Tallinna Tehnikaülikool

Ülemaa elektrivõrkude sajanda aasta juubel

Uudised_EE_instituut_konkurss

Ülemaa elektrivõrkude sajandat juubeliaastat tähistatakse Elektrilevi OÜ eestvedamisel ja selle raames toimub eesti elektrivõrkude ajaloo uurimistööde konkurss.

Auhinna kättesaamise eelduseks on ettekande esitamine oma uurimistöö teemal ajaloo konverentsil.

 • I Koht   600 eur
 • II Koht  500 eur
 • III Koht 400 eur

ERIPREEMIAD:

 • Parim tudengitöö: 250 eur
 • Rahva lemmik: 250 eur  /valitakse ajaloo konverentsil

Hindamiskomisjonil on õigus auhindu vääriliste tööde puudumisel mitte välja anda või auhinnafond ümber jagada.

 • Tähtaeg 04.09.2023.
 • Uuritav periood käsitleb ajavahemikku:
                -  Kuni aastani 1945
                -  Ajajärku ajaloos tänapäevani.
 • Esitatava töö oodatav pikkus on vähemalt 10 000 tähemärki.
 • Töö peab olema esmaesitletud selle konkursi raames.

Varalised autoriõigused võidutööde kasutamiseks jäävad Elektrilevile.
Viidata kasutatud materjalidele vastavalt kirjalike tööde vormistamise juhendile https://taltech.ee/kirjalike-toode-vormistamine
Väljapakutud teemad on näidised ning võib julgelt leida ka oma teema. Teemade valikul ja sobivusel on abiks korraldusmeeskond.
Kontakt: brenda.pent@taltech.ee  56908306

INFORMATSIOONI LEIAB:

 • Rahvusarhiivist
 • Muuseumidest
 • Eesti Energia Varamu kogude säilikutest /kontakt:  Janika Orav   janika.orav@enefit.ee  53027314 

 • Eesti mõne piirkonna või elektrijaamale kuuluva elektrivõrgu areng võrgu loomise või jaama ehitamise algusajast aastani 1945.
  Näiteks: Tallinna linna elektrivõrgud 19. sajandi algusest aastani 1945, Ida-Virumaa elektrifitseerimine ja AS Virumaa Elekter, Rakvere -Tapa, Narva linn ja selle ümbrus, Eesti suurettevõtete elektrivõrgud, Eesti tööstuse (või põllumajanduse) elektrifitseerimine aastani 1945 (sh mõisade ja talude elektrifitseerimine).
 • Elektrivõrkude planeerimine ja tehniline seadmestamine (elektriliinid, alajaamad ja muud primaarseadmed, sekundaarseadmed) ja arengud aastani 1945 ja peale 1945 aastat (võrguskeemid, paigaldiste tehnilised nõuded, kasutatud seadmed ja materjalid, erinevad tarnijad ja tootjad).
 • Elektrivõrkude operatiivjuhtimine, võrkude töökindlus, rikked ja nende likvideerimine.
 • Üle-eestilised elektrivõrkude arengukavad kuni tänapäevani ja nende elluviimine.
 • Seadusandlus ja tehnilised nõuded elektrivõrkudele ja tarbijate elektripaigaldistele, riikliku tehnilise järelevalve kord, kontrollorganid ja nende tegevus, standardiseerimine.
 • Elektrivõrkude üleviimine alalisvoolult vahelduvvoolule Eesti linnades.
 • Ühistuline liikumine ja elektriühistute tegevus kohalike kesk- ja madalpingevõrkude arendamisel erinevates Eesti maapiirkondades eelmise sajandi kolme-neljakümnendatel aastatel.
 • Elektri müük: tehnilised tingimused, tariifid, klienditeenindus elektrivõrkudes aastani 1945.
 • Eesti elektrivõrkude statistiline andmestik (võrkude füüsilised mahud, kasutatavad nimipinged, neutraali maandusrežiimid, kliendiarvud, kasutatavad tariifid, energiakogused jne) läbi aegade.

 • Korraldusmeeskonna juht: Ivo Palu – Tallinna Tehnikaülikool
 • Hindamiskomisjoni juht: Mihkel Härm - Elektrilevi
 • Hindamiskomisjoni liikmed:
  Raivo Rebane - Elektrilevi
  Jako Kotkas – Enefit Connect
  Tiit Metusala – Tallinna Tehnikaülikool
  Lembit Vali - Eesti Elektroenergeetika Selts
  Ülo Treufeldt – Tallinna Tehnikaülikool
 • Koordinaator:  Brenda Pent  /brenda.pent@taltech.ee  56908306
Uudised_EE_instituut_konkurss