Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Anda põhjalikke teadmisi andmekaitse põhimõtete rakendamiseks - see võimaldab kursuse lõpetanul asuda tööle andmekaitsealaseid õigusakte ja nõudeid eksperdi tasandil tundva andmekaitsespetsialistina. Mahuka andmekaitsespetsialisti (DPO) koolituse raamistikuks on Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärus (GDPR).

Target group:

Andmekaitsespetsialisti kohale määratavad isikud, isikuandmete käitlemise eest vastutavad ja volitatud töötlejad, valdkonna vastu huvi tundvad isikud.

Prerequisites:

Koolituskava ülesehitusel on lähtutud Andmekaitse Inspektsiooni poolt koostatud soovituslikest kompetentsidest, mis on eelduseks andmekaitsespetsialisti rolli tulemuslikul täitmisel.

Topics:

1. Sissejuhatus isikuandmete kaitse õigusesse;
2. Vastutav ja volitatud töötleja;
3. Andmekaitsealane mõjuhinnang;
4. Andmekaitsespetsialist: õigused, kohustused, ülesanded;
5. Valitud viimase aja probleeme ja kohtulahendeid isikuandmete kaitse valdkonnast;
6. Isikuandmete kaitse nõuete rikkumine;
7. Isikuandmete kaitse üle järelevalvet teostavad sõltumatud järelevalveasutused;
8. Infoturbe-, teabe- ja riskihaldus. Isikuandmete ohtu- ja riskihinnangute kaardistamine. Riskide analüüs ja nende juhtimise võimalused;
9. Peamised infoturbe praktikad andmekaitse tagamisel;
10. Infoturbe teadlikkuse tõstmine;
11. Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja organisatsioonidele. Eriliigilised isikuandmed.
TEST

Study results:

Koolituse läbinu oskab, tunneb ja teab:
- organisatsiooni toimimiseks vajalikku ELi ja siseriiklikku andmekaitseõigust
- infoturbe, riskianalüüsi ja riskijuhtimise meetodeid;
- andmekaitsealase mõjuhinnangu läbiviimise raamistikke ning meetodeid;
- kaasata organisatsiooni juhtkonda ja töötajaid, selgitada neile nende kohustusi ja vastutust;
- tuvastada ja dokumenteerida isikuandmete töötlemise toiminguid ning isikuandmetega seotud rikkumisi.

Sub courses:

 1. DPO kursuse moodul 1: Sissejuhatus isikuandmete kaitse õigusesse
 2. DPO kursuse moodul 2: Vastutav ja volitatud töötleja.
 3. DPO kursuse moodul 3: Andmekaitsealane mõjuhinnang
 4. DPO kursuse moodul 4: Andmekaitsespetsialist: õigused, kohustused, ülesanded
 5. DPO kursuse moodul 5: Valitud viimase aja probleeme ja kohtulahendeid isikuandmete kaitse valdkonnast
 6. DPO kursuse moodul 6: Isikuandmete kaitse nõuete rikkumine
 7. DPO kursuse moodul 7: Isikuandmete kaitse üle järelevalvet teostavad sõltumatud järelevalveasutused
 8. DPO kursuse moodul 8: Infoturbe-, teabe- ja riskihaldus
 9. DPO kursuse moodul 9: Peamised infoturbe praktikad andmekaitse tagamisel
 10. DPO kursuse moodul 10: Infoturbe teadlikkuse tõstmine
 11. DPO kursuse moodul 11: Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja organisatsioonidele. Eriliigilised isikuandmed.
 12. DPO kursuse lõputest

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 88 academic hours
autonomous/other study: 68 academic hours

EAP:

6

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Tea Kookmaa, Kärt Salumaa-Lepik, Andres Ojaver, Rünno Reinu, Klaid Mägi, Elin Nurges

Contact:

Eda Kaljo, 5100780, eda.kaljo@taltech.ee

Price:

2394 € + VAT/participant

Price comment:

Eraisikuna maksjal on võimalik tasuda 4-s osas: 1. osa enne koolituse algust 730.17 2. osa 730.17 3. osa 730.17 4. osa 730.17 Kokku 2394+km, lõppsumma koos käibemaksuga 2920.68 (al 01.01.2024 km 22%) Registreerumisel palume kirjutada märkuste lahtrisse, et soovite tasuda 4-s osas.

Registration deadline:

05.03.2024 23:59

Comment:

Kokku 11-st loengupäevast koosneva kursuse lektoriteks on oma ala spetsialistid: Tea Kookmaa, Kärt Salumaa-Lepik, Andres Ojaver, Elin Nurges, Klaid Mägi, Rünno Reinu Koolitus toimub veebis ZOOMi platvormil. Õppeinfo MOODLE keskkonnas. Võimalik registreeruda ka üksikute koolituspäevade kaupa (NB neil, kes ei ole läbinud kogu kursust, puudub võimalus lõputesti sooritamiseks). Kõik kursusele registreerunud saavad vähemalt koolitusele eelnevaks päevaks kogu vajaliku info.

Location:

Kursus toimub veebis ZOOMI platvormil TEISIPÄEVITI kell 10:00-17:00

Location:

Kursus toimub veebis ZOOMI platvormil TEISIPÄEVITI kell 10:00-17:00

Price:

2394 € + VAT/participant

Price comment:

Eraisikuna maksjal on võimalik tasuda 4-s osas: 1. osa enne koolituse algust 730.17 2. osa 730.17 3. osa 730.17 4. osa 730.17 Kokku 2394+km, lõppsumma koos käibemaksuga 2920.68 (al 01.01.2024 km 22%) Registreerumisel palume kirjutada märkuste lahtrisse, et soovite tasuda 4-s osas.

Volume:

contact study:
88 academic hours
autonomous/other study:
68 academic hours

EAP:

6

Contact:

Eda Kaljo, 5100780, eda.kaljo@taltech.ee