Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Füüsikaolümpiaadiks ettevalmistamine.

Target group:

8. ja 9. klasside õpilased

Study results:

Füüsikaalaste teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste areng.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 44 academic hours

Graduation document:

PU

Lector:

Jana Paju

Contact:

Maris Velström, 56658600, maris.velstrom@taltech.ee

Price:

59 €/participant

Comment:

Tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 18.15-19.45

Location:

Tallinna Tehnikaülikool ruum U02-107

Timetable:

25.09.2023


18:15 - 19:45

Sissejuhatus kursusesse, 8. klassi teemade kordamine
Lector: Jana Paju


02.10.2023


18:15 - 19:45

Valgus, peegeldumine ja murdumine. Teoreetilised alused ja piirkonnavooru olümpiaadi ülesannete lahendamine
Lector: Jana Paju


09.10.2023


18:15 - 19:45

Lääts ja kujutis. Teoreetilised alused ja piirkonnavooru olümpiaadi ülesannete lahendamine
Lector: Jana Paju


16.10.2023


18:15 - 19:45

Valgusõpetuse praktikum
Lector: Jana Paju


30.10.2023


18:15 - 19:45

Kiirus ja liikumisegraafik. Teoreetilised alused ja piirkonnavooru olümpiaadi ülesannete lahendamine
Lector: Jana Paju


06.11.2023


18:15 - 19:45

Kehade vastastikmõju ja surve. Teoreetilised alused ja piirkonnavooru olümpiaadi ülesannete lahendamine
Lector: Jana Paju


13.11.2023


18:15 - 19:45

Energia ja töö. Teoreetilised alused ja piirkonnavooru olümpiaadi ülesannete lahendamine
Lector: Jana Paju


20.11.2023


18:15 - 19:45

Mehaanika praktikum
Lector: Jana Paju


27.11.2023


18:15 - 19:45

Elektriline vastastikmõju. Teoreetilised alused ja piirkonnavooru olümpiaadi ülesannete lahendamine
Lector: Jana Paju


04.12.2023


18:15 - 19:45

Elektrivool ja elektrienergia. Lõppvoorude olümpiaadiülesannete lahendamine
Lector: Jana Paju


11.12.2023


18:15 - 19:45

Elektrivool ja elektrienergia. Lõppvoorude olümpiaadiülesannete lahendamine
Lector: Jana Paju


08.01.2024


18:15 - 19:45

Soojusülekanne, kehade soojenemine ja jahtumine. Teoreetilised alused ja piirkonnavooru olümpiaadi ülesannete lahendamine
Lector: Jana Paju


15.01.2024


18:15 - 19:45

Tundi ei toimu
Lector: Jana Paju


22.01.2024


18:15 - 19:45

Kiirus ja liikumisegraafik. Lõppvooru olümpiaadi ülesannete lahendamine
Lector: Jana Paju


29.01.2024


18:15 - 19:45

Kehade vastastikmõju ja surve. Lõppvooru olümpiaadi ülesannete lahendamine
Lector: Jana Paju


05.02.2024


18:15 - 19:45

Energia ja töö. Lõppvooru olümpiaadi ülesannete lahendamine
Lector: Jana Paju


12.02.2024


18:15 - 19:45

Elektrivool ja elektrienergia. Teoreetilised alused ja piirkonnavooru olümpiaadi ülesannete lahendamine
Lector: Jana Paju


19.02.2024


18:15 - 19:45

Elektrivool ja elektrienergia. Teoreetilised alused ja piirkonnavooru olümpiaadi ülesannete lahendamine
Lector: Jana Paju


04.03.2024


18:15 - 19:45

Soojusülekanne, kehade soojenemine ja jahtumine. Lõppvoorude olümpiaadiülesannete lahendamine
Lector: Jana Paju


11.03.2024


18:15 - 19:45

Soojusülekanne, kehade soojenemine ja jahtumine. Lõppvoorude olümpiaadiülesannete lahendamine
Lector: Jana Paju


18.03.2024


18:15 - 19:45

Aine olekute muutused. Lõppvoorude olümpiaadiülesannete lahendamine
Lector: Jana Paju


25.03.2024


18:15 - 19:45

Aine olekute muutused. Lõppvoorude olümpiaadiülesannete lahendamine
Lector: Jana Paju


Location:

Tallinna Tehnikaülikool ruum U02-107

Price:

59 €/participant

Volume:

contact study:
44 academic hours

Contact:

Maris Velström, 56658600, maris.velstrom@taltech.ee