Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Noore Inseneri Programmi eesmärk on pakkuda tehnika- ja insenerivaldkonnast rohkem huvitatud noortele võimalus Tallinna Tehnikaülikooli juhendajate käe all süvendatult oma teadmisi täiendada.

Target group:

9.-12. klasside õpilased

Topics:

Noore Inseneri Programmi teemad on: tootearendus; elektromehaanika; ehitusjuhtimine; vesi; hoonete tehnosüsteemid; energiatehnoloogiad; taastuvenergia; materjalitehnoloogia; robootika; virtuaalreaalsus, teed ja sillad; geodeesia ja geoinformaatika, ringmajandus, maapõueressursid jm. Ühe kursuse programmis on sellest loetelust 6 teemat.

Study results:

Osalejatel on ülevaade erinevatest tehnika- ja insenerivaldkonna teemadest, valdkonna spetsialistide igapäevatööst ning sellest, kuidas saab õpitud teadmisi kasutada praktiliste probleemide lahendamisel.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 36 academic hours

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Karl-Robert Läll, Erik Väli, Tõnu Tomberg, Jan-Erik Vaher, Mattias Põldaru, Tiia Plamus, Katre Worth, Argo Kuusik, Oliver Järvik

Contact:

Katariina Pops, 6203686, katariina.pops@taltech.ee

Price:

50 €/participant

Registration deadline:

29.01.2024 23:59

Location:

Tallinna Tehnikaülikool

Timetable:

03.02.2024


10:00 - 15:15

Robootika
Lector: Karl-Robert Läll


10.02.2024


10:00 - 15:15

Maapõueressursside inseneeria
Lector: Erik Väli, Tõnu Tomberg, Jan-Erik Vaher


17.02.2024


10:00 - 15:15

Ehitus
Lector: Mattias Põldaru


09.03.2024


10:00 - 15:15

Materjalitehnoloogia
Lector: Tiia Plamus, Katre Worth


16.03.2024


10:00 - 15:15

Vesi
Lector: Argo Kuusik


23.03.2024


10:00 - 15:15

Keemiatehnoloogia
Lector: Oliver Järvik


Location:

Tallinna Tehnikaülikool

Price:

50 €/participant

Volume:

contact study:
36 academic hours

Contact:

Katariina Pops, 6203686, katariina.pops@taltech.ee