Tallinn University of Technology

Aim of the course:

• luua süsteemne ja terviklik ettekujutus kvaliteedijuhtimise ja juhtimiskvaliteedi arendamise praktikast tänapäeva maailmas;
• anda pädevus sobiva kvaliteedistrateegia valikul ja juurutamisel oma organisatsioonis;
• analüüsida organisatsiooni ja leida võimalusi organisatsiooni probleemide loovaks lahendamiseks ja jätkusuutlikkuse suurendamiseks

Target group:

Inimesed, kes vastutavad organisatsioonis toodete ja protsesside kvaliteedi ja sellega seotud kulude eest (tippjuhid, kvaliteedijuhid, arendusjuhid, kõik kvaliteedi eest vastutavad töötajad).

Topics:

Kvaliteedialase mõtlemise üks nurgakivisid on statistiline mõtlemine ja oskus kasutada lihtsaid statistilisi meetodeid. Protsessijuhtimine ei ole mõeldav ilma statistilise protsessiohjeta ja protsessi suutvuse hindamiseta. Tutvustatakse eelkõige kliendi vajadustest lähtuvat ja tuntavat mõõdetavat rahalist tulu andvale metoodikat, mis on tuntud 'kuue sigma' projektide nime all.

Hajuvuse olemus. Hajuvuse põhjused ja liigid.
Statistiliste meetodite kasutamise alused kvaliteediohjes. Andmete ja meetodite liigitus.
'Seitse lihtsat meetodit': Pareto diagrammid, põhjuse-tagajärje diagrammid, andmekogumisvormid, histogrammid, stratifitseerimine, korrelatsioonidiagrammid, ohjekaardid.
Ohjekaardid: alused, liigitus, kasutamine.
Protsesside suutvusanalüüs.
Valimvastuvõtukontroll. Dispersioon- ja regressioonanalüüs. Eksete tsensuur.
Taguchi meetodid.
Toodete töökindluse hindamine ja statistilised mudelid.
Statistilise protsessiohje (SPO) evitamine ettevõttes.
Kuus sigmat: metodoloogia ülevaade, mõõtesüsteemi hindamine.

Study results:

Koolituse läbinu:
• tunneb statistilise protsessiohje põhimõisteid ja lähenemisviise hajuvuse käsitlemiseks protsesside kvaliteediohjel;
• teab protsesside kvaliteediohjes kasutatavaid statistilisi karakteristikuid, andmete ja statistiliste meetodite liigitusi;
• tunneb kvaliteediohjes kasutatavaid statistilisi meetodeid;
• oskab kasutada meetodipaketti “seitse lihtsat meetodit";
• teab kuue sigma projektides kasutatavaid lähenemisviise ja nende praktilise rakendamise kogemust.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 16 academic hours
autonomous/other study: 10 academic hours

EAP:

1

Graduation document:

TalTech certificate

Lector:

Kvaliteedijuhi pädevuskoolitust korraldab Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut koostöös Eesti Kvaliteediühinguga.

Koolitajateks on antud valdkonnas kogenud spetsialistid - õppejõud, konsultandid, sertifitseerijad, assessorid, kvaliteedijuhid, tegevjuhid.

Contact:

Tiia Tammaru, 56636679, tiia.tammaru@taltech.ee; Maarja Tosso, 620 3943, maarja.tosso@taltech.ee

Price:

395 € + VAT/participant

Price comment:

Eesti Kvaliteediühingu liikmetele lisaks hinnasoodustus 5%.

Comment:

See kursus on osa "Kvaliteedijuhi pädevuskoolituse" koolitusprogrammist

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5

Price:

395 € + VAT/participant

Price comment:

Eesti Kvaliteediühingu liikmetele lisaks hinnasoodustus 5%.

Volume:

contact study:
16 academic hours
autonomous/other study:
10 academic hours

EAP:

1

Contact:

Tiia Tammaru, 56636679, tiia.tammaru@taltech.ee; Maarja Tosso, 620 3943, maarja.tosso@taltech.ee