Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Ettevalmistus keemiaolümpiaadiks

Target group:

9. klassi õpilased

Topics:

Edukas esinemine keemiaolümpiaadil

Study results:

Edukas esinemine keemiaolümpiaadil

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 30 academic hours

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Kadriann Tamm (TalTech), Martin Saar (Tallinna Reaalkool), Katrin Soika (Gustav Adolfi Gümnaasium), Tiina Mägi ( Inglise Kolledž)

Contact:

Maris Velström, 56658600, maris.velstrom@taltech.ee

Price:

49 €/participant

Comment:

Tunnid toimuvad kolmapäeviti kell 16.15 - 17.45.

Location:

TalTech, Tallinna Reaalkool

Timetable:

27.09.2023


16:15 - 17:45

Metallide keemilised omadused, metallide elektrokeemilise aktiivsuse rida (pingerida)
Lector: Katrin Soika


04.10.2023


16:15 - 17:45

Redoksreaktsioonid, redoksreaktsioonide analüüs
Lector: Martin Saar


11.10.2023


16:15 - 17:45

Anorgaanilised ained: oksiidid ja nende keemilised omadused, amfoteersus
Lector: Kadriann Tamm


18.10.2023


16:15 - 17:45

Valik ülesandeid anorgaaniliste ainete vahelistest keemilistest reaktsioonidest
Lector: Katrin Soika


01.11.2023


16:15 - 17:45

Valik ülesandeid anorgaaniliste ainete seostest
Lector: Katrin Soika


08.11.2023


16:15 - 17:45

Orgaaniliste ainete struktuurivalemid
Lector: Kadriann Tamm


15.11.2023


16:15 - 17:45

Arvutused aine hulkadega, Avogadro arv
Lector: Martin Saar


22.11.2023


16:15 - 17:45

Arvutused aine hulkadega, molaarmass ja gaasi molaarruumala
Lector: Tiina Mägi


29.11.2023


16:15 - 17:45

Ainete, sh gaaside lahustuvus vees, arvutusülesanded lahuste koostisest
Lector: Tiina Mägi


06.12.2023


16:15 - 17:45

Arvutused aine hulkadega reaktsioonivõrrandi järgi, arvestades lahuste koostist
Lector: Martin Saar


10.01.2024


16:15 - 17:45

Labori praktika (nt tiitrimine moolarvutuse põhjal)
Lector: Kadriann Tamm


17.01.2024


16:15 - 17:45

Labori praktika (nt tiitrimine moolarvutuse põhjal)
Lector: Kadriann Tamm


24.01.2024


16:15 - 17:45

Valik ülesandeid lähtuvalt piirkonnavooru temaatikast
Lector: Katrin Soika


31.01.2024


16:15 - 17:45

Valik ülesandeid lähtuvalt piirkonnavooru temaatikast
Lector: Martin Saar


14.02.2024


16:15 - 17:45

kursuse kokkuvõte ja lõpetamine
Lector: Kadriann Tamm Martin Saar


Location:

TalTech, Tallinna Reaalkool

Price:

49 €/participant

Volume:

contact study:
30 academic hours

Contact:

Maris Velström, 56658600, maris.velstrom@taltech.ee