Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Tutvustada Exceli korduvate tegevuste automatiseerimiseks kasutatavaid võimalusi MS Office tarkvarapaketti kuuluva programmeerimiskeele Visual Basic for Applications (VBA) baasil.

Target group:

Kursus on mõeldud Exceli kasutajatele, kes vajavad oma töös võimalust korduvate tegevuste automatiseerimiseks, et seeläbi kasutada efektiivsemalt Exceli poolt pakutavaid võimalusi ja töövahendeid.

Prerequisites:

varasema rakendusprogrammi MS Excel kasutus

Topics:

Tutvumine makrode loomise põhimõtete ja vahenditega
o Makro salvestamine Exceli kasutajaliideses, Exceli failivormingu muutmine makrode salvestamiseks
o VBA arenduskeskkonna tutvustus
o Makrode käivitamise võimalused – läbi dialoogi, klahvikombinatsiooniga, käsunupuga
o Makro väljakutsumine teise makro seest
VBA põhitõed
o Funktsioonid ja protseduurid
o Muutujad, operaatorid, sündmused, objektid
o Valik- ja korduslausete kasutamine
o Andmete lugemine töölehelt ja kirjutamine töölehele
Keerulisemate makrode loomine
o Makrode automaatne käivitamine – sündmustele reageerimine
o Süsteemsete dialoogide avamine makro abil
o Töölehe salvestamine PDF-failina ning selle saatmine e-postiga
o Kasutajavormi loomine, objektide lisamine vormile
o Veatöötlus, muutujate väärtuste kontroll
o Programmi silumine ja testimine, samm-sammuline täitmine

Study results:

Koolituse tulemusena oskab osaleja:
o näha Excelis neid olukordi, mida oleks sobiv automatiseerida makrode abil;
o salvestada lihtsamaid makrosid ning neid vastavalt vajadusele täiendada;
o omab teadmisi programmeerimise põhitõdedest, et muuta ja täiendada salvestatud makrosid;
o koostada Exceli ja VBA abil praktilise väärtusega makrosid.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 15 academic hours
autonomous/other study: 11 academic hours

EAP:

1

Graduation document:

TalTech certificate

Lector:

Silver Toompalu, MSc

Contact:

Marika Tamm, 5145506, marika.tamm@taltech.ee

Price:

400 € + VAT/participant

Registration deadline:

03.06.2024 23:59

Location:

Ehitajate tee 5, U06-301 ja/või veebiseminar

Timetable:

04.06.2024


09:00 - 16:30


05.06.2024


09:00 - 16:30


Location:

Ehitajate tee 5, U06-301 ja/või veebiseminar

Price:

400 € + VAT/participant

Volume:

contact study:
15 academic hours
autonomous/other study:
11 academic hours

EAP:

1

Contact:

Marika Tamm, 5145506, marika.tamm@taltech.ee