Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Küberturbe juhtimise koolitus võimaldab osalejatel saada põhiteadmised ja oskused küberturbe programmi (Cyber Security Management System-CSMS) väljatöötamiseks ja rakendamiseks vastavalt rahvusvahelisele ISO/IEC 27032 standardile ja NIST küberturbe raamistikule. Osalejad saavad hea ülevaate küberturbe protsesside planeerimisest, küberturbe seostest teiste IT turbe valdkondadega ning rollide määratlemisest. Läbi praktiliste harjutuste ja juhtumianalüüside omandavad osalejad kogemuse kõberturbe programmi koostamiseks ja projekti edukaks juhtimiseks ning tulemuste kommunikeerimiseks.
Koolitusele järgneval päeval on võimalik lisatasu eest sooritada rahvusvaheline sertifikaadieksam (inglise keeles)

Target group:

Küberkaitse juhid ja spetsialistid, infoturbe juhid; Küberkaitse eksperdid; IT üksuse töötajad; Kõik spetsialstid, kes soovivad end küberkaitse valdkonnas realiseerida.

Prerequisites:

Soovitavalt varasem praktiline kokkupuude infoturbe või küberkaitsega.

Topics:

Omanda rahvusvaheline PECB sertifikaat!

Study results:

1. Acquire comprehensive knowledge on the elements and operations of a Cybersecurity Program in conformance with ISO/IEC 27032 and NIST Cybersecurity framework
2. Acknowledge the correlation between ISO/IEC 27032, NIST Cybersecurity framework and other standards and operating frameworks
3. Master the concepts, approaches, standards, methods and techniques used to effectively set up, implement, and manage a Cybersecurity program within an organization
4. Learn how to interpret the guidelines of ISO/IEC 27032 in the specific context of an organization
5. Master the necessary expertise to plan, implement, manage, control and maintain a Cybersecurity Program as specified in ISO/IEC 27032 and NIST Cybersecurity framework
6. Acquire the necessary expertise to advise an organization on the best practices for managing Cybersecurity

Language:

English

Volume:

autonomous/other study: 3 academic hours

Lector:

Andro Kull, PhD, PECB sertifitseeritud koolitaja

Contact:

Eda Kaljo, 6203604, eda.kaljo@taltech.ee

Price:

490 € + VAT/participant

Registration deadline:

06.05.2024 23:59

Comment:

Registreeru eelnevale kursusele siin: https://register.taltech.ee/tois.php?id=26999&koolitus=38253

Location:

veebis

Location:

veebis

Price:

490 € + VAT/participant

Volume:

academic hoursautonomous/other study:
/3 academic hours

Contact:

Eda Kaljo, 6203604, eda.kaljo@taltech.ee