Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Anda süstemaatiline ülevaade biokahjustusi tekitavatest elusorgamismidest ja erinevate materjalide ning objektide biokahjustusprotsessidest.
Anda ülevaade tähtsamate tehnikas ja igapäevaelus kasutatavate materjalide koostisest, omadustest, struktuurist, valmistamisest ja kasutamisest, pöörates erilist tähelepanu koostise, struktuuri ja omaduste seosele.

Target group:

.

Topics:

Analüüsitakse biokahjustuste tekitajaid ja biokahjustusprotsesse. Käsitletakse bioloogilisi ohutegureid konserveerimisel ja restaureerimisel ning bioloogiliste meetodite kasutamist kultuuripärandi säilitamisel.
Materjaliteadus ja materjalide keemia. Materjalide koostis, struktuur ja omadused. Liht- ja liitmaterjalid. Materjalide omaduste uurimine. uued ja perspektiivsed materjalid. Lahustid. Liimid ja värvid. Plastmassid. Klaas ja keraamika. Metallisulamid. Ehitusmaterjalid. Puit. Tselluloos ja paber. Ajaloolised viimistlusmaterjalid - krohvid, värvid.

Study results:

Kursuse läbinu:
- teab peamisi biokahjustajaid;
- tunneb peamistele biokahjustustele iseloomulikke tunnuseid;
- oskab kirjeldada biokahjustussituatsiooni ja tuletada sellest võimalikke tõrjemeetmeid;
- oskab eristada biokahjustusi teistest kahjustusliikidest.
- tunneb materjalide keemia põhimõisteid, materjalide liike, põhiomadusi ja nende uurimist, materjalide kasutamist, oskab leida kirjandusest ja internetist vajalikku infot.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 64 academic hours
autonomous/other study: 92 academic hours

EAP:

6

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Tallinna Tehnikaülikooli lektorid

Muud eriala spetsialistid

Contact:

Aime Ruus, aime.ruus@taltech.ee

Price:

330 €/participant

Registration deadline:

29.01.2024 23:59

Location:

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž

Timetable:

29.01.2024


12:15 - 14:00

Konserveerimiskeemia
Lector: Karin Hellat


05.02.2024


12:15 - 14:00

Konserveerimiskeemia
Lector: Karin Hellat


07.02.2024


13:15 - 17:00

Konserveerimisbioloogia
Lector: Kurmo Konsa


12.02.2024


12:15 - 14:00

Konserveerimiskeemia
Lector: Karin Hellat


14.02.2024


13:15 - 17:00

Konserveerimisbioloogia
Lector: Kurmo Konsa


19.02.2024


12:15 - 14:00

Konserveerimiskeemia
Lector: Karin Hellat


21.02.2024


13:15 - 17:00

Konserveerimisbioloogia
Lector: Kurmo Konsa


26.02.2024


12:15 - 14:00

Konserveerimiskeemia
Lector: Karin Hellat


28.02.2024


13:15 - 17:00

Konserveerimisbioloogia
Lector: Kurmo Konsa


04.03.2024


12:15 - 14:00

Konserveerimiskeemia
Lector: Karin Hellat


11.03.2024


12:15 - 14:00

Konserveerimiskeemia
Lector: Karin Hellat


18.03.2024


12:15 - 14:00

Konserveerimiskeemia
Lector: Karin Hellat


25.03.2024


12:15 - 14:00

Konserveerimiskeemia
Lector: Karin Hellat


01.04.2024


12:15 - 14:00

Konserveerimiskeemia
Lector: Karin Hellat


08.04.2024


12:15 - 14:00

Konserveerimiskeemia
Lector: Karin Hellat


15.04.2024


12:15 - 14:00

Konserveerimiskeemia
Lector: Karin Hellat


22.04.2024


12:15 - 14:00

Konserveerimiskeemia
Lector: Karin Hellat


29.04.2024


12:15 - 14:00

Konserveerimiskeemia
Lector: Karin Hellat


06.05.2024


12:15 - 14:00

Konserveerimiskeemia
Lector: Karin Hellat


13.05.2024


12:15 - 14:00

Konserveerimiskeemia
Lector: Karin Hellat


Location:

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž

Price:

330 €/participant

Volume:

contact study:
64 academic hours
autonomous/other study:
92 academic hours

EAP:

6

Contact:

Aime Ruus, aime.ruus@taltech.ee