Tallinna Tehnikaülikool

Teabekeskus pakub kursusi kõigile, kes on motiveeritud saavutama häid testitulemusi.

SAT testi töötoad

SAT testi töötoad on mõledud neile, kes valmistuvad 3. detsembril toimuvaks SAT testiks.

Töötubades tutvustakse SAT testi sisu, testi ülesehitust ja erinevate ülesannete lahendamise parimaid strateegiaid. Juhendatakse, kuidas mõista küsimuste püstitust ning antakse soovitusi aja ratsionaalseks kasutamiseks. Koos harjutatakse läbi kõik testi osad. 

Toimumisaeg: neljapäeviti 3.; 10.; 17; ja 24. novembril kell 17.00-18.30.

Lektor: Gabriel Anderson (USA).
Töötubade töökeel on inglise keel.

Töötubades osalemine on tasuta, kuid eeldame testi tutvustavate materjalide läbivaatamist enne kursuse algust (SAT Student Guide, vt
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/inside-the-test/study-guide-students).

Palume  SIIN! registreerida
 

Tasuta TOEFL iBT® lühikursus

18. oktoobrist kuni 15. novembrini 2022.

REGISTREERIMISVORM

Testiülesannete harjutamisele keskenduv tasuta lühikursus iseseisvate õppijate toetamiseks. Oodatud on kõik TOEFL testiks valmistujad, kes on iseseisvalt tutvunud testi ülesehituse ja sisuga, kuid kes soovivad lihvida erinevate testiülesannete lahendamist aja peale.
Kursuse töökeel on inglise keel.

Lektor: Kärt Rummel (PhD, Tallinna Tehnikaülikool)

Maht: 1,5 akadeemilist tundi  üks kord nädalas teisipäeva õhtuti kell 18.00.

Tundides keskendutakse erinevalt laadi testiülesannete efektiivsele lahendamisele ja erinevat tüüpi küsimustest arusaamisele. Harjutatakse  testiülesannete lahendamist  aja peale. Võetakse läbi kõik testi osad: lugemine, kuulamine, kõnelemine ja kirjutamine ning integreeritud testiülesannete (kuulamine-lugemine-kõnelemine ja kuulamine-lugemine-kirjutamine) lahendamise strateegiad. Harjutatakse testi esseede kirjutamist ning saadakse nende kohta tagasisidet.

Õppematerjalid: autentsed jaotusmaterjalid testimisfirmalt ETS ja teistelt kirjastustelt.
Täiendavate näidistestide tegemise võimalus Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskuses. 

 

Tasuta TOEFL testi e-kursus

Testimisfirma ETS pakub edX platvormi kaudu tasuta TOEFL testi kursust.
Kursus kestab 6 nädalat. Esimesel nädalal tehakse testile üldine sissejuhatus, nelja nädala jooksul keskendutakse oskustele, mida TOEFL testib (lugemine, kuulamine, rääkimine ja kirjutamine), kuuendal nädalal tehakse kokkuvõtted ja antakse viimaseid kasulikke näpunäiteid.
Kursuse töökeel on inglise keel.

Täpsem info ja registreerimine:
https://www.edx.org/course/toeflr-test-preparation-insiders-guide-etsx-toeflx-2#!