Site logo

TOEFL iBT®

TOEFL iBT® on rahvusvaheliselt tunnustatud akadeemilise inglise keele test. Testi nõutakse ülikoolidesse kandideerivatelt rahvusvahelistelt üliõpilastelt, kelle emakeel ei ole inglise keel.

TOEFL iBT® on internetipõhine (internet-based test), milles kombineeritult mõõdetakse nelja oskust: listening, reading, writing, speaking. TOEFL iBT® kestab neli ja pool tundi, testi jooksul on lubatud teha märkmeid. Testi tegemise aegu saab vaadata SIIT.

Loe siit testi ülesehituse kohta

NB! Alates 1. augustist 2019 on TOEFL test lühem. Muudetud testi kohta saab lugeda siit: Introducing a Better TOEFL iBT® Test Experience

Iga osa eest on võimalik saada kuni 30 punkti, kokku on võimalik saada kuni 120 punkti. Bakalaureusetaseme keskmine on umbes 79 punkti, magistritasemel 100, kuid täpsed nõuded testi punktisummale kehtestavad ülikoolid ise.

Kasulikke materjale:

TOEFL iBT® test ja inglise keele riigieksam: kui õpilasel on olemas vähemalt B1 keeleoskuse taset kinnitava rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksami sooritamist tõendav dokument, saab ta sellega asendada vastava aine võõrkeele riigieksami, kui esitab koolile keeleoskuse tunnistuse hiljemalt jooksva õppeaasta 20. jaanuariks. Nõuetekohaseks TOEFL testi tulemuseks loetakse vähemalt 57 punkti, et asendada inglise keele riigieksamit. TOEFL testi kood tulemuse saatmiseks SA Innovesse (ingl k Foundation Innove) on 5771.

Ka võõrkeeleõpetajad on oodatud testi tegema! Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit (EVÕL) viib 2017-2020 a läbi ESF projekti „Rahvusvaheline keeleeksam“, mille kaudu hüvitatakse nii võõrkeeleõpetajaks õppivatele üliõpilastele kui ka tegevõpetajatele rahvusvahelise B2, C1 või C2 taseme keeleeksami sooritamise kulud. Hüvitamisele kuuluvad ka TOEFL testi tegemise kulud.

Täpsem info ja tingimused:
http://www.voorkeelteliit.eu/programmidprojektid