Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Anda teadmised ettevõtte finantsaruannete komplekssest analüüsist.

Target group:

Pearaamatupidajad, finantsjuhid, raamatupidajad, finantsistid

Prerequisites:

Baasteadmised raamatupidamisarvestusest ja finantsaruannete analüüsist.

Topics:

Täienduskoolituse "Pearaamatupidaja-finantsjuht" õppemoodul. Ettevõtte finants- ja elutsükkel. Ettevalmistus finantsaruannete analüüsiks. Finantssuhtarvude sisu ja arvutusvalemid. Vara ja tööjõu kasutamise efektiivsuse, käibekapitali, tasuvuse ja maksevõimesuhtarvud. Tootmis-, operatsiooni- ja rahatsükli pikkuse arvutamine ja analüüs. Finantssuhtarvude võrdlusanalüüsi kaasuste lahendamine reaalsete ettevõtete näitel. Vertikaal-, horisontaal- ja trendianalüüs. Efektiivsusmaatriksi kasutamine finantsaruannete analüüsil. Ettevõtte üldine efektiivsusmaatriks. Järjestusülesande lahendamine. Teguranalüüs ja ahelasendusmeetod. Du Ponti valem. Rahakäibe analüüs. Kassapõhised suhtarvud. Pankroti ennustamine. Eripäraste finantsaruannete analüüs kindlustusseltside, pankade ja sihtasutuste näidetel. Väärtussuhtarvude analüüs. Andmete visualiseerimine.

Study results:

Õppur oskab kasutada finantsaruannetes esitatavat informatsiooni, tunneb levinuimaid ja uuemaid finantsanalüüsi meetodeid ning suudab nende abil analüüsida ettevõtte äritegevuse erinevaid külgi.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 32 academic hours
autonomous/other study: 24 academic hours

EAP:

2

Graduation document:

Tõend

Lector:

Paavo Siimann

Contact:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee

Price:

472.13 € + VAT/participant

Price comment:

Tasuda saab osade kaupa. TalTechi töötajatele, üliõpilastele ja vilistlastele hinnasoodustus 10%.

Location:

veebiõpe

Timetable:

13.01.2024


09:30 - 16:00

Finantsaruannete analüüs edasijõudnutele


27.01.2024


09:30 - 16:00

Finantsaruannete analüüs edasijõudnutele


10.02.2024


09:30 - 16:00

Finantsaruannete analüüs edasijõudnutele


09.03.2024


09:30 - 16:00

Finantsaruannete analüüs edasijõudnutele


Location:

veebiõpe

Price:

472.13 € + VAT/participant

Price comment:

Tasuda saab osade kaupa. TalTechi töötajatele, üliõpilastele ja vilistlastele hinnasoodustus 10%.

Volume:

contact study:
32 academic hours
autonomous/other study:
24 academic hours

EAP:

2

Contact:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee