Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Anda osalejatele praktilised oskused andmete koondamiseks ning andmete visualiseerimiseks saavutamaks selgem ja kiirem kommunikatsioon. Koolituse rõhuasetus on rohkete praktiliste näidete ja harjutusülesannete kasutamine.

Target group:

Koolitusele on oodatud kõik, kes vajavad praktilisi oskusi andmete visualiseerimiseks ettekannete või raportite jaoks

Prerequisites:

Osaleja on tavakasutaja tasemel tuttav MS Exceli töökeskkonna ja töövõtetega.
NB! Koolitus põhineb eelkõige Excel 365 vahenditel ja võimalustel.

Topics:

Andmetega loo rääkimine – lihtsus ja selgus
o Peamised visualiseerimise põhimõtted ja 10 sekundi reegel
o Tasakaal disaini ja võimaluste vahel
o Head ja halvad näited
o Müra minimeerimine ning õige diagrammitüübi valik
o Võtmeküsimused – Mis tüüpi andmed? Mida soovite näidata? Kes on teavet tarbiv lõppkasutaja?

Andmete ettevalmistamine visualiseerimiseks
o Andmete paiknemine tabelis
o Andmete koondamine liigendtabeliga (PivotTable)
o Exceli funktsioonid, mis aitavad säästa aega andmete ettevalmistamisel

Exceli diagrammi vormindamine ja kohandamine
o Diagrammi elementide, paigutuse ja stiilide kohandamine
o Diagrammi vormingute seadistamine
o Diagrammitüüpide muutmine, sekundaarse telje lisamine
o Skaala muutmine, logaritmilise skaala kasutamine; kaasnevad ohud
o Kohandatud diagrammimallide loomine ja rakendamine

Töö põhiliste Exceli diagrammidega – millal, miks ja kuidas?
o Tulp- ja ribadiagrammid (Column & Bar Charts)
o Histogramm (Histogram)
o Joondiagrammid ja trendijooned (Line Charts & Trendline)
o Piirkonna diagrammid (Area Charts)
o Sektordiagrammid (Pie Charts & Donuts)
o Hajumis- ja mulldiagrammid (Scatter Plots & Bubble Charst)
o Karp-vurrud diagramm (Box & Whisker Charts)
o Puukaart ja päikesediagramm (Tree Map & Sunburst Charts)
o Kosk-diagramm (Waterfall Charts)
o Lehter-diagramm (Funnel Chart)
o Radardiagramm (Radar Charts)
o Aktsiagraafikud (Stock Charts)
o Soojuskaardid tingimusvorminguga (Heat Maps with Conditional Formatting)
o Pinna- ja 3D-kontuurdiagrammid (Surface & 3D Contour Charts)
o Georuumiline kaardistamine (Filled Map, 3D Map)
o Kombineeritud diagrammid

Täiustatud andmete visualiseerimise tehnikad Excelis – demo ja harjutamine
o Trendi/muutuse kuvamine ikoonide, andmeribade või sümbolite abil
o Trendi/muutuse kuvamine värvikoodide abil otse tabelis
o Piktogrammi kasutamine andmete visualiseerimisel
o Exceli lisandmoodul: People Graph
o Joondiagramm miinimum- ja maksimumväärtuste esiletõstuga
o Spidomeeter-mõõdiku loomine
o Tulpdiagramm koos Top5 esiletõstuga
o Gantti diagramm
o Kumulatiivne jaotushistogramm
o Pildiga kattuv diagramm
o Binaarväärtuste kasutamine mõningate ajaperioodide esiletõstuks
o Dünaamiliselt muutuva sisendandmete piirkonnaga diagrammi loomine
o Diagrammi dünaamiline vormindamine väärtuste alusel
o Dünaamiliselt vormindatud edenemisgraafiku loomine (plaan versus tegelik)
o Protsentide visualiseerimine massiivifunktsioonide abil

Exceli diagrammi või tabeli viimine PowerPointi või Wordi (0,5 ak tundi)
o Kaasnevad ohud diagrammi või tabeli kopeerimisel ja kleepimisel
o Võimalikud lahendused soovimatu andmelekke ärahoidmiseks

Study results:

Koolituse läbinud oskavad
o andmeid koondada, tuues visuaalselt välja olulisimad aspektid (nt trendid, mustrid);
o suuremaid andmemahte esitleda kompaktselt ja kergesti jälgitavalt;
o teha visuaalseid raporteid.

Language:

Estonian

Volume:

autonomous/other study: 78 academic hours

EAP:

3

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Silver Toompalu, MSc

Contact:

Marika Tamm, +3725145506, marika.tamm@taltech.ee

Price:

300 € + VAT/participant

Registration deadline:

03.05.2024 23:59

Comment:

Koolitus on TÄIELIKULT veebipõhine, kontakttunde ei toimu. Koolitus toimub TalTech Moodle keskkonnas https://moodle.taltech.ee/ Vahetult enne kursuse algust jagatakse infot, kuidas TalTech Moodle'isse pääseda ja õige kursus leida.

Price:

300 € + VAT/participant

Volume:

academic hoursautonomous/other study:
78 academic hours

EAP:

3

Contact:

Marika Tamm, +3725145506, marika.tamm@taltech.ee