Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Koolituse eesmärk on läbi praktiliste harjutuste tutvustada päringukeele SQL kasutusvaldkondi, suunates põhirõhu relatsioonilisest andmebaasist päringute tegemisele.

Target group:

Kursus on mõeldud huvilistele, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku relatsioonilisest andmebaasist andmete kättesaamiseks vajalike päringute koostamisega. Koolitusel kasutatakse MS SQL Server Express tarkvara.

Topics:

Sissejuhatus relatsioonilise andmebaasi projekteerimisse
o Andmete modelleerimine
o Võtmed, seosed, normaliseerimine
o Andmebaasi loogiline ja füüsiline mudel
o Relatsioonialgebra
Sissejuhatus SQL keelde
o Üldised keelereeglid, andmetüübid
o Andmebaasi ja tabelite loomine, kasutuselevõtt, kustutamine
o Tabeli struktuuri muutmine
o Andmete lisamine tabelisse, erinevad võimalused
o Päringute tegemine ühest tabelist
o Tingimuste seadmine, sorteerimine, grupeerimine, agregaatfunktsioonide kasutamine
o Päringud mitmest tabelist, tehted päringutulemustega
o Alampäringute kasutamine
o Funktsioonide kasutamine päringutes
o Vaadete kasutamine
o Transaktsioonide kasutamine

Study results:

Koolituse tulemusena oskab osaleja SQL päringukeele abil:
luua andmebaase ja tabeleid, arvestades relatsioonilise mudeli põhimõtteid;
lisada ja muuta andmeid olemasolevates tabelites;
koostada päringuid ühest ja mitmest tabelist tingimustele vastavate andmete kättesaamiseks.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 16 academic hours
autonomous/other study: 10 academic hours

EAP:

1

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Silver Toompalu, MSc

Contact:

Marika Tamm, +3725145506, marika.tamm@taltech.ee

Price:

420 € + VAT/participant

Registration deadline:

20.05.2024 23:59

Location:

Ehitajate tee 5, U06-301 ja/või veebiseminar

Timetable:

22.05.2024


09:00 - 16:30


23.05.2024


09:00 - 16:30


Location:

Ehitajate tee 5, U06-301 ja/või veebiseminar

Price:

420 € + VAT/participant

Volume:

contact study:
16 academic hours
autonomous/other study:
10 academic hours

EAP:

1

Contact:

Marika Tamm, +3725145506, marika.tamm@taltech.ee