Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Anda ülevaade majandusarvestuse automatiseerimise võimalustest, sellega kaasnevatest riskidest ja nende maandamisest.

Target group:

Raamatupidajad, pearaamatupidajad, analüütikud

Topics:

Majandusarvestuse automatiseerimise hetkeseis ja võimalused. Majandusarvestuse automatiseerimise etapid. Automatiseerimise parimad praktikad finantsarvestuse näitel. Tehnoloogilise arenguga kaasnevad riskid ja nende maandamine. Raamatupidaja kui uuenduste tark tellija, koostöö IT arendusega.

Study results:

Kursuse läbinu on saanud ülevaate majandusarvestuse automatiseerimise hetkeolukorrast ja võimalustest; on teadlik automatiseerimisega kaasnevatest riskidest ja nende maandamise võimalustest.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 8 academic hours

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Margus Tammeraja

Contact:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee

Price:

122.95 € + VAT/participant

Price comment:

Ülikooli vilistlastele, üliõpilastele ja töötajatele hinnsasoodustus 10%.

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Akadeemia tee 3,

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Akadeemia tee 3,

Price:

122.95 € + VAT/participant

Price comment:

Ülikooli vilistlastele, üliõpilastele ja töötajatele hinnsasoodustus 10%.

Volume:

contact study:
8 academic hours

Contact:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee