Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Anda ülevaade hoonete tehnosüsteemidest ja nende toimimisest. Anda oskused hoonete tehnosüsteemide juhtimise kavandamiseks, et tagada hoonete tõhus toimimine ja hea sisekliima.

Target group:

Tehnilise kõrgharidusega spetsialistid, kes tegutsevad kütte- ventilatsiooni ja jahutuse või hooneautomaatika valdkonnas ja soovivad täiendada teadmisi hoonete tehnosüsteemide juhtimise osas.

Prerequisites:

Tehniline kõrgharidus
Motivatsioonikiri
Motivatsioonikirjas tuleks tuua välja järgnev:
• Senine kogemus hoonete tehnosüsteemide ja/või hooneautomaatika valdkonnas
• Motivatsioon pakutavate teadmiste omandamiseks
• Kirjeldus, kuidas töö kõrvalt auditoorses õppetöös osaleda

Topics:

EKK5100- Hoonete tehnosüsteemid 6EAP- sügissemester (kontaktõpe)
ATR0130- Arukate hoonete automaatika6 EAP- kevadsemester (kontaktõpe)
EKK5090- Tehnosüsteemide koostoimimine ja -juhtimine 6 EAP (kontaktõpe)- eelduseks Küte II (EKK5012) ja Ventilatsioon II (EKK5022)

Study results:

Hoone automaatika ja tehnosüsteemide mikrokraadi läbinu:
• orienteerub hoone tehnovõrkude projekteerimise, ehituse, järelvalve ja hooldamise nõuetes;
• tunneb tehnosüsteemide toimimis- ja juhtimispõhimõtteid, nende mõju hoone sisekliimale ja energiatõhususele ning süsteemide omavahelist mõju
• oskab koostada automaatika lähteülesannet ja lähteülesaineid ruumi, tehnosüsteemi ja hoone tasemel
• oskab analüüsida hooneautomaatika süsteemi toimivust

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 192 academic hours
autonomous/other study: 276 academic hours

EAP:

18

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

EKK5100 Hoonete tehnosüsteemid- Argo Kuusik, Peeter Parre, Aivar Rant

ATR0130 Arukate hoonete automaatika- Martin Thalfeldt, Tuule Mall Parts

EKK5090 Tehnosüsteemide koostoimimine ja-juhtimine- Jevgeni Fadejev, Andrei Engels- eelduseks on Küte II (EKK5012) ja Ventilatsioon II (EKK5022)

Contact:

avattud õppe keskus, +372 5209 657, mikrokraadid@taltech.ee; Martin Thalfeldt, 6203600, martin.thalfeldt@taltech.ee

Price:

990 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Registration deadline:

21.06.2024 23:59

Comment:

Mikrokraadikavale võetakse vastu 10 osalejat. Kandideerimistingimus: Motivatsioonikiri : Senine kogemus hoonete tehnosüsteemide ja hooneautomaatika valdkonnas; Motivatsioon pakutavate teadmiste omandamiseks; Kirjeldus, kuidas töö kõrvalt auditoorses õppetöös osaleda

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

Price:

990 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Volume:

contact study:
192 academic hours
autonomous/other study:
276 academic hours

EAP:

18

Contact:

avattud õppe keskus, +372 5209 657, mikrokraadid@taltech.ee; Martin Thalfeldt, 6203600, martin.thalfeldt@taltech.ee