Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Matemaatikaolümpiaadiks ettevalmistamine.

Target group:

10. klassi õpilased

Study results:

Matemaatikaalaste teadmiste areng.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 36 academic hours

Graduation document:

PU

Lector:

Tiia Penjam, Riina Timmermann

Contact:

Maris Velström, 56658600, maris.velstrom@taltech.ee

Price:

45 €/participant

Comment:

Neljapäeviti kl 17.00-18.30

Location:

Tallinna Tehnikaülikool

Timetable:

28.09.2023


17:00 - 18:30

Protsentarvutus
Lector: Tiia Penjam


05.10.2023


17:00 - 18:30

Algebraliste avaldiste teisendamine ja hulkliikme tegurdamine
Lector: Tiia Penjam


12.10.2023


17:00 - 18:30

Polünoom ja selle nullkohad. Polünoomide jagamine
Lector: Tiia Penjam


19.10.2023


17:00 - 18:30

Horneri skeemi tutvustus
Lector: Tiia Penjam


02.11.2023


17:00 - 18:30

Matemaatiline indukstioon
Lector: Tiia Penjam


09.11.2023


17:00 - 18:30

Ülesandeid olümpiaadidelt (protsent, algebralised avaldised, mat. induktsioon)
Lector: Tiia Penjam


23.11.2023


17:00 - 18:30

Horneri skeemi rakendus
Lector: Riina Timmermann


30.11.2023


17:00 - 18:30

Kõrgema astme võrrandid, lihtsustamine
Lector: Riina Timmermann


07.12.2023


17:00 - 18:30

Võrrandisüsteemide lahendamine erinevate võtetega
Lector: Riina Timmermann


14.12.2023


17:00 - 18:30

Võrrandid ja -süsteemid koolivoorus
Lector: Riina Timmermann


11.01.2024


17:00 - 18:30

Arvuteooria 1
Lector: Riina Timmermann


18.01.2024


17:00 - 18:30

Arvuteooria 2
Lector: Riina Timmermann


25.01.2024


17:00 - 18:30

Arvuteooria 3
Lector: Riina Timmermann


01.02.2024


17:00 - 18:30

Parameetriga võrrand
Lector: Riina Timmermann


08.02.2024


17:00 - 18:30

Arvuteooria 4
Lector: Riina Timmermann


15.02.2024


17:00 - 18:30

Loogikaülesanded
Lector: Riina Timmermann


22.02.2024


17:00 - 18:30

Geomeetria
Lector: Riina Timmermann


07.03.2024


17:00 - 18:30

Geomeetria
Lector: Riina Timmermann


Location:

Tallinna Tehnikaülikool

Price:

45 €/participant

Volume:

contact study:
36 academic hours

Contact:

Maris Velström, 56658600, maris.velstrom@taltech.ee