Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Koolituse eesmärk on läbi praktiliste harjutuste tutvustada relatsiooniliste andmebaaside päringukeele SQL keerukamaid konstruktsioone ja kasutusvaldkondi, harjutamaks erinevaid tehnikaid päringute loomisel reaalse maailma analüüsistsenaariumite kontekstis.

Target group:

Kursus on mõeldud huvilistele, kes tunnevad juba SQL keele põhitõdesid ning puutuvad kokku olukordadega, kus põhitõdedest enam ei piisa.

Prerequisites:

Varasem SQL keele põhitõdede tundmine või kursuse "Andmebaaside päringukeele SQL kasutamine" eelnev läbimine

Topics:

o Andmete täpsem analüüs SQL aknafunktsioonidega
o Tehted tabelitega - kuidas kombineerida ja võrrelda andmekogumeid kasutades UNION, INTERSECT ja EXCEPT lauseid
o Alampäringute, CTE-de (Common Table Expressions) ja ajutiste tabelite kasutamine keerukate mitmeastmeliste päringute käsitlemiseks
o Seotud alampäringute olemus ja kasutamine
o Täiustatud filtreerimine funktsioonidega EXISTS ja NOT EXISTS
o SQL programmeerimine – protseduurid ja funktsioonid
o Päästikute (trigerite) kasutamine, et võimaldada koodi automaatset käivitamist pärast DML-käsku või selle asemel
o Veakontrolli funktsioonide TRY, CATCH ja THROW kasutamine
o Transaktsioonide kasutamine, lukustuse probleemid
o Päringute optimeerimise tehnikad, indeksite kasutamine

Study results:

Koolituse tulemusena oskab osaleja SQL päringukeele abil:
kasutada SQL-i analüütilisi funktsioone;
koostada keerukamaid mitmeastmelisi päringuid;
automatiseerida andmebaasi protsesse protseduuride, funktsioonide ja trigerite abil;
valida tehnikaid optimaalsete päringute koostamiseks.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 16 academic hours
autonomous/other study: 10 academic hours

EAP:

1

Graduation document:

TalTech certificate

Lector:

Silver Toompalu, MSc

Contact:

Marika Tamm, +3725145506, marika.tamm@taltech.ee

Price:

450 € + VAT/participant

Registration deadline:

06.05.2024 23:59

Location:

Ehitajate tee 5, U06-301 ja/või veebiseminar

Timetable:

09.05.2024


09:00 - 16:30


10.05.2024


09:00 - 16:30


Location:

Ehitajate tee 5, U06-301 ja/või veebiseminar

Price:

450 € + VAT/participant

Volume:

contact study:
16 academic hours
autonomous/other study:
10 academic hours

EAP:

1

Contact:

Marika Tamm, +3725145506, marika.tamm@taltech.ee