Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Õppemooduli eesmärk on arendada ja disainida robot, mis suudaks tuvastada väikese tulekahju ning selle ära kustutada. Tegevuse eesmärk on soodustada tervikliku ja laiapõhjalise insenertehnilise maailmapildi tekkimist ning aidata mõista seoseid erinevate tehniliste ja disainialaste valdkondade vahel.

Target group:

9.-12. klassi õpilased

Topics:

Tuleviku insener-disainer (TID) on uudne ja Eestis ainulaadne õppeprogramm, mille laiem teema on kliimamuutused ning nende mõju ühiskonnale. Moodulis “Kuidas kustutada tuld?” integreeritakse inseneeria ja disain tuletõrje-roboti ehitamiseks. Programmi läbiviimist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Study results:

Mooduli läbinud õpilane oskab arvestada oluliste kliimaneutraalsuse, säästva ressursikasutuse ja ohutuse põhimõtetega roboti ehitamisel ning valida selleks sobivaima tehnilise lahenduse. Oskab planeerida töid, luua töö kavandeid nii paberil kui prototüübi näol, valida materjale ja planeeritud töid teostada.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 60 academic hours

EAP:

2

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Kertu Lepiksaar, Kenari Koonik, Siim Poom (TalTech); Mihkel Mäll, Mihkel-Emil Mikk (EKA)

Contact:

Katariina Pops, 620 3686, katariina.pops@taltech.ee

Price:

60 €/participant

Registration deadline:

18.09.2023 23:59

Location:

Tallinna Tehnikaülikool ja Eesti Kunstiakadeemia

Timetable:

23.09.2023


10:00 - 15:15

Mooduli tutvustus. Sissejuhatus teemasse.


14.10.2023


10:00 - 15:15

Lähteülesande detailne formuleerimine: mida peab tuletõrje-robot oskama ja kes on sihtgrupp. Robootika alused.


04.11.2023


10:00 - 15:15

Tuletõrje-roboti maketi loomine.


18.11.2023


10:00 - 15:15

Tuletõrje-roboti ehitamine ja disainimine.


09.12.2023


10:00 - 15:15

Tuletõrje-roboti ehitamine ja disainimine.


13.01.2024


10:00 - 15:15

Tuletõrje-roboti ehitamine ja disainimine.


17.02.2024


10:00 - 15:15

Tuletõrje-roboti ehitamine ja disainimine.


09.03.2024


10:00 - 15:15

Tuletõrje-roboti ehitamine ja disainimine.


13.04.2024


10:00 - 15:15

Tuletõrje-roboti ehitamine ja disainimine.


11.05.2024


10:00 - 15:15

Robotite esitlemine. Tunnistuste jagamine.


Location:

Tallinna Tehnikaülikool ja Eesti Kunstiakadeemia

Price:

60 €/participant

Volume:

contact study:
60 academic hours

EAP:

2

Contact:

Katariina Pops, 620 3686, katariina.pops@taltech.ee