Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Anda baasteadmised algoritmimises ja programmeerimises arendussüsteemi Scratch ja Pythoni või VBA abil.
Tutvustada rakenduste disaini ja modelleerimise põhimõtteid.

Target group:

9-12. klasside õpilased ja kutseõppeasutuste õppurid

Topics:

Rakenduse olemus. Rakenduste loomise põhifaasid.
Objektorienteeritud modelleerimine. Objektid, nende omadused ja tegevused. Seosed süsteemi objektide vahel.
Algoritmide esitamine tegevusdiagrammide ja pseudokoodi abil.
Algoritmimise ja programmeerimise alused keelte Scratch ning VBA või Python baasil.
Objektide ja andmete käsitlemine algoritmides ja programmides. Objektide omaduste, meetodite ja sündmuste kasutamine. Andmete liigid ja organisatsioon. Konstandid ja muutujad. Massiivid ja loendid. Operatsioonid andmetega. Tehted, avaldised ja funktsioonid. Omistamine. Väärtuste sisestamine ja väljastamine.
Protsesside liigid algoritmides ja programmides: järjestikused, tsüklilised ja hargnevad protsessid, paralleelprotsessid.
Programmide põhiüksused: protseduurid, funktsioonid ja skriptid. Koostöö ja andmevahetus programmiüksuste vahel.
Tüüptegevused graafikaandmetega. Graafikaobjektide importimine; kujundite loomine (joonestamine) programmi abil. Animatsioon.

Study results:

Kursuse lõpetanu
- oskab koostada algoritme
- oskab koostada rakendusi Scratchis
- oskab koostada lihtsamaid rakendusi programmeerimiskeele Python või VBA abil

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 35 academic hours
autonomous/other study: 43 academic hours

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Kersti Antoi

Contact:

Annely Verrevmägi, +3725264237, annely.verrevmagi@taltech.ee

Price:

80 €/participant

Price comment:

osaleja / kursus

Registration deadline:

07.03.2024 23:59

Comment:

Kursus toimub laupäeviti!

Timetable:

03.02.2024


10:00 - 13:30

Lector: Kersti Antoi


10.02.2024


10:00 - 13:30

Lector: Kersti Antoi


17.02.2024


10:00 - 13:30

Lector: Kersti Antoi


09.03.2024


10:00 - 13:30

Lector: Kersti Antoi


16.03.2024


10:00 - 13:30

Lector: Kersti Antoi


23.03.2024


10:00 - 13:30

Lector: Kersti Antoi


06.04.2024


10:00 - 13:30

Lector: Kersti Antoi


13.04.2024


10:00 - 13:30

Lector: Kersti Antoi


20.04.2024


10:00 - 13:30

Lector: Kersti Antoi


Price:

80 €/participant

Price comment:

osaleja / kursus

Volume:

contact study:
35 academic hours
autonomous/other study:
43 academic hours

Contact:

Annely Verrevmägi, +3725264237, annely.verrevmagi@taltech.ee