Tallinn University of Technology

IKT lõputööde konkurss 2014

Ülevaade lõputööde eelkaitsmiskonkursist

9. juunil toimus TTÜ Tudengimajas juba teist aastat IKT tudengite lõputööde eelkaitsmiskonkurss. Komisjonid, kuhu kuulusid teiste seas ka tööandjate esindajad, selgitasid välja kolm parimat IKT alase lõputöökirjutajat nii bakalaureuse- kui ka magistritasemel.

Möödunud aasta suve hakul võistlesid lõputööde eelkaitsmiskonkursil ainult informaatika bakalaureustudengid. Tänavu aga toimus konkurss kahes eraldi arvestuses – bakalaureusetööd ja magistritööd. Konkursiga ühinesid IT Akadeemia egiidi alla kuuluvad arvutisüsteemide ja küberkaitse magistriõppekavad.

Konkursi peamine eesmärk oli valmistada tudengeid ette akadeemiliseks kaitsmiseks ning pakkuda kaastudengitele inspiratsiooni diplomitöö tarbeks. Teisalt said IKT ettevõtted aimu TTÜ-st tööturule sisenevate tudengite oskustest ja lõputööde üldisest tasemest.

Hindamiskomisjonid kuulasid kokku ära 14 tudengi ettekanded, neist 8 olid informaatika bakalaureuseõppekavalt ja 6 magistriõppekavalt (2 arvutisüsteemide -, 4 küberkaitse õppekavalt). Parimaid tunnustati stipendiumiga.

Bakalaureusetasemel moodustus esikolmik:

  • I koht (stipendium 800 €) - Heidi Taperson, lõputööga „Broneeringute süsteem ilusalongidele“, juhendaja Jaagup Irve;
  • II koht (stipendium 600 €) – Triin Samuel, lõputööga „Eesti vabaõhumuuseumi kaardirakendus Androidile“, juhendaja Jaagup Irve;
  • III koht (stipendium 400 €) – Oliver Kell, lõputööga „Eesti sündmuste andmete automaatne kaevandamine“, juhendaja Ago Luberg.

Bakalaureuseastme võidutööde puhul oli märkimisväärne, et lõputöö raames lahendama asutud ülesanded osutusid töökäigus kordades mahukamaks ja keerukamaks, kui esialgselt hinnati. Autorid aga suhtusid sellese, kui väljakutsesse ning lahendasid töö terviklikust silmas pidades ka plaanivälised ülesanded ja seda sealjuures väga hästi.

Magistritaseme esikolmik oli järgnev:

  • I koht (stipendium 1000 €) - Jaanus Kaugerand, lõputööga „Autonomous Unmanned Aerial System as a Component in A Tactical System of Systems“, juhendaja Jürgo-Sören Preden;
  • II koht (stipendium 800 €) – Tiia Sõmer, lõputööga „Educational computer game for cyber security: game concept“, juhendaja Rain Ottis;
  • II koht (stipendium 800 €) – Markus Kont, lõputööga „Event Management and active defense framework for small companies”, juhendaja Risto Vaarandi.

Ettekannete vahele mahutus põnev avalik diskussioon tööandjatega. Arutleti tööandja ootuste üle värsketele lõpetajatele.

Tööandjad rõhutasid ülikooli lõpetaja suhtlemisoskuse, silmaringi ja praktilise kogemuse olulisust. IKT sektori esindajad olid ühisel nõul, et kõike eelnimetatut ei saa ülikool pakkuda. Suhtlemisoskus on pigem isikuomadus ning seda ei saagi ülikool õpetada, vaid ainult täiendada. Igati tänuväärsed on silmaringi avardavad üldained õppekavas ning nende mahtu ei pruugi vähendada erialaainete osakaalu suurendamise eesmärkidel. Programmeerimisoskuse omandab tudeng peamiselt läbi praktika või alles tööl. Tööandjad teadvustasid praktikakohtade tähtsust ja olid ühisel nõul, et peavad siinkohal ise kaasa aitama.

Ümber lükati fakt palju räägitud IT oskustega töötajate põuast. Tööandjad küll otsivad pidevalt töötajaid, kuid väga suurt puudujääki Eesti turul ei tunnetata. Samuti ollakse avatud ka teistest riikidest tööle kandideerijate suhtes. Lõpetuseks aga toodi välja asjaolu, et Java arendajaid otsivad kõik firmad!

Kohtumiseni lõputööde konkursil 2015. a juunis!

Elena Vaarmets         
Projektiadministraator
Arvutiteaduse instituut                    

elena.vaarmets@ttu.ee

Üritust korraldas TTÜ arvutiteaduse instituut, informaatikainstituut, arvutitehnika instituut ja elektroonikainstituut Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse IT Akadeemia programmi toel. IT Akadeemia programmi näol on tegemist tänuväärse algatusega, mille sihiks on IKT kõrghariduskvaliteedi ja konkurentsivõime tõstmine ning IKT alase kõrghariduse turustamine.

IT Akadeemia logo väike