Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Anda teadmised ja kogemus tabelarvutusprogrammi MS Excel 2016 olulisematest funktsioonidest ja kasutusvõimalustest finantsisti igapäevatöö optimeerimise eesmärgil.

Target group:

Finantsistid, raamatupidajad, ettevõtjad, analüütikud

Prerequisites:

Baasteadmised MS Exelis

Topics:

Täienduskoolituse kursus "Raamatupidaja-finantsist". Vormindamine, paigutamine, lihtsamad valemid (summa, keskmine, minimaalne ja maksimaalne väärtus), lõikamine, kopeerimine, kleepimine (sh Paste Special erinevad alamfunktsioonid), aAbsoluutsed ja suhtelised lahtrid valemites, loetelude moodustamine (Fill in), ridade ja tulpade külmutamine, andmete grupeerimine ja sorteerimine, risttabeli koostamine (Pivot Table), graafikute koostamine (sh Pivot Chart), andmete trükkimine, tabelite üleviimine Powerpointi esitlusse, massiivvalem, tehted tekstide ja kuupäevadega, ümardamisfunktsioonid, lahtrite valideerimine (Data validation), tingimusfunktsioonid: If, Sumif, Countif, vahekokkuvõtted (Subtotal), väärtuste otsimine (sh Vlookup, Offset, Index, Match), veateadete vältimine.

Study results:

Õppur oskab kasutada MS Excel 2016 programmi ettevõtte finantsjuhtimist puudutavas valdkonnas.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 12 academic hours

Graduation document:

Tõend

Lector:

Paavo Siimann

Contact:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee

Price:

120 € + VAT/participant

Price comment:

TalTechi töötajatele ja üliõpilastele hinnasoodustus 10%.

Location:

Veebiõpe

Location:

Veebiõpe

Price:

120 € + VAT/participant

Price comment:

TalTechi töötajatele ja üliõpilastele hinnasoodustus 10%.

Volume:

contact study:
12 academic hours

Contact:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee