Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Infoturbe juhtimissüsteemi rakendamise koolitus võimaldab osalejatel saada põhiteadmised ja oskused infoturbe juhtimissüsteemi (Information Security Management System - ISMS) väljatöötamiseks ja rakendamiseks vastavalt rahvusvahelisele ISO/IEC 27001 standardile. Osalejad saavad hea ülevaate juhtimissüsteemi planeerimisest ning vastavate protsesside juurutamisest. Läbi praktiliste harjutuste ja juhtumianalüüside omandavad osalejad kogemuse infoturbe edukaks juhtimiseks.
Koolitusele järgneval päeval on võimalik lisatasu eest sooritada rahvusvaheline sertifikaadieksam (inglise keeles).

Target group:

• Asutuste ja ettevõtete infoturbe juhid, IT juhid, keskastme juhid
• Konsultandid, kellel vaja läbi viia infoturbe juhtimissüsteemi implementeerimist
• IT üksuse töötajad, infoturbe projektijuhid, vastavuskontrolli töötajad
• IT teenusepakkujad, turbe eest vastutavad töötajad, kvaliteedikontrolli töötajad

Topics:

Omanda rahvusvaheline PECB sertifikaat!

Study results:

• To understand the implementation of an ISMS
• To gain a comprehensive understanding of the concepts, approaches, standards, methods and techniques related to an ISMS
• To acquire the necessary expertise to support an organization in implementing, managing and maintaining an ISMS
• To acquire the necessary expertise to manage a team implementing ISO/IEC 27001

Language:

English

Volume:

autonomous/other study: 4/3 academic hours

Lector:

Andro Kull, PhD, PECB sertifitseeritud koolitaja

Contact:

Eda Kaljo, 6203604, eda.kaljo@taltech.ee

Price:

490 € + VAT/participant

Registration deadline:

08.04.2024 23:59

Comment:

Eksamile eelnevale kursusele on võimalik registreeruda siin: https://taltech.ee/kursus/39072

Location:

veebis

Location:

veebis

Price:

490 € + VAT/participant

Volume:

academic hoursautonomous/other study:
4/3 academic hours

Contact:

Eda Kaljo, 6203604, eda.kaljo@taltech.ee