Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Anda baasteadmised ettevõtte finantsaruannete analüüsist.

Target group:

Finantsistid, raamatupidajad, ettevõtte juhid, analüütikud

Prerequisites:

Baasteadmised raamatupidamisarvestuses.

Topics:

Täienduskoolituse kursuse "Raamatupidaja-finantsist" õppemoodul. Ettevõtte finantstsükkel. Peamised finantsaruanded, nende struktuur ja omavahelised seosed. Finantsaruannete kasutajad. Eeltöö aruannete analüüsimiseks. Väliskeskkonna mõjude arvestamine ettevõtte finantsaruannete analüüsimisel. Pehmete väärtuste hindamine. Ettevõtte usaldusväärsuse, tegevusaruande, audiitori järeldusotsuse ja kasutatavate arvestuspõhimõtete analüüs. Ettevõtete rühmitamine võrdlusanalüüsiks. Absoluut- ja suhtarvud. Suhtarvude põhiliigid. Vertikaal-, horisontaal- ja trendianalüüs. Keskmisemeetod (mahu- ja asendkeskmised). Ettevõtte arengukiiruse, vara ja tööjõu kasutamise, investeeringu ja müügitegevuse tasuvuse ja maksevõime suhtarvude arvutamise valemid. Suhtarvuanalüüs. Ettevõtte tugevate ja nõrkade külgede leidmise situatsioonianalüüs. Tööjõu kasutamise efektiivsuse analüüs. Rahakäibe aruande analüüs. Pankroti ennustamine.
Osalejatel on võimalus läbi teha kahe reaalse konkureeriva ettevõtte finantsaruannete võrdlusanalüüs.

Study results:

Õppur mõistab finantsaruannetes esitatavat informatsiooni, tunneb levinuimaid finantsanalüüsi meetodeid ning suudab nende abil baastasemel analüüsida ettevõtte äritegevuse erinevaid külgi.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 40 academic hours
autonomous/other study: 80 academic hours

EAP:

4

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Paavo Siimann

Contact:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee

Price:

480 €/participant

Price comment:

Õppemaksu võib tasuda osade kaupa. TalTechi töötajatele ja üliõpilastele hinnasoodustus 10%.

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Akadeemia tee 3. Osaliselt kontakt-, osaliselt veebiõpe

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Akadeemia tee 3. Osaliselt kontakt-, osaliselt veebiõpe

Price:

480 €/participant

Price comment:

Õppemaksu võib tasuda osade kaupa. TalTechi töötajatele ja üliõpilastele hinnasoodustus 10%.

Volume:

contact study:
40 academic hours
autonomous/other study:
80 academic hours

EAP:

4

Contact:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee