Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Merenduse kursuse eesmärk on tutvustada kuidas loodus-, tehis-, majandus- ja sotsiaalkeskkonnad mõjutavad merenduse arengut.

Target group:

õpilased ja huvilised

Topics:

Kursuse läbinu on saanud ülevaate teemadest:
• laevandus ja sadamate toimimine;
• meresõit ja meresõiduohutuse tagamise põhimõtted;
• seadmed, tehnoloogiad ja tulevik;
• merenduse roll rahvusvahelises kaubanduses ja logistikas;
• merenduse toorained – inimesed ja uued tooted.

Study results:

Kursuse läbimisel õppija:
• omab baasteadmisi merendusest ja sinimajandusest
• tõlgendab mikro-, makro- ja megatasandi nähtuseid merenduse oleviku ja tuleviku kirjeldamisel
• seostab merendust rahvusvahelise kaubanduse ja logistikaga
• teab laeva ohutu teekonna planeerimise põhitõdesid
• oskab kasutada info hankimiseks nii eesti- kui ka võõrkeelseid allikaid merendusega seotud valdkondades ning oskab hinnata allikate usaldusväärsust
• oskab kasutada geograafias, bioloogias, keemias, matemaatikas ja füüsikas omandatud teadmiseid merenduse ja sinimajanduse ideede arendamisel
• saab teada kui olulised merenduses on kriitiline mõtlemine, suhtlus- ja koostööoskused, riskide teadvustamine ja loovus ning areneb karjääriteadlikkus

Language:

Estonian

Volume:

autonomous/other study: 35 academic hours

Graduation document:

TalTech certificate

Teacher(s):

Loreida Timberg jt Eesti Mereakadeemia õppejõud

Contact:

Keiu Org, 5524480, keiu.org@taltech.ee

Registration start:

15.11.2023

Registration deadline:

31.05.2024 23:59

Comment:

Kursust saab läbida iseseisvalt ja endale sobival ajal. KURSUS ON TASUTA!

Location:

TalTech Moodle

Location:

TalTech Moodle

Volume:

autonomous/other study: 35 academic hours

Contact:

Keiu Org, 5524480, keiu.org@taltech.ee