Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Koolituse eesmärk on läbi praktiliste harjutuste tutvustada päringukeele SQL kasutusvaldkondi, suunates põhirõhu relatsioonilisest andmebaasist päringute tegemisele.

Target group:

NB! Koolitusel kasutatakse Microsoft SQL Server Express tarkvara.
Kursus on mõeldud huvilistele, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku relatsioonilisest andmebaasist andmete kättesaamiseks vajalike päringute koostamisega.

Topics:

Sissejuhatus relatsioonilise andmebaasi projekteerimisse
o Andmete modelleerimine
o Võtmed, seosed, normaliseerimine
o Andmebaasi loogiline ja füüsiline mudel
o Relatsioonialgebra
Sissejuhatus SQL keelde
o Üldised keelereeglid, andmetüübid
o Andmebaasi ja tabelite loomine, kasutuselevõtt, kustutamine
o Tabeli struktuuri muutmine
o Andmete lisamine tabelisse, erinevad võimalused
o Päringute tegemine ühest tabelist
o Tingimuste seadmine, sorteerimine, grupeerimine, agregaatfunktsioonide kasutamine
o Päringud mitmest tabelist, tehted päringutulemustega
o Alampäringute kasutamine
o Funktsioonide kasutamine päringutes
o Vaadete kasutamine
o Transaktsioonide kasutamine

Study results:

Koolituse tulemusena oskab osaleja SQL päringukeele abil:
o luua andmebaase ja tabeleid, arvestades relatsioonilise mudeli põhimõtteid;
o lisada ja muuta andmeid olemasolevates tabelites;
o koostada päringuid ühest ja mitmest tabelist tingimustele vastavate andmete kättesaamiseks.

Language:

Estonian

Volume:

autonomous/other study: 78 academic hours

EAP:

3

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Silver Toompalu, MSc

Contact:

Marika Tamm, +3725145506, marika.tamm@taltech.ee

Price:

300 € + VAT/participant

Registration deadline:

03.05.2024 23:59

Comment:

Koolitus on TÄIELIKULT veebipõhine, kontakttunde ei toimu. Koolitus toimub TalTech Moodle keskkonnas https://moodle.taltech.ee/ Vahetult enne kursuse algust jagatakse infot, kuidas TalTech Moodle'isse pääseda ja õige kursus leida.

Location:

https://moodle.taltech.ee/

Location:

https://moodle.taltech.ee/

Price:

300 € + VAT/participant

Volume:

academic hoursautonomous/other study:
78 academic hours

EAP:

3

Contact:

Marika Tamm, +3725145506, marika.tamm@taltech.ee