Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Kursuse "SOLIDWORKS Advanced" eesmärk on võimaldada osalejatel omandada sügavamad ja edasijõudnud oskused SOLIDWORKS-i tarkvara kasutamisel keerukate 3D-mudelite ja konstruktsioonide loomiseks. Kursuse käigus omandatud teadmised võimaldavad osalejatel tõhusalt kavandada, modelleerida ja haldada keerukaid insenerilahendusi.

Target group:

Kursus "SOLIDWORKS Advanced" on suunatud inseneridele, projekteerijatele ja CAD-spetsialistidele, kes soovivad omandada sügavamad oskused ja teadmised SOLIDWORKS-i edasijõudnud kasutamisel keerukate konstruktsioonide ja 3D-mudelite loomisel.

Prerequisites:

Kursusel "SOLIDWORKS Advanced" osalemise eelduseks on põhjalikud põhiteadmised SOLIDWORKS-i kasutamisest, sh 3D-modelleerimise ja jooniste koostamise oskused.

Topics:

1. Advanced Assembly 2. Sheet Metal 3. Weldments 4. Advanced modelling 5. Variables (configurations).

Study results:

Kursuse läbinu:
Kavandab ja loob iseseisvalt keerukaid 3D-mudeleid, kasutades SOLIDWORKS-i edasijõudnute funktsioone ja tehnikaid, et lahendada keerulisi disaini probleeme ja nõudeid.
Kasutab tõhusalt koostemudelite loomise oskusi, integreerides erinevaid komponente ja osi, hallates koostemudelite suuri ja keerulisi struktuure ning optimeerides koostemudeleid tootmisprotsesside jaoks.
Mõistab muutujate ja konfiguratsioonide kasutamise põhimõtteid SOLIDWORKS-is ning neid oskusi rakendada mudelite kiireks kohandamiseks ja erinevate versioonide loomiseks vastavalt projektinõuetele.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 26 academic hours

EAP:

1

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Kalju Saar, MSc, TalTech Meretehnoloogia kompetentsikeskuse tootearendusinsener, raalprojekteerimise lektor; kalju.saar@taltech.ee

Contact:

Eva Jantra, eva.jantra@taltech.ee

Price:

600 € + VAT/participant

Price comment:

Koha peal toimuvad koolitused sisaldavad kohvipause. Ettevõtetele teeme mitme osaleja korral grupisoodustusi. Töötukassa soodustuste saamiseks küsige nõu eva.jantra@taltech.ee

Comment:

Kursuse läbimiseks tuleb osaleda vähemalt 70% tundidest ja sooritada korrektselt vähemalt 70% praktilistest töödest. Juhendaja tagasisidestab ja hindab tööde sooritamist jooksvalt igal koolituspäeval. Väikelaevaehituse kompetentsikeskus koolitajana: https://www.scc.ee/teenused/teave-ja-koolitused/koolitused/

Price:

600 € + VAT/participant

Price comment:

Koha peal toimuvad koolitused sisaldavad kohvipause. Ettevõtetele teeme mitme osaleja korral grupisoodustusi. Töötukassa soodustuste saamiseks küsige nõu eva.jantra@taltech.ee

Volume:

contact study:
26 academic hours

EAP:

1

Contact:

Eva Jantra, eva.jantra@taltech.ee