkusohu vältimiseks ja edasi  levimise peatamiseks. Palun püsi kodus haigusnähtude täieliku kadumiseni. Vältimaks mahajäämist õppetöös sel perioodil palun küsi abi kaastudengitelt ja aine õppejõult. 

Tudeng
Viirusest tingitud probleemide ja küsimuste korral pöördu nõustamiskeskusesse studenthelp@taltech.ee, õppetööd puudutavates küsimustes aine õppejõu poole. 

Töötaja
Viirusest tingitud probleemide ja küsimuste korral pöördu Personaliosakonna poole liina.vossotskaja@taltech.ee, töökorraldust puudutavas küsimustes pöördu oma vahetu juhi poole.  

Välistöötaja
Viirusest tingitud probleemide ja küsimuste korral pöördu Rahvusvaheliste töötajate keskuse poole internationalcentre@taltech.ee, töökorraldust puudutavas küsimustes pöördu oma vahetu juhi poole.  

Kultuurikollektiivide liige helen.tamm@taltech.ee   

Spordihoone külastajarait.kabin@taltech.ee

Nõustamistel eelista meili või telefoni teel suhtlemist.

Sõltuvalt riigist, millest Eestisse saabutakse, tuleb vajadusel olla 14 päeva eneseisolatsioonis, kõrge riskiga kolmandatest riikidest naasmisel teha lisaks ka kaks koroonatesti. Üks tuleb teha saabumisel ja teine 14. päeval peale saabumist. Testida on võimalik Synlabis. Protseduuride osas tuleb lähtuda Välisministeeriumi seisukohtadest www.vm.ee

COVID-19 riskiriikidest Eestisse naasjad saavad isolatsioonikohustuse lühendamiseks ning tööle naasmiseks lasta end koroonaviiruse suhtes Tallinna lennujaamas ja sadamas testida. Piiril koroonatesti tegemine ja 7 päeva hiljem toimuv kordustestimine isolatsioonikohustuse lühendamiseks on mõeldud eelkõige tööle naasmise kiirendamiseks, aga õppijad võivad samuti teha piiril koroonatesti, ent esimene negatiivne testitulemus ei anna õigust kohe haridusastutusse naasta.

Kui vähemalt 7 päeva pärast esimest testi tehakse teine test, mille tulemus on samuti negatiivne, loetakse see võrdseks 14-päevase eneseisolatsiooniga.

Liikumisvabaduse piirang ehk eneseisolatsioon tähendab seda, et inimene on 14 päeva alates Eestisse saabumisest kohustatud hoiduma mittehädavajalikest kontaktidest ja võib oma elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda üksnes arsti juurde minemiseks, toidu, esmatarbekaupade ja ravimite ostmiseks või hädajuhtumil. Karantiini tuleb jääda isikutele, kes on saanud vastava korralduse Terviseametilt, kes seab ka karantiini nõuded.

Ühiselamu on kõiki oma elanikke teavitanud eneseisolatsiooni reeglitest. Vajadusel uuri lisaks üliõpilaskülalt

Kui üliõpilane rikub sihilikult Terviseameti poolt kehtestatud reegleid siis vastavalt ÕKE §-i 32 lg 1 punktile 3 on ülikoolil õigus ta eksmatrikuleerida, välistudengid saadab PPA 30 päeva jooksul riigist välja. Nakkushaiguste ennetamist ja tõrjet reguleerib vastav seadus.

Viiruse tuvastamise puhul võta ühendust oma perearstiga. Samuti palun teavita oma teaduskonda:

Inseneriteaduskond aime.piht@taltech.ee 
Loodusteaduskond kertu.kosk@taltech.ee 
Majandusteaduskond iris.laak@taltech.ee 
Infotehnoloogia teaduskond margus.kruus@taltech.ee 
Eesti Mereakadeemia heili.kangust@taltech.ee

Nii saab ülikooli volitatud esindaja koostöös Terviseametiga teha kindlaks edasised tegutsemise viisid nakkusohu vältimiseks ja edasi  levimise peatamiseks. Palun püsi kodus haigusnähtude täieliku kadumiseni. Vältimaks mahajäämist õppetöös sel perioodil palun küsi abi kaastudengitelt ja aine õppejõult. 

Terviseameti soovitustega saad tutvuda siin

Kui üliõpilasel on kroonilised haigused, mille tõttu tema arst peab vajalikuks igasugustest kontaktidest hoidumist, siis on võimalik, et perearst annab üliõpilasele tõendi seoses tervisega akadeemilise puhkusele siirdumiseks. 

Eneseisolatsioon kestab üldjuhul 2 nädalat. Palun küsi sel perioodil abi kaastudengitelt ja uuri õppejõult, kuidas saaksid distantsilt õppetööl osaleda. 

2.10 seisuga saab TalTechi linnakus ja hoonetes maske osta:

Kohvikud:

 • Peahoone söökla (U01)
 • R-Kiosk (U04)
 • U06a kohvik
 • ICT kohvik (Akadeemia tee 15a)
 • Loodusmaja kohvik (Akadeemia tee 15)


Snäkiautomaadid

 • ICT, 1. korruse fuajee 
 • SOC, 2. korruse fuajee
 • Spordihoone
 • Peamaja fuajee, 1. korrus

Virumaa kolledžis saab maske valvelauast. 

Tartu kolledžist saab maske õppetöö juhataja juurest.

Kuressaares müüb maske R-Kiosk, mis asub 100 m kaugusel õppehoonest.

EMERAs on maskid müügil snäkiautomaadis.